Mandag 15. april 2019
FRYKTER USERIØSE: Drosje­sjåfør Javed Iqbal frykter at regjeringens taxiliberalisering vil føre til et inntog av useriøse taxiselskaper som tar blodpris og lurer kundene. Ny forskning viser at frykten ikke er ubegrunnet. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Liberaliseringen av drosjemarkedet vil føre til mer skattesnusk, ifølge en fersk rapport:
Venter drosjekaos i byene
NY RAPPORT: Lavere lønninger, mer økonomisk kriminalitet og flere biler på tomgang i sentrum. Dette blir konsekvensen av regjeringens drosjereform, ifølge Transportøkonomisk institutt.

samferdsel

Fra sommeren neste år liberaliseres drosjemarkedet i byene, og det vil bli langt færre krav for å kunne tilby taxitjenester. På oppdrag fra flere drosjeselskaper i Oslo har Jørgen Aarhaug og Kåre Skollerud ved Transportøkonomisk institutt analysert ulike drosjereguleringer, blant annet regjeringens frislipp.

Av fem alternative måter å regulere næringen på, kom regjeringens løsning ut som den dårligste.

På tre av fem kriterier leverer drosjereformen til stryk og vil føre til «en svært utfordrende situasjon». Det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, myndighetenes evne til å føre kontroll med at skatter og avgifter og kundenes opplevelse av drosjetjenestene i gatemarkedet. Bare markedet for bestilte turer og kontraktsmarkedet vil fungere bedre enn dagens ordning, ifølge rapporten.

– Med endringene vil det komme inn flere aktører, og det vil bli flere selvstendig næringsdrivende. Lønns- og arbeidsvilkår er i utgangspunktet dårlige og vil gå fra vondt til verre. Dette er en helt reell utfordring, men er knapt oppe i debatten. Det virker som vi har akseptert at vilkårene skal være dårlige, kanskje fordi mange i næringen er minoriteter, sier forsker Jørgen Aarhaug.

Fakta

Ny drosjelov:

• Fra 1. juli 2020 liberaliseres drosjemarkedet. Lokalpolitikerne kan ikke lenger begrense antall taxiløyver etter behov, og plikta om å tilhøre en taxisentral faller bort. Trolig vil taxitjenester som Uber oppfylle de nye kravene og bli tillatt.

• I kommuner utenom storbyområdene kan fylkeskommunen tildele én aktør monopol på drosjetjenester mot plikt til å tilby tjenester i hele kommunen og hele døgnet. 38 kommuner, som har omkring halvparten av Norges befolkning, regnes som by.

Mindre kontroll

En betydningsfull usikkerhet i regjeringens forslag er hvilke krav til det blir stilt til taksametre i framtida. Flere departementer arbeider med å lage regler for taksametere som er teknologinøytrale, som kan bety at det blir tillatt å bruke mobiltelefon som taksameter.

Dagens taksametre er dyre, og dersom det fortsatt skal være krav om å bruke dem, tror Aarhaug at konsekvensene av endringene vil bli mindre fordi inngangsbilletten til markedet fortsatt er høy.

Hvis ikke, vil det bli mer unndragelse av skatter og avgifter og flere konkurser, ifølge rapporten.

– Litt slemt sagt, så er historien om taxi at det sklir ut dersom det ikke er streng kontroll. Det handler om at taxi er en tjeneste som er vanskelig å observere, og det er en grunn til at taksametrene er så strenge og dyre. Lempes kravene, vil mer av bransjen bli grå eller svart, sier han.

Argumentasjonen bak å gjøre endringer i drosjereguleringene, er at det skal gi bedre og rimeligere tjenester til forbrukerne. Men ifølge rapporten vil markedet for drosjer som praies og som tas fra taxiholdeplasser bli mindre oversiktlig og prisene vil bli høyere for forbrukerne. Dette markedet er svært viktig i hovedstaden, og utgjør hele én milliard kroner i omsetning.

– Folk ser på taxi som ett produkt og skiller ikke mellom selskapene. Derfor får man fortsatt kunder selv om man setter prisene opp, og man får ikke flere dersom man har lave priser. Allerede i dag er det et problem med useriøse i dette segmentet, og med flere drosjer og færre reguleringer vil det bli flere som tar en høy og uforutsigbar pris, sier han.

– Vil ikke gatemarkedet forsvinne til fordel for bestillingsturer dersom for eksempel Uber slå an?

– Det trodde jeg også, og skrev i et avisinnlegg at vi like godt kunne forby gatemarkedet. Men da ble jeg invitert med som observatør en natt i en drosje, og så at det ikke er slik det fungerer. Det skyldes blant annet arealbegrensninger i byen, og det tar for lang tid å få en bestilt drosje fram dit mange er.

Lite skatt fra Uber

Kritikerne av drosjeliberaliseringen har særlig fryktet framveksten av plattform­aktører som Uber. Med tanke på seriøsitet er det imidlertid ikke dem man bør frykte, ifølge Aarhaug.

– Uber gjør det vanskelig for myndighetene å få inn skatter og avgifter, men seriøsitetsmessig er de ikke et problem. Overfor kundene fungerer de, sier han.

Til Klassekampen lørdag sa samferdselsminister Jon Georg Dale at selvstendig næringsdrivende drosjesjåfører ikke skiller seg fra selvstendige håndverkere, og at antallet vil begrense seg til dem som klarer å få det til å gå rundt.

Aarhaug sier at mange drosjesjåfører ikke har noe særlig alternativ til å kjøre, og at det derfor blir for mange drosjer.

– Jeg har intervjuet mange drosjesjåfører, og mange ser ikke noe alternativ til å være drosjesjåfør. Litt stereotypt er det en voksen mann fra Somalia som har begrenset språkkunnskap og en utdanning som ikke er verdt noe i Norge. I tillegg har han gjerne en familie å forsørge. Da fortsetter du å kjøre selv om konkurransen blir større og lønnsomheten lavere.

Sjåfører frykter utviklingen

Javed Iqbal kjører drosje for Oslo Taxi i hovedstaden, og da Klassekampen snakket med ham forrige uke hadde Iqbal mange av de samme bekymringene for framtidas drosjemarked som transportforskerne.

Iqbal mener at dereguleringen vil føre til flere useriøse aktører, som tar svært høye priser, og at drosjene må vente lenger på kundene.

stiann@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 15. april 2019 kl. 11.33
Tirsdag 25. juni 2019
OVER: Sykehusstreiken ble avsluttet med tvang. Som vanlig. 18 av 22 helsestreiker de siste 30 årene har endt i tvungen lønnsnemnd. Streikeretten øde­legges, mener streikeleder.
Mandag 24. juni 2019
KRITISK: Legen Gunnar Fæhn har tidligere uttrykt sterk motstand mot innvandring. Det var han som godkjente transporten av Atefa Rezaie. Familiens advokat vil klage til Rådet for legeetikk.
Lørdag 22. juni 2019
SVARTEPER: Avinor kjemper med nebb og klør for å unngå å sitte igjen med regningen for Forsvarets nye luftforsvarsbase på Evenes.
Fredag 21. juni 2019
SVINERI: Avsløringene av dyremis­handling ved norske grisefarmer gir en unik sjanse til å mobilisere for en ny kurs, mener Svenn Arne Lie. – I stedet kaster bondelederne bøndene under bussen, sier han.
Torsdag 20. juni 2019
MÅLING: 7 av 10 på Stovner er svært negative til den nye bomringen i Oslo. Innvandrerbutikkene i sentrum frykter å miste kunder.
Onsdag 19. juni 2019
HISTORISK: Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre historiens dårligste lokalvalg. Deler av partiet åpner nå for en lederdiskusjon.
Tirsdag 18. juni 2019
NEI: Venstre og KrF sier ja til Rita Otterviks (Ap) invitasjon til reforhandling av asylforliket, men Ap sentralt ønsker ingen endring.
Mandag 17. juni 2019
I FELLA: Arifi M. Ali studerte og jobbet for å slippe å gå på Nav. Nå tvinger høy kommunal husleie henne til å søke sosialhjelp.
Lørdag 15. juni 2019
GIR LITE I KASSA: Samferdselsministeren vil kutte bompenger ved å stanse arkitekttegnede T-banestasjoner og blomsterkasser i Oslo. Besparelsen kan gi 2,56 meter ny E 18.
Fredag 14. juni 2019
SÅRBART: Ei reservevasskjelde for hovudstaden har blitt utgreidd sidan 1965. No vil Oslo-politikarane utgreia meir. Vass­direktøren åtvarar.