Fredag 3. mai 2019
OPPVÅKNING: Klimastreiken i mars, her fra Oslo, er en av sakene som har ført til massiv innmelding i organisasjoner som Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender og Greenpeace. FOTO: ANDREA GJESTVANG
Rekordmange nye medlemmer i landets klima- og naturvernorganisasjoner:
Protester ga vann på mølla
BOOST: Motstand mot gruveavfall, klimaendringer og vindkraft på land er blant sakene som har ført til massiv innmelding i klimaorganisasjonene.

Miljøvern

– Dette er en kjempegladsak, sier Silje Lundberg, leder av Naturvernforbundet.

Bare i løpet av årets første fire måneder har hun fått 4000 nye medlemmer. Til sammenligning fikk organisasjonen 1200 nye medlemmer i fjor. Samme trend er synlig også i Natur og Ungdom, som har fått 1900 nye medlemmer siden nyttår, mot 500 i fjor. Også Framtiden i våre hender og Greenpeace ser samme trend.

– Dette viser at folk er opptatt av miljø og at man i større grad vil ta stilling og gjøre noe, sier Lundberg.

Hun snakker på vegne av totalt 29.274 medlemmer. I vår meldte 1500 medlemmer seg inn etter en kampanje mot gruvedeponi i Repparfjorden, og 500 etter en kampanje for ulv. De som kommer utenfor kampanjene kan velge å oppgi hva som var den viktigste drivkraften for å melde seg inn. Her skårer to saker høyt: Engasjement for å redde klimaet og motstand mot å bygge vindmøller på land.

Fakta

Miljøkamp i tall:

• Naturvernforbundet har fått 4000 nye medlemmer i år og har nå 29.273 medlemmer. Siden 2015 har antall medlemmer økt med 750–1200 i året.

• Natur og Ungdom har fått 1883 nye medlemmer i år, hvor 1314 så langt har betalt kontingent. Det totale medlemstallet var ved årsskiftet 7500. I fjor økte de med 500 nye medlemmer i årets fire første måneder.

• Framtiden i våre hender har fått 2968 nye medlemmer i år og har nå 31.687 medlemmer. Siden 2015 har medlemsmassen økt med mellom 650–2640 i året.

Kime til konflikt

Da hun for noen år siden var leder av Natur og Ungdom, applauderte Lundberg vindkraftutbygging på land. I dag forsvarer hun Naturvernforbundets linje og sier det er livlige diskusjoner om vindkraft i organisasjonen. Temperaturen er høy, og forbundet har fått et nytt lokallag som en direkte konsekvens av kampen mot møllene, på Flatanger.

– I en demokratisk organisasjon er det alltid diskusjoner om politikken, sier Lundberg.

Hun understreker at Naturvernforbundet har to tanker i hodet samtidig: Hensynet til å bevare naturmangfoldet og urørt natur, og kampen mot klimaendringer.

– Vi er ikke prinsipielt imot vindkraft på land, men mye av den utbyggingen som skjer nå, er svært problematisk, sier Lundberg.

Et generasjonsskille

Blant ungdommene i Natur og Ungdom er tonen en litt annen:

– Vi er i utgangspunktet for mer vindkraft som et av tiltakene som trengs for å få mer fornybar energi og erstatte fossil energi. Så vurderer vi hvert prosjekt for seg, sier Gaute Eiterjord, leder av Natur og Ungdom (NU).

NU har sagt nei til enkelte prosjekter, men har tro på at mer vind må til. Eiterjord tror saken skiller generasjonene.

– Unge er nok mer positive enn eldre. Unge ser at det trengs mer fornybar energi, men lokalt er meningene delte, sier Eiterjord.

Medlemseksplosjon

Totalt hadde NU 7500 medlemmer ved nyttår og har fått 1883 nye medlemmer hittil i år. Særlig gruvemotstand og klimastreiken har mobilisert ungdommen.

– Medlemstallet for 2019 er ikke helt klart ennå, men vi kommer til å vokse mye, og jeg tror ikke det er å overdrive når jeg sier at vi ikke har sett en slik medlemseksplosjon før, sier Eiterjord.

Også Framtiden i våre hender øker. I fjor fikk de 2640 nye medlemmer. Hittil i år har 2968 meldt seg inn, som er mer enn hele fjorårets økning.

Greenpeace melder om 706 nye medlemmer og flere donasjoner enn normalt. De tror 2019 blir et godt år:

– Særlig de siste par månedene har vi opplevd en kjempeboost, sier Kristin Thue i Greenpeace Norge.

fridag@klassekampen.no

Fredag 18. oktober 2019
MOTVIND: Regjeringa legg vekk vindkraftplan etter massiv motstand landet rundt. – Skuffande, seier investor Jens Ulltveit-Moe.
Torsdag 17. oktober 2019
LETTET: Etter harde slag på Fellesforbundets landsmøte vant EØS-tilhengerne med 300 mot 218 stemmer. Men de krever utredning av alternativer til EØS.
Onsdag 16. oktober 2019
STOPP: Motstand i folket kan bety stans for norsk vindkraft, spår Norges vassdrags- og energidirektorat i sin analyse av kraftmarkedet fram mot 2040.
Tirsdag 15. oktober 2019
I MØTE: Tidligere har Ap-ledelsen avvist forslag om å utrede EØS. Nå sier Støre at det kan være en god idé.
Mandag 14. oktober 2019
FRONTER: Forbundsledelsen håper i det lengste på et kompromiss, men mye tyder på at det blir kamp­avstemning for eller mot EØS i Fellesforbundet.
Lørdag 12. oktober 2019
SMUTTHULL: ­Norge vil forplikte seg til å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030 gjennom en avtale med EU. Men avtalen åpner for at man slipper å ta kuttene i Norge.
Fredag 11. oktober 2019
KONTROLL: Snart går toget for norsk råderett over jernbanen. Torsdag lammet ansatte på tog, buss og bane kollektivtrafikken i protest mot at EU får kontroll over togene.
Torsdag 10. oktober 2019
KRYMPER: De store industriarbeiderforeningene er ryggraden i Fellesforbundet. Men på mange verft er nå østeuropeiske innleide arbeidere i flertall.
Onsdag 9. oktober 2019
OPPRUSTING: Forsvarssjefen vil helst ha 25 milliarder kroner i økte forsvarsbudsjetter. Det er like mye som Solberg-regjeringens samlede skattekutt.
Tirsdag 8. oktober 2019
GÅR IKKE: – Tidenes grønneste budsjett, sier Venstres Ola Elvestuen om budsjettet som viser at Norge ligger an til å bryte klimamålene for 2020 og 2030.