Tirsdag 16. april 2019
Lytt til Sunde!

• Persondata har blitt det nye gullet. Opplysninger om norske borgere samles nå inn i stor skala av verdens største internasjonale teknologigiganter, som Apple, Google, Microsoft og Facebook. All erfaring viser at hver enkelt av oss ikke er i stand til å ivareta disse rettighetene på en skikkelig måte. Vi klikker ja og amen på det meste, mens våre data overføres til selskaper vi ikke vet hvem er, og til en bruk vi ikke aner konsekvensen av.

• Schibsteds styreleder Ole Jacob Sunde stiller i en kronikk i Aftenposten det betimelige spørsmålet: Hvem eier våre data? Han viser til det begynnende norske oljeeventyret, der norske myndigheter tok et klart eierskap til olja på norsk sokkel. Dette var forutsetningen for velstandsutviklingen som fulgte, akkurat som nasjonal kontroll over vannkrafta på begynnelsen av forrige århundre la grunnlaget for norsk industrireising. I dag finnes det ingen plan for hvem som kan og skal eie data om norske borgere. Ingen norsk myndighet vet i dag hvor all denne informasjonen ender, hva som lagres hvor og hvordan det brukes. Det gjør bare en håndfull utenlandske giganter. «Et knippe private selskaper, for det meste amerikanske teknologikjemper, infiltrerer våre samfunn og gjør seg mer og mer uunnværlige i hverdagen vår. Nå har de til og med begynt å posisjonere seg for å ivareta all offentlig data, ‘gratis’ selvfølgelig», skriver Sunde, som påpeker at råstoffet for det neste industriløftet nå siger ut av landet.

• Ole Jacob Sunde etterlyser en ny Jens Evensen, og han kunne også ha etterlyst nasjonale strateger som Finn Lied, som sikret staten kontroll over oljeressursene. Personopplysninger må på samme måte komme inn under nasjonal kontroll. Akkurat som Kopinor forhandler fram avtaler for norske skribenter, må staten, eller et dertil egnet organ, gjøre det samme for norske borgere. Å sikre kontrollen over persondata kan ikke vi som enkeltpersoner håndtere alene. Det er det bare staten på våre vegne som kan gjøre. Det er rett og slett derfor vi har en stat. Vi oppfordrer myndighetene til raskt å reagere på Ole Jacob Sundes varsko. Det haster!

Fredag 23. august 2019
• Dommen som falt i Aleris-saken onsdag, var alt i alt et stort nederlag for Fagforbundet og de 24 saksøkerne. Striden sto om hvorvidt saksøkerne var å regne som selvstendig næringsdrivende eller fast ansatte, samt om manglende...
Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...