Torsdag 4. april 2019
MOT UNGDOMMEN: Tusener av skoleelever landet over streiket for klimaet fredag 22. mars. Nå er det klart at læreplanene får mindre bærekraftig utvikling. FOTO: TOM HANSEN, NTB SCANPIX
Press fra departementet fikk det tverrfaglige temaet «bærekraftig utvikling» til å forsvinne fra fire skolefag:
Mindre miljø på pensum
Undersak

Bekymret for overfylte planer

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) påpeker at det ligger tydelig i bestillingene fra Stortinget, blant annet i stortingsmelding 28, at tverrfaglige tema kun skulle være til stede i læreplanene der de var særlig relevante.

«Det betyr at ikke alle fag ville ha omtaler av alle de tverrfaglige temaene. Vi var bekymret for at de tverrfaglige temaene skulle bli en for stor del av fagene, og ønsket en noe strammere vurdering av dette. Vi har hele veien vært opptatt av at vi må holde fast på målet om at det skal bli mer rom for læring i alle fag, og at læreplanene ikke må bli overfylte», skriver Sanner i en e-post via Kunnskapsdepartementets kommunikasjonsavdeling.

Statsråden understreker videre at det er Kunnskapsdepartementet som formelt hører og fastsetter læreplanene, siden de er forskrifter i opplæringsloven.

Sanner bekrefter at departementet kom med innspill til læreplanene før de ble sendt ut på høring i midten av mars:

«I denne fasen sendte vi flere bestillinger og ba om vurderinger fra Utdanningsdirektoratet for å få faglige råd», skriver Sanner.

Han avviser at departementet på noe tidspunkt har bedt om at det tverrfaglige temaet «bærekraftig utvikling» skulle fjernes fra læreplanen i enkelte fag.

Judith Klein
Det tverrfaglige temaet «bærekraftig utvikling» ble plukket ut av de nye læreplanene i siste liten. Nå beskyldes Kunnskapsdepartementet for udemokratisk innblanding.

Læreplaner

– Samtidig som tusenvis av elever går til skolestreik for klimaet, har Kunnskaps­departementet bestemt seg for å ta ut bærekraftig utvikling fra læreplanene, sier Judith Klein, som selv har vært med å utforme de nye planene.

Under merkelappen Fagfornyelsen er regjeringen i ferd med å reformere den norske skolen. I midten av mars ble endelige utkast til nye læreplaner presentert av utdanningsminister Jan Tore Sanner (H).

Nå viser det seg at Kunnskapsdepartementet jobbet intenst for å endre utkastene helt opp til deadline.

I et brev Klassekampen har fått tilgang til, datert 20. februar i år, ber departementet Utdanningsdirektoratet (Udir) om å gjøre en ny vurdering av de tre tverrfaglige temaene som har vært en sentral del av Fagfornyelsen siden starten.

Da Sanner la fram de nye læreplanene knappe fire uker seinere, var de tverrfaglige temaene fjernet fra flere fag. Blant annet er det tverrfaglige temaet «bærekraftig utvikling» forsvunnet ut av læreplanen i fag som norsk, engelsk og matematikk.

Fakta

Fagfornyelsen:

• Norske myndigheter jobber med å fornye læreplanene i norsk skole.

• I arbeidet med de nye læreplanene har det vært fire innspillsrunder, og Utdanningsdirektoratet har til sammen fått inn over 14.000 innspill.

• Fagfornyelsen er blitt møtt med kritikk, blant annet fordi det kuttes ned på det historiske stoffet.

• Nå reagerer flere på at regjeringen har kuttet ned på de tverrfaglige temaene i læreplanen.

– Uforståelig inngrep

Judith Klein har arbeidet med Fagfornyelsen i flere år og sittet i en av faggruppene. Nå føler hun seg overkjørt av Kunnskapsdepartementet.

– Tanken bak å innføre tverrfaglige temaer i de nye læreplanene er å få læreplanverket til å henge bedre sammen. I tillegg skal det hjelpe elevene å se de ulike fagene i en sammenheng, noe som igjen er forankret i faglige råd, forklarer Klein.

– Nå har altså Kunnskapsdepartementet valgt å reversere dette, og det er uforståelig.

– De nye læreplanene skal vedtas av politikerne. Er det ikke da legitimt at Kunnskapsdepartementet ønsker å styre denne prosessen politisk?

– Jo, men vi har arbeidet ut fra politiske føringer, blant annet stortingsmeldingen om Fagfornyelsen, som kom i 2016. Det faglige mandatet for vårt arbeid har hele tida vært å få på plass de tverrfaglige temaene. Fagfornyelsen skulle gjøre norsk skole framtidsrettet, og da bør et tema som «bærekraftig utvikling» være på agendaen i alle fag.

I strid med faglige råd

Judith Klein får støtte av Roar Ulvestad i Utdanningsforbundet. Han mener reverseringen av de tverrfaglige temaene går på tvers av de faglige rådene Kunnskapsdepartementet har fått.

– I denne saken har Kunnskapsdepartementet opptrådt udemokratisk, sier han.

Ulvestad tror myndighetene har grepet inn i Fagfornyelsen som følge av en misforståelse.

– Jeg mistenker at de har fryktet at grensene mellom de ulike fagene ville brytes ned. Men de tverrfaglige temaene skal være en utfordring til de ulike fagene om hvordan de kan være relevante for større samfunnsmessige utfordringer, sier Ulvestad.

Astrid Sinnes, professor ved lærerutdanningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, har fulgt nøye med på arbeidet med de nye læreplanene.

Hun mener at kuttene av tverrfaglige temaer strider med de faglige rådene som blant annet ble gitt av Ludvigsen-utvalget i 2015.

– Jeg er spesielt skuffet over at man har tatt ut et tema som «bærekraftig utvikling» fra fag som norsk, engelsk og matematikk. Dersom kommende generasjoner ikke bare skal forstå miljøproblemene, men også være i stand til å gjøre noe med dem, er vi avhengige av at de setter dem inn i en større kontekst. Og det gjøres best gjennom en tverrfaglig tilnærming.

– Er det ikke tilstrekkelig at «bærekraftig utvikling» nevnes i sentrale fag som naturfag og samfunnsfag?

– Hvis man skal arbeide med et slikt tema, er det ikke nok bare å ha kunnskap om det. Elevene må utvikle et språk for å snakke om det, og da må også «bærekraftig utvikling» inn i fag som norsk og engelsk, sier Sinnes.

Har lansert opprop

Også FN-sambandet reagerer på at bærekraftig utvikling nå er ute som tverrfaglig tema i en rekke skolefag. Region­leder Mette Bjerkaas har tatt initiativ til et opprop hvor Kunnskapsdepartementet oppfordres til å gjeninnføre tverrfaglige temaer i alle fag.

– Vi reagerer på at Kunnskapsdepartementet går imot faggruppenes anbefalinger. Skolen skal ruste elevene til både å møte og løse framtidas utfordringer, og da må «bærekraftig utvikling» inn på læreplanen i alle fag.

Ifølge Bjerkaas har over 50 fagpersoner som har arbeidet med Fagfornyelsen, undertegnet oppropet allerede.

– Nå håper vi at Kunnskapsdepartementet lytter til fagmiljøene og tar inn igjen de tverrfaglige temaene.

dageivindl@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 4. april 2019 kl. 11.22
Mandag 17. februar 2020
Kulturrådet har bedt Bylarm om å betale artistene bedre, og samtidig kuttet i støtta til festivalen. – De kveler Bylarms sjel, sier programsjef Joakim Haugland.
Fredag 14. februar 2020
SSB presenterer misvisende besøkstall ved norske teatre, vedgår byrået selv. BI-professor Anne-Britt Gran sier at statistikken skjuler en betydelig markedssvikt.
Torsdag 13. februar 2020
NTB-sjef Sarah Sørheim vil innføre en ny type avtale for levering av nyhetsstoff, der nyhetsbyrået skiller på redaksjonelle medier og andre. Diskriminering, svarer Resett-redaktør Helge Lurås.
Onsdag 12. februar 2020
Da Martin Svedman skrev sin første diktsamling, ville han gjøre den så tilgjengelig som mulig. – Jeg ønsket at den skulle treffe flere enn bare poesi­kjennerne, sier han.
Tirsdag 11. februar 2020
Ifølge Pressens Faglige Utvalg er det innafor presse­etikken å omtale islam som «nazisme» – og å bruke ord som «jødesvin» i humor. – Tilliten til PFU er skadet, sier Anti­rasistisk Senter.
Mandag 10. februar 2020
Espen Haavardsholm konsentrerer seg om prosaen og vonar venstresida vil sameinast om politiske løysingar.
Lørdag 8. februar 2020
Trygve Skaugs nye diktsamling selger i bøtter og spann, men kritikerne er uenige om han egentlig skriver «poesi». Forlaget hans har heller ikke meldt opp boka til innkjøpsordningen.
Torsdag 6. februar 2020
Venstre forventer at regjeringen kutter statsstøtta til Human Rights Service. SV og Rødt vil også ta fra dem årets tilskudd.
Onsdag 5. februar 2020
Antirasistisk Senter politianmelder Human Rights Service for en illustrasjon som viser Sumaya Jirde Ali sammen med en kakerlakk.
Tirsdag 4. februar 2020
Manglende tilsvar, personangrep og «svertesaker». Flere politikere mener Resett begår åpenbare presseetiske overtramp.