Mandag 29. april 2019
ORGANISERING: SAS-pilotene streiker for bedre arbeidstider og høyere lønn. – Vi føler at vi på mange måter finansierer en forretningsmodell med vår helse og vårt familieliv, sier Christian Laulund, leder i Norsk SAS-flygeres Forening. Her er han under et streikemøte på Gardermoen. FOTO: FARTEIN RUDJORD
• SAS-pilotene får støtte fra kabinansatte • Varsler lignende kamp neste år
Pilotstreiken tar av
Pål Røine
KOLLEGER: Kabinansatte i SAS opplever mange av de samme problemene som pilotene. Fra begge hold er nå tilliten til ledelsen i SAS tynnslitt.

streik

Foreningene for de kabinansatte i SAS gir sin uforbeholdne støtte til de streikende pilotene i kampen for bedre arbeidsvilkår.

Søndag sendte foreningene i Norge, Sverige og Danmark ut en offisiell støtteerklæring til pilotene i striden som primært handler om arbeidstid og lønn.

– Vi sitter i samme båt, sier Pål Røine, leder i Norsk Kabinforening.

Han påpeker at neste år er det de som skal ha tariffoppgjør.

– Da vil mange av de samme kravene komme fra kabinsida. Vi har en ganske lik arbeidssituasjon og turnusordning som det pilotene har, så vi kjenner på de samme problemstillingene med lange dager, mangel på pauser og mangel på forutsigbarhet. Det er veldig belastende, sier han.

Partene står fortsatt langt fra hverandre, og streiken har ført til i alt 1111 flykanselleringer i dag og i morgen.

Fakta

SAS-streiken:

• Natt til fredag ble det brudd i forhandlingene mellom ledelsen og pilotene i SAS, og 1409 piloter ble tatt ut i streik.

• De streikende krever blant annet mer forutsigbare arbeidstider og mer helgefri.

• Da SAS slet økonomisk i 2012, aksepterte pilotene en reduksjon i lønn på 12 prosent. Nå krever de at noe av etterslepet skal hentes inn, ettersom bedriften igjen går med overskudd.

Strøm av støtte

1409 piloter er i streik i Norge, Sverige og Danmark. Før mandag var totalt 170.000 passasjerer rammet, og ytterligere 110.000 vil rammes i dag og i morgen.

Det er Christian Laulund, leder for Norske SAS-flygeres Forening, lei seg for. Samtidig setter han stor pris på støtta.

– Jeg har ikke tall på alle støtteerklæringene som renner inn fra kabinforeningene i SAS, piloter fra hele verden, flygeledere og Norsk Lokomotivmannsforbund. Vi får oppmuntrende meldinger privat og på Facebook. Det er en stor boost for moralen, sier han.

Streiken er en felles kamp for forutsigbarhet, forklarer Laulund.

– Det er spesielt godt å vite at våre kabinkolleger støtter oss. Det er like viktig for dem å kunne planlegge sitt privatliv, sier han.

Sa opp avtale

Torbjørn Lothe i NHO Luftfart sa til NRK lørdag at pilotene holder passasjerene som gisler. Slike uttalelser burde man holde seg for god for, mener Røine.

– Det er helt tullete. Dette er en helt lovlig tariffstrid. Når det er konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, vil noen bli skadelidende. Det er de midlene vi har, sier han.

Pilotene krever en holdningsendring i ledelsen før det blir aktuelt å gå tilbake til forhandlingsbordet.

De er provosert over at SAS valgte å fjerne en 13 år lang avtale med pilotene, som regulerer karrieremuligheter og ansiennitet mellom piloter i ulike land, med blant annet en ansettelsesgaranti.

– Det pågår en stor utskiftning av piloter og fly. Vi er helt avhengige av å kunne være trygge på at vi vil være en del av framtida i selskapet. Vi kan ikke akseptere at selskapet med jevne mellomrom fjerner avtaler som er inngått og ensidig dikterer hvordan de nye avtalene skal se ut. Tilliten er tynnslitt, sier Laulund.

Han mener at ansatte bør få en større del av kaka når selskapet har gått med fire milliarder kroner i overskudd de to siste årene.

– Blitt mye tyngre

Også for kabinansatte i SAS er turnusordningen et hovedanliggende når deres tariffavtale løper ut 31. mars 2020. De har variabel turnus og får arbeidsprogrammet for neste måned 14 dager i forveien. Det er vanskelig å ha et normalt sosialt liv utenom jobb, forklarer Røine.

– Vi kan risikere å jobbe sju helger på rad. Den ene frihelga i måneden får vi fri fra klokka 18 fredag til klokka 06 mandag. Det er ikke godt nok, sier han.

Kabinansatte har flere unntak fra arbeidsmiljøloven, for eksempel har de høyere maksgrense for antall arbeidstimer per uke, på 47,5 timer.

– Vi har en arbeidssituasjon som en vanlig bedrift skrudd fast på moder jord ikke hadde akseptert. Det er blitt mye tyngre de siste årene. Vi har sjeldent over minimumsnivået av bemanning om bord, vi har ikke noe sted å sitte og ta matpauser og ingen egne toaletter eller andre fasiliteter, sier Røine.

Savner saklighet

Røine mener de harde arbeidsforholdene i flybransjen har gitt økt sykefravær, fallende rekruttering og høy turnover. Snittansettelsen for kabinansatte i SAS de seinere årene er på i underkant av tre år.

– Det kommer inn mange rapporter fra både cockpiten og kabinen på det vi kaller fatigue, at man er veldig sliten, helt på grensa. Vi er oppe i 12–14 timers arbeid uten skikkelige pauser, sier Røine.

De kabinansatte håper eventuelle resultater pilotene oppnår, kan dryppe på dem.

– Vi savner en saklig diskusjon med ledelsen om arbeidsforhold. Dette handler om arbeidsplasser. Hvis man skal følge Ryanair-modellen, så blir det ingen igjen til å betjene A/S Norge. Det er en reell trussel, sier Røine.

emmat@klassekampen.no

Fredag 18. oktober 2019
MOTVIND: Regjeringa legg vekk vindkraftplan etter massiv motstand landet rundt. – Skuffande, seier investor Jens Ulltveit-Moe.
Torsdag 17. oktober 2019
LETTET: Etter harde slag på Fellesforbundets landsmøte vant EØS-tilhengerne med 300 mot 218 stemmer. Men de krever utredning av alternativer til EØS.
Onsdag 16. oktober 2019
STOPP: Motstand i folket kan bety stans for norsk vindkraft, spår Norges vassdrags- og energidirektorat i sin analyse av kraftmarkedet fram mot 2040.
Tirsdag 15. oktober 2019
I MØTE: Tidligere har Ap-ledelsen avvist forslag om å utrede EØS. Nå sier Støre at det kan være en god idé.
Mandag 14. oktober 2019
FRONTER: Forbundsledelsen håper i det lengste på et kompromiss, men mye tyder på at det blir kamp­avstemning for eller mot EØS i Fellesforbundet.
Lørdag 12. oktober 2019
SMUTTHULL: ­Norge vil forplikte seg til å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030 gjennom en avtale med EU. Men avtalen åpner for at man slipper å ta kuttene i Norge.
Fredag 11. oktober 2019
KONTROLL: Snart går toget for norsk råderett over jernbanen. Torsdag lammet ansatte på tog, buss og bane kollektivtrafikken i protest mot at EU får kontroll over togene.
Torsdag 10. oktober 2019
KRYMPER: De store industriarbeiderforeningene er ryggraden i Fellesforbundet. Men på mange verft er nå østeuropeiske innleide arbeidere i flertall.
Onsdag 9. oktober 2019
OPPRUSTING: Forsvarssjefen vil helst ha 25 milliarder kroner i økte forsvarsbudsjetter. Det er like mye som Solberg-regjeringens samlede skattekutt.
Tirsdag 8. oktober 2019
GÅR IKKE: – Tidenes grønneste budsjett, sier Venstres Ola Elvestuen om budsjettet som viser at Norge ligger an til å bryte klimamålene for 2020 og 2030.