Tirsdag 16. april 2019
Lytt til Sunde!

• Persondata har blitt det nye gullet. Opplysninger om norske borgere samles nå inn i stor skala av verdens største internasjonale teknologigiganter, som Apple, Google, Microsoft og Facebook. All erfaring viser at hver enkelt av oss ikke er i stand til å ivareta disse rettighetene på en skikkelig måte. Vi klikker ja og amen på det meste, mens våre data overføres til selskaper vi ikke vet hvem er, og til en bruk vi ikke aner konsekvensen av.

• Schibsteds styreleder Ole Jacob Sunde stiller i en kronikk i Aftenposten det betimelige spørsmålet: Hvem eier våre data? Han viser til det begynnende norske oljeeventyret, der norske myndigheter tok et klart eierskap til olja på norsk sokkel. Dette var forutsetningen for velstandsutviklingen som fulgte, akkurat som nasjonal kontroll over vannkrafta på begynnelsen av forrige århundre la grunnlaget for norsk industrireising. I dag finnes det ingen plan for hvem som kan og skal eie data om norske borgere. Ingen norsk myndighet vet i dag hvor all denne informasjonen ender, hva som lagres hvor og hvordan det brukes. Det gjør bare en håndfull utenlandske giganter. «Et knippe private selskaper, for det meste amerikanske teknologikjemper, infiltrerer våre samfunn og gjør seg mer og mer uunnværlige i hverdagen vår. Nå har de til og med begynt å posisjonere seg for å ivareta all offentlig data, ‘gratis’ selvfølgelig», skriver Sunde, som påpeker at råstoffet for det neste industriløftet nå siger ut av landet.

• Ole Jacob Sunde etterlyser en ny Jens Evensen, og han kunne også ha etterlyst nasjonale strateger som Finn Lied, som sikret staten kontroll over oljeressursene. Personopplysninger må på samme måte komme inn under nasjonal kontroll. Akkurat som Kopinor forhandler fram avtaler for norske skribenter, må staten, eller et dertil egnet organ, gjøre det samme for norske borgere. Å sikre kontrollen over persondata kan ikke vi som enkeltpersoner håndtere alene. Det er det bare staten på våre vegne som kan gjøre. Det er rett og slett derfor vi har en stat. Vi oppfordrer myndighetene til raskt å reagere på Ole Jacob Sundes varsko. Det haster!

Tirsdag 25. juni 2019
• Amerikanske Lawrence Wilkerson var i 2003 stabssjef for USAs utenriksminister Colin Powell. Han var med på å sette sammen etterretningsmaterialet Powell presenterte for FN for å få organisasjonens godkjentstempel på et militært angrep på...
Mandag 24. juni 2019
• NHO Service og Handel har for alvor kastet seg inn i kommunevalgkampen. Med kampanjen «Proffentlig», som kopler ordene privat og offentlig, ønsker foreningen «å hylle samarbeidet mellom private og offentlige løsninger». NHO Service og...
Lørdag 22. juni 2019
• Etter andre verdenskrig etablerte verdens nasjoner med FN-pakta et sett regler for å unngå nye, ødeleggende krigsutbrudd. Målet var å hindre at konflikter endte i militære konfrontasjoner og i stedet bygge opp et internasjonalt system for...
Fredag 21. juni 2019
• Bompengeopprøret er en ulykke for Ap – som om partiet ikke hadde nok av bekymringer fra før. Klassekampens Oslo-måling i går viste at skepsisen mot bommene er størst i de områdene der Ap tradisjonelt har stått sterkest. Både...
Torsdag 20. juni 2019
• Den siste uka har norsk offentlighet vært preget av den forsøksvise uttransporteringen av familien Abbasi, som består av mor Atefa Rezaie og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16). De ble først flydd til Istanbul i påvente...
Onsdag 19. juni 2019
• Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal tok i gårsdagens avis til orde for at SV og Rødt bør inngå en forpliktende avtale om politikk de ønsker gjennomslag for, før de vil støtte en ny regjering. Han mener det vil gi partiene sterkere...
Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...