Lørdag 13. april 2019
Hest og vogn

• Samferdselsminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet viser i en kronikk på nettstedet Medier24 at han ikke forstår hvilke konsekvenser regjeringens mediepolitikk vil få for bransjen. Dales kronikk er et svar på et innlegg fra 14 avisredaktører i Nord-Norge, som fortalte hvordan endringene i mediestøtta og kutt i postombæring vil slå ut for dem. De redigerer mellomstore aviser som blant andre Avisa Nordland, Lofotposten, Harstad Tidende, Nordlys og Finnmark Dagblad/iFinnmark. Disse avisene har mer enn 6000 i opplag, og de vil derfor ikke nyte godt av regjeringens omfordeling av midler. De eneste som tjener på den nye mediepolitikken, er de mindre titlene, som står for 28,5 prosent av lokalavisenes opplag. Ettersom de større lokalavisene kommer ut seks dager i uka, rammes de dessuten hardt av postkutt.

• Avisredaktørene holder fram Lofotposten som et skrekkeksempel: Med regjeringens postkutt blir 39 prosent av abonnentene til den tradisjonsrike avisa direkte rammet. Likevel ser ikke samferdselsminister Jon Georg Dale problemet. Han velger i stedet å skylde på teknologisk utvikling: «Historia er full av ­eksempel på at nye teknologiske løysingar gir store endringer. Behovet for hestesko og -vogner blei sterkt redusert etter kvart som jernbane og – ikkje minst – vegtransport overtok for hestetransport i førre århundre.» Men det er ikke digitaliseringen som presser avisene i denne gangen; det er regjeringens politikk. For å bruke Dales eget bilde: Det er som om statens skulle umuliggjort salg av hestesko og -vogner flere år før jernbane og veitransport var et faktum.

• Nesten halvparten av alle nordmenn leser en papiravis daglig. Regjeringens mediepolitikk kan gjøre det umulig utenfor sentrale strøk. Ettersom papirutgavene fortsatt er hovedinntektskilden for norske aviser, utgjør endringene en stor trussel for enkelttitler. Aviser dør ikke plutselig, men langsomt og pinefullt. Dersom ikke Stortinget forstår hvilke konsekvenser regjeringens mediepolitikk vil få – og endrer den – vil vi få mindre journalistikk i en tid vi trenger mer.

Mandag 24. juni 2019
• NHO Service og Handel har for alvor kastet seg inn i kommunevalgkampen. Med kampanjen «Proffentlig», som kopler ordene privat og offentlig, ønsker foreningen «å hylle samarbeidet mellom private og offentlige løsninger». NHO Service og...
Lørdag 22. juni 2019
• Etter andre verdenskrig etablerte verdens nasjoner med FN-pakta et sett regler for å unngå nye, ødeleggende krigsutbrudd. Målet var å hindre at konflikter endte i militære konfrontasjoner og i stedet bygge opp et internasjonalt system for...
Fredag 21. juni 2019
• Bompengeopprøret er en ulykke for Ap – som om partiet ikke hadde nok av bekymringer fra før. Klassekampens Oslo-måling i går viste at skepsisen mot bommene er størst i de områdene der Ap tradisjonelt har stått sterkest. Både...
Torsdag 20. juni 2019
• Den siste uka har norsk offentlighet vært preget av den forsøksvise uttransporteringen av familien Abbasi, som består av mor Atefa Rezaie og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16). De ble først flydd til Istanbul i påvente...
Onsdag 19. juni 2019
• Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal tok i gårsdagens avis til orde for at SV og Rødt bør inngå en forpliktende avtale om politikk de ønsker gjennomslag for, før de vil støtte en ny regjering. Han mener det vil gi partiene sterkere...
Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...
Torsdag 13. juni 2019
• To store tomter i Oslo klargjøres nå for salg. Det dreier seg om Ullevål sykehus, som staten vil selge for å finansiere det nye storsjukehuset på Gaustad, og NRK-tomta på Marienlyst. Rikskringkastingen ønsker seg et nybygg i stedet for...