Lørdag 27. april 2019
Snuoperasjon

• Ap-leder Jonas Gahr Støre har vært i Vågan i Lofoten og blitt intervjuet av Aftenposten. Der sier han at Sp har truffet en nerve blant folk med sin «retorikk» om at distriktene blir overhørt og overkjørt, men det skyldes ikke en konflikt mellom by og land, men den sittende regjeringens politikk. Det er riktig at motsetningen mellom sentrum og periferi ikke trenger å være uforsonlig eller uløselig, men det blir for enkelt å si at den statlige tilbaketrekningen fra Distrikts-Norge bare handler om regjeringens politikk, som om det ville ha vært helt annerledes med Ap ved roret.

• Det åpenbare er at Ap har gått inn for mye av det som nå rammer Distrikts-Norge, som «nærpolitireformen» og nedleggelsen av flybasen på Andøya. Viktigere er det at partiet ikke representerer noen konsekvent opposisjon til den storstilte sentraliseringen som nå truer infrastrukturen i hele landet, med nedleggelser av lokalsykehus, lensmannskontor, tingretter, passkontor, utdanningsinstitusjoner, Nav-kontor, trafikkstasjoner og skattekontor. Reformene er ikke koordinert av noe sentralt politisk organ; de bare «skjer» gjennom den enkelte etats beslutninger, basert på overordnete statlige krav til effektivisering og rasjonalisering.

• Det siste eksempelet er planene om å legge ned Nord universitets utdanninger i Namsos, Sandnessjøen og Nesna. Det skjer til tross for forsikringer om at de lokale campusene ikke skulle rammes da sammenslåingen ble vedtatt. Disse planene berører hele lokalsamfunn og regioner. Det er flott hvis Ap vil endre kurs, men det krever mer enn noen halvkvedete viser om at Sp skaper kunstige motsetninger mellom by og land. Det fordrer et brudd med den rådende styringsideologien som presser fram statlig tilbaketrekking fra distriktene. Hver enkelt etat kan ikke iverksette storstilte reformer med enorme konsekvenser for lokalsamfunn uten grundig politisk behandling ut fra et helhetlig samfunnsperspektiv. Vi har tro på at Ap kan bidra til et slikt skifte i norsk politikk, men det krever en dypere erkjennelse av problemene enn det partiet til nå har lagt for dagen.

Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...
Lørdag 11. mai 2019
• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets...
Fredag 10. mai 2019
• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for...
Torsdag 9. mai 2019
• Siste nummer av avisa Le Monde Diplomatique, som kom som innstikk i Klassekampen forrige fredag, inneholder to gode artikler om etterforskningen av Donald Trump og hans påståtte samarbeid med Russland før presidentvalget i 2016. Avisa har...
Onsdag 8. mai 2019
• 8. mai står som den offisielle fridomsdagen, etter den tyske kapitulasjonen i 1945. I delar av Europa starta feiringa 7. mai, då kapitulasjonen var klar, og i Sovjetunionen og allierte land vart 9. mai sigersdagen. 8. mai har sidan vore...
Tirsdag 7. mai 2019
• SAS-streiken er over, og forutsigelig nok fylles mediene med fortellinger om hvor mye skade «mektige piloter», for å sitere Dagens Næringsliv, har voldt selskapet. Aksjeanalytiker i danske Sydbank Jacob Pedersen sier til nyhetsbyrået...