Torsdag 11. april 2019
EU-retten

• Den siste uka har både LO-rådgiver Jonas Bals og Nationen-kommentator Eva Nordlund skrevet interessant om kampen mot sosial dumping i Sveits. Bakgrunnen er at EU-kommisjonen nå krever at Sveits fjerner ordninger mot underbetaling og useriøse firmaer, fordi EU mener de bryter med prinsippet om fri flyt av arbeidskraft. Ordningene, kalt «The Swiss flanking measures», innebærer blant annet at selskaper fra EU-land må betale depositum som bevis på seriøsitet når de tar oppdrag i Sveits. De må også tilby jobbene via sveitsisk arbeidsformidling først, dersom de er i en bransje med mer enn 6 prosent ledighet. Ifølge Eva Nordlund i Nationen brukes depositumspengene til å etterbetale arbeidsfolk som blir underbetalt.

• Ordningene blir av sveitsisk fagbevegelse ansett som viktige for å hindre sosial dumping, og de er et godt verktøy for å sikre seriøsitet i bransjene. I sin spalte i Dagsavisen oppfordrer Jonas Bals fagbevegelsen til å være på vakt når EU-retten får forrang for arbeidsrettigheter. Han skriver om en rapport fra den europeiske fagbevegelsens forskningsinstitutt ETUI, som viser at det deregulerte europeiske arbeidsmarkedet har store problemer: «Arbeidsløsheten har bitt seg fast på et skyhøyt nivå, særlig blant de unge, og store deler av arbeiderklassen er blitt fattig.» Ifølge Bals bidrar EUs institusjoner til utviklingen ved at de favoriserer EU-rett framfor kollektive avtaler.

• «Tiltakene Sveits har innført, burde tjent som en inspirasjon både for Norge, andre europeiske land og EU selv: I stedet for å bli behandlet som et hinder burde de blitt sett som en forutsetning for fri bevegelse. Likevel presser altså EU-kommisjonen på for at økt markedsadgang skal ha fortrinn foran lokal lønnsbeskyttelse», skriver Bals. Eva Nordlund mener norske partiledere på rødgrønn side bør lære av de sveitsiske tiltakene. Det handler om bruk av handlingsrommet, altså at myndighetene viser manøvreringsvilje i møte med EUs lovkrav. Det er nødvendig for at alle arbeidstakere, utenlandske som norske, skal ha gode arbeidsliv i Norge i framtida.

Mandag 24. juni 2019
• NHO Service og Handel har for alvor kastet seg inn i kommunevalgkampen. Med kampanjen «Proffentlig», som kopler ordene privat og offentlig, ønsker foreningen «å hylle samarbeidet mellom private og offentlige løsninger». NHO Service og...
Lørdag 22. juni 2019
• Etter andre verdenskrig etablerte verdens nasjoner med FN-pakta et sett regler for å unngå nye, ødeleggende krigsutbrudd. Målet var å hindre at konflikter endte i militære konfrontasjoner og i stedet bygge opp et internasjonalt system for...
Fredag 21. juni 2019
• Bompengeopprøret er en ulykke for Ap – som om partiet ikke hadde nok av bekymringer fra før. Klassekampens Oslo-måling i går viste at skepsisen mot bommene er størst i de områdene der Ap tradisjonelt har stått sterkest. Både...
Torsdag 20. juni 2019
• Den siste uka har norsk offentlighet vært preget av den forsøksvise uttransporteringen av familien Abbasi, som består av mor Atefa Rezaie og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16). De ble først flydd til Istanbul i påvente...
Onsdag 19. juni 2019
• Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal tok i gårsdagens avis til orde for at SV og Rødt bør inngå en forpliktende avtale om politikk de ønsker gjennomslag for, før de vil støtte en ny regjering. Han mener det vil gi partiene sterkere...
Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...
Torsdag 13. juni 2019
• To store tomter i Oslo klargjøres nå for salg. Det dreier seg om Ullevål sykehus, som staten vil selge for å finansiere det nye storsjukehuset på Gaustad, og NRK-tomta på Marienlyst. Rikskringkastingen ønsker seg et nybygg i stedet for...