Torsdag 11. april 2019
HØY OG MØRK: Kjell Ingolf Ropstad og KrF var «høye og mørke» i mediepolitikken utenfor regjering, men sitter nå igjen med svarteper, ifølge SV. – KrF har sviktet mediene med postloven, hevder Freddy André Øvstegård. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
• Opposisjonen på Stortinget lover kamp mot endringer i postloven • KrF tapte dragkampen i regjeringen
– KrF svikter mediene
For tre år siden refset KrF og Venstre regjeringen for å sabotere omdelingen av aviser. I dag får mellompartiene selv refs for å ha sviktet papiravisene.

Medier

I går la samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fram regjeringens forslag om endringer i Postloven. Som Klassekampen omtalte i går, vil om lag 200.000 avislesere ikke lenger motta papiravisa i postkassa som følge av omleggingen.

Flere av landets mediekonsern, som Amedia og Polaris, frykter å miste store inntekter dersom forslaget blir vedtatt. Nå varsler også opposisjonspartiene på Stortinget motstand, selv om regjeringen er sikret flertall med Venstre og KrFs stemmer.

– KrF har sviktet mediene med denne postloven, som særlig går det ut over de meningsbærende avisene, sier Freddy André Øvstegård, mediepolitisk talsperson for SV.

– Som opposisjonsparti var KrF ganske høye og mørke og forsvarte mediemangfoldet. Nå sitter partiet igjen med svarteper, med en medie­støttemelding og en postlov som svekker avisenes økonomi og distribusjon.

Fakta

Postlov rammer mediene:

• Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) la i går fram forslag til endringer i postloven.

• I dag distribuerer Posten 15 prosent av dagsavisenes papiropplag på ukedager. Lørdagsavisene deles ut av det private selskapet Easy2go.

• Fra 1. juli 2020 vil det bli avisomdeling kun tre dager i uka: tirsdag, torsdag og lørdag. Kostnaden til dette er beregnet til 250 millioner kroner årlig.

– Pinlig for KrF og Venstre

Også Rødt mener KrF og Venstre må stilles til ansvar for løftebrudd overfor mediebransjen. Partileder Bjørnar Moxnes forventer at også Arbeiderpartiet toner flagg.

– Hvis Arbeiderpartiet mener alvor med at de nå har begynt å si «by og land – hånd i hånd» igjen, så må de bli med på å gå mot dette forslaget, som river by og land fra hverandre, sier Moxnes.

– Det vil også være pinlig for KrF og Venstre om dette blir utfallet på deres vakt, når de tidligere har uttalt at de ikke vil godta kutt som går ut over mediemangfoldet.

Senterpartiets mediepolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen lar seg provosere av Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande, som nylig la fram Kulturdepartementets stortingsmelding om pressestøtte.

– Kulturministeren snakker pent om mediemangfold og lokalavisenes viktighet og vil bruke mer av pressestøtta på dem. Mens samferdselsministeren er mer opptatt av å spare litt penger enn å bry seg om lokalavisenes kår, enda så sterkt de har advart mot endringene i postombæringen, sier Åslaug Sem-Jacobsen.

– Må ta hensyn til økonomi

Da Stortinget i 2016 gikk med på at Posten kunne slutte å levere post på lørdager, fikk distribusjonsselskapet Kvikkas i oppdrag av Samferdselsdepartementet å overta ansvaret for å levere lørdagsaviser over hele landet.

Oppstarten var preget av kaos og mangelfull levering, og ifølge mediebransjens egne anslag ble minst 10.000 abonnenter rammet. Fra Stortinget var KrF og Venstre tydelige på at regjeringen måtte rydde opp.

«Trygg og forutsigbar levering av aviser er en forutsetning for at det norske mediemangfoldet skal bestå», uttalte Venstres Abid Raija til Klassekampen.

I dag er det Jon Gunnes som representerer Venstre i transportkomiteen på Stortinget.

– Vi mener vi gjør et godt grep overfor lokalavisene, men har forståelse for at det er en del andre dagsaviser som får utfordringer. Men vi håper at de er bedre i stand til å gjennomføre digitaliseringen enn lokalavisene.

– Har Venstre tapt den interne dragkampen i regjeringen?

– Nei, vi har vært med på dette og har vært godt oppdatert og orientert underveis. Vi har diskutert om vi kanskje kunne gitt et enda mer omfattende tilbud for avisene, men økonomien må også tas hensyn til, sier Gunnes.

«Her har jeg tapt»

Da tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i fjor la fram sitt forslag om 2,5 omdelingsdager for Posten, var også KrFs daværende mediepolitiske talsperson klar på at regjeringen måtte komme opp med forslag til såkalte avbøtende tiltak.

«Vi har vært veldig tydelige på at vi må bidra til en ordning som sørger for at abonnentene fortsatt får avisene sine, dersom Posten reduserer antall postdager», sa Geir Jørgen Bekkevold den gang.

Etter å ha støttet Knut Arild Hareide på KrF-landsmøtet i fjor høst, har Bekkevold byttet komité og fratrådt som mediepolitisk talsperson for partiet. Han befinner seg for tida på utenlandsreise, men svarer på sms at hans tidligere uttalelser bærer preg av at han ønsket å komme mediene i møte.

«Her har jeg tydeligvis tapt. Jeg håper ikke siste ord i denne saken er sagt! Jeg hadde virkelig håpet at regjeringen ville strekke seg litt lenger!» skriver Bekkevold.

Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder og samferdselspolitisk talsperson i KrF, sier til Klassekampen at regjeringens forslag «sikrer et tilbud for lokalaviser i hele landet». Han understreker at avislevering tre dager i uka gir avisene tid til omstilling, og at regjeringen deretter vil vurdere virkningene.

– Fra KrFs side er vi i tillegg opptatt av å øke den direkte mediestøtta, ikke minst i en viktig omstillingsperiode for bransjen. Derfor er vi glade for at regjeringen tar sikte på å øke støtta med 10 millioner kroner til digitalisering og omstilling i en overgangsperiode, sier Grøvan.

Han legger til at aviser som blir særlig berørt av endringer i postloven, vil bli prioritert.  

Ap ser på kostnadene

Også Arbeiderpartiet er bekymra for effekten av den nye postloven og vurderer nå alternative løsninger.

Blant annet har Mediebedriftenes Landsforening (MBL) foreslått en modell som ville kostet det samme som regjeringens forslag, men som hadde berget 50.000 flere abonnenter fra å mista avisa.

– MBLs forslag vil koste omtrent like mye som det forslaget regjeringen nå har lagt fram. Avis til alle – hver dag – blir vanvittig dyrt, men vi har ennå ikke landet på hvor vi skal legge lista, sier Øystein Langholm Hansen, Aps medlem i transportkomiteen på Stortinget. 

– Men dere er i utgangspunktet for en reduksjon av antallet postdager?

– For post, ja. Men for avisene må vi kjøpe en løsning, og vi sitter nå og ser på kostnadene.

kultur@klassekampen.no

Onsdag 17. april 2019
Steikende sol tilsier ikke lenger bare glade badedager, men også tørke og skogbrann. Hva er egentlig «pent» og «stygt» vær i klimakrisas tid?
Tirsdag 16. april 2019
Halvparten av abonnentene til Helgelendingen kan miste avisa med ny postlov. – Dette blir alvorlig for oss, sier redaktør Geir Arne Glad.
Mandag 15. april 2019
Skodespelarar slår ring om Eirik Stubø med støtteopprop.
Lørdag 13. april 2019
En rapport av Sigurd Høst blir brukt til å begrunne regjeringens nye medie­politikk. Selv kjenner han seg ikke igjen i Trine Skei Grandes påstand om at store områder ligger i «medie­skygge».
Fredag 12. april 2019
Norske forlag vil fremdeles ikke levere lyd­bøker til konkurrentenes strømmetjenester. – Aktørene ser seg ikke tjent med å komme til enighet, mener medieviter Terje Colbjørnsen.
Torsdag 11. april 2019
For tre år siden refset KrF og Venstre regjeringen for å sabotere omdelingen av aviser. I dag får mellompartiene selv refs for å ha sviktet papiravisene.
Onsdag 10. april 2019
200.000 lesere vil miste papiravisa som følge av regjeringens spareplan for Posten. Større aviser som Nationen rammes hardt, mens lokal­aviser skjermes.
Tirsdag 9. april 2019
Vebjørn Sand får låne kommunal kremtomt uten å betale en krone. – Udemokratisk, mener kunstkritiker Kjetil Røed.
Mandag 8. april 2019
Gyldendal får kritikk fra Utdanningsforbundets Thom Jambak for å bruke spesialskrevne tekster til nye norskbøker. Forfatter Gro Dahle fant tjue relevante norske forfatterskap på stående fot.
Lørdag 6. april 2019
Goliat forlag ut­lyser krimkonkurranse med 100.000 i premie, men prispengene er egentlig et forskudd. – I beste fall småfrekt, sier forfatter Tom Egeland.