Onsdag 10. april 2019
Omstilling

• Mediepolitikken preges av en utbredt og skadelig vrangforestilling om at det som skal til for å redde norsk journalistikk, er digital omstilling. I går presenterte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) regjeringens forslag til endringene i postloven, som innebærer at posten fra neste år bare vil bæres ut tre dager i uka. Dermed må alle aviser som kommer ut oftere, finne andre måter å nå leserne sine på enn i dag. I bynære områder er det pressens egne budtjenester som leverer de fleste avisene, så kuttene i postombæring vil i all hovedsak ramme distriktene. Folk på bygda må framover enten ta til takke med fådagersaviser, eller de må lese digitalt. Den daglige nyhetsavisa på papir blir i framtida et gode bare for folk i sentrale strøk, om regjeringen får det som den vil.

• Det er verdt å merke seg at forslaget fra regjeringen har en sluttdato, satt til juli 2023. Etter det er det usikkert om staten vil se på det som sin oppgave å distribuere aviser i det ganske land i det hele tatt. Dale sier til NTB at «Det betyr at lokalavisene får fire år på seg til digital omstilling». Han lover penger i potten til denne omstillingen. Med respekt å melde: Digital omstilling er et fint ord for å opprette en nettside med betalingsløsning. Det har de fleste medier gjort for lenge siden. Det er verken særlig dyrt eller sjeldent. Problemet er at mange lesere fortsatt foretrekker å lese på papir, og dessuten at annonsører er villige til å betale langt mer for papirannonsering enn digitale annonser.

• Avisene kommer ikke ut i papirutgaver fordi vi ikke har klart å opprette nettsider ennå i påvente av såkalt digitale omstillingsmidler. I stedet er alt pratet om midler til digital omstilling en virksom retorikk, som får det til å se ut som regjeringen stiller opp og vil hjelpe norsk journalistikk over en kneik – og at alt deretter vil bli såre vel. Problemet for mediene er at det er høyst usikkert om vi i en heldigital framtid vil få inntekter nok til å finansiere journalistikken. Kutt i postens ombæringsdager vil ramme avisenes økonomi hardt. Det skaper dessuten et informasjonsskille mellom by og land.

Mandag 26. august 2019
• Statsminister Erna Solbergs bompengepakke, som ble akseptert av alle regjeringspartiene fredag, må karakteriseres som en relativt avbalansert løsning på et komplisert stridsspørsmål. Frp har vært opptatt av å vise frustrerte...
Lørdag 24. august 2019
• Riktignok finnes det enkelte høyreekstreme terrorister som henter inspirasjon i klimaapokalyptiske scenarioer og bekjenner seg til en form for grønn fascisme, slik vi skrev om tidligere denne uka. Likevel er det et langt mer framtredende...
Fredag 23. august 2019
• Dommen som falt i Aleris-saken onsdag, var alt i alt et stort nederlag for Fagforbundet og de 24 saksøkerne. Striden sto om hvorvidt saksøkerne var å regne som selvstendig næringsdrivende eller fast ansatte, samt om manglende...
Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...