Torsdag 11. april 2019
EU-retten

• Den siste uka har både LO-rådgiver Jonas Bals og Nationen-kommentator Eva Nordlund skrevet interessant om kampen mot sosial dumping i Sveits. Bakgrunnen er at EU-kommisjonen nå krever at Sveits fjerner ordninger mot underbetaling og useriøse firmaer, fordi EU mener de bryter med prinsippet om fri flyt av arbeidskraft. Ordningene, kalt «The Swiss flanking measures», innebærer blant annet at selskaper fra EU-land må betale depositum som bevis på seriøsitet når de tar oppdrag i Sveits. De må også tilby jobbene via sveitsisk arbeidsformidling først, dersom de er i en bransje med mer enn 6 prosent ledighet. Ifølge Eva Nordlund i Nationen brukes depositumspengene til å etterbetale arbeidsfolk som blir underbetalt.

• Ordningene blir av sveitsisk fagbevegelse ansett som viktige for å hindre sosial dumping, og de er et godt verktøy for å sikre seriøsitet i bransjene. I sin spalte i Dagsavisen oppfordrer Jonas Bals fagbevegelsen til å være på vakt når EU-retten får forrang for arbeidsrettigheter. Han skriver om en rapport fra den europeiske fagbevegelsens forskningsinstitutt ETUI, som viser at det deregulerte europeiske arbeidsmarkedet har store problemer: «Arbeidsløsheten har bitt seg fast på et skyhøyt nivå, særlig blant de unge, og store deler av arbeiderklassen er blitt fattig.» Ifølge Bals bidrar EUs institusjoner til utviklingen ved at de favoriserer EU-rett framfor kollektive avtaler.

• «Tiltakene Sveits har innført, burde tjent som en inspirasjon både for Norge, andre europeiske land og EU selv: I stedet for å bli behandlet som et hinder burde de blitt sett som en forutsetning for fri bevegelse. Likevel presser altså EU-kommisjonen på for at økt markedsadgang skal ha fortrinn foran lokal lønnsbeskyttelse», skriver Bals. Eva Nordlund mener norske partiledere på rødgrønn side bør lære av de sveitsiske tiltakene. Det handler om bruk av handlingsrommet, altså at myndighetene viser manøvreringsvilje i møte med EUs lovkrav. Det er nødvendig for at alle arbeidstakere, utenlandske som norske, skal ha gode arbeidsliv i Norge i framtida.

Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...