Fredag 3. mai 2019
OPPVÅKNING: Klimastreiken i mars, her fra Oslo, er en av sakene som har ført til massiv innmelding i organisasjoner som Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender og Greenpeace. FOTO: ANDREA GJESTVANG
Rekordmange nye medlemmer i landets klima- og naturvernorganisasjoner:
Protester ga vann på mølla
BOOST: Motstand mot gruveavfall, klimaendringer og vindkraft på land er blant sakene som har ført til massiv innmelding i klimaorganisasjonene.

Miljøvern

– Dette er en kjempegladsak, sier Silje Lundberg, leder av Naturvernforbundet.

Bare i løpet av årets første fire måneder har hun fått 4000 nye medlemmer. Til sammenligning fikk organisasjonen 1200 nye medlemmer i fjor. Samme trend er synlig også i Natur og Ungdom, som har fått 1900 nye medlemmer siden nyttår, mot 500 i fjor. Også Framtiden i våre hender og Greenpeace ser samme trend.

– Dette viser at folk er opptatt av miljø og at man i større grad vil ta stilling og gjøre noe, sier Lundberg.

Hun snakker på vegne av totalt 29.274 medlemmer. I vår meldte 1500 medlemmer seg inn etter en kampanje mot gruvedeponi i Repparfjorden, og 500 etter en kampanje for ulv. De som kommer utenfor kampanjene kan velge å oppgi hva som var den viktigste drivkraften for å melde seg inn. Her skårer to saker høyt: Engasjement for å redde klimaet og motstand mot å bygge vindmøller på land.

Fakta

Miljøkamp i tall:

• Naturvernforbundet har fått 4000 nye medlemmer i år og har nå 29.273 medlemmer. Siden 2015 har antall medlemmer økt med 750–1200 i året.

• Natur og Ungdom har fått 1883 nye medlemmer i år, hvor 1314 så langt har betalt kontingent. Det totale medlemstallet var ved årsskiftet 7500. I fjor økte de med 500 nye medlemmer i årets fire første måneder.

• Framtiden i våre hender har fått 2968 nye medlemmer i år og har nå 31.687 medlemmer. Siden 2015 har medlemsmassen økt med mellom 650–2640 i året.

Kime til konflikt

Da hun for noen år siden var leder av Natur og Ungdom, applauderte Lundberg vindkraftutbygging på land. I dag forsvarer hun Naturvernforbundets linje og sier det er livlige diskusjoner om vindkraft i organisasjonen. Temperaturen er høy, og forbundet har fått et nytt lokallag som en direkte konsekvens av kampen mot møllene, på Flatanger.

– I en demokratisk organisasjon er det alltid diskusjoner om politikken, sier Lundberg.

Hun understreker at Naturvernforbundet har to tanker i hodet samtidig: Hensynet til å bevare naturmangfoldet og urørt natur, og kampen mot klimaendringer.

– Vi er ikke prinsipielt imot vindkraft på land, men mye av den utbyggingen som skjer nå, er svært problematisk, sier Lundberg.

Et generasjonsskille

Blant ungdommene i Natur og Ungdom er tonen en litt annen:

– Vi er i utgangspunktet for mer vindkraft som et av tiltakene som trengs for å få mer fornybar energi og erstatte fossil energi. Så vurderer vi hvert prosjekt for seg, sier Gaute Eiterjord, leder av Natur og Ungdom (NU).

NU har sagt nei til enkelte prosjekter, men har tro på at mer vind må til. Eiterjord tror saken skiller generasjonene.

– Unge er nok mer positive enn eldre. Unge ser at det trengs mer fornybar energi, men lokalt er meningene delte, sier Eiterjord.

Medlemseksplosjon

Totalt hadde NU 7500 medlemmer ved nyttår og har fått 1883 nye medlemmer hittil i år. Særlig gruvemotstand og klimastreiken har mobilisert ungdommen.

– Medlemstallet for 2019 er ikke helt klart ennå, men vi kommer til å vokse mye, og jeg tror ikke det er å overdrive når jeg sier at vi ikke har sett en slik medlemseksplosjon før, sier Eiterjord.

Også Framtiden i våre hender øker. I fjor fikk de 2640 nye medlemmer. Hittil i år har 2968 meldt seg inn, som er mer enn hele fjorårets økning.

Greenpeace melder om 706 nye medlemmer og flere donasjoner enn normalt. De tror 2019 blir et godt år:

– Særlig de siste par månedene har vi opplevd en kjempeboost, sier Kristin Thue i Greenpeace Norge.

fridag@klassekampen.no

Torsdag 5. desember 2019
IKKJE FORSYNT: Trass i at Sp strir imot kvart forsøk på å skape raudgrøn samling, går partiet no saman med SV og Ap for å få opp sjølvforsyningsgraden.
Onsdag 4. desember 2019
PRESS: USAs press på europeiske Nato-land kommer ikke til å stanse frihandelsavtalen mellom Norge og Kina. Samtidig varsler utenriksminister Ine Eriksen Søreide en diskusjon om Norges forhold til Kina.
Tirsdag 3. desember 2019
NATO: Forholdet til Kina blir en viktig sak på Nato-møtet i London denne uka. Ap-leder Jonas Gahr Støre er skeptisk til å sende norske styrker til Asia.
Mandag 2. desember 2019
PARALLELT: Samme måned som Trygde­retten første gang sa at det er lov å ha med ytelser til utlandet, vedtok Stor­tinget strengere regler for eksport av arbeidsavklaringspenger.
Lørdag 30. november 2019
Skål: Pilsen kan bli dyrare over store delar av landet. Trøysta er at dei som tappar han skal få betre råd til pils sjølve.
Fredag 29. november 2019
DOBBELTPRAKSIS: En lang rekke ­trygdemottakere har måtte betale ­tilbake ytelser de tok med til utlandet. Men minst fem personer fikk tilbake pengene. Den første i januar i fjor.
Torsdag 28. november 2019
PAUSE: Kommunestyret i Stavanger innfører mobilforbud i skolen og låser inne pc-ene til de minste. Politikerne mener digitaliseringen har gått for langt.
Onsdag 27. november 2019
FEIL: I januar 2019 besluttet Nav å betale 200.000 kroner tilbake til en norsk kvinne fordi de hadde tolket EØS-reglene feil. Likevel fortsatte de å bruke regelverket feil.
Tirsdag 26. november 2019
DØDELIG: Gry Hege Henriksen måtte amputere hender og føtter etter blodforgiftning. Nå ber Ap om en nasjonal strategi for å bekjempe sepsis.
Mandag 25. november 2019
STØTTE: SV inviterer opposisjonspartiene til å lage felles politikk før valget i 2021. Fagforbundets Mette Nord mener det er avgjørende at Ap, Sp, MDG og Rødt takker ja.