Mandag 1. april 2019
Varmere

• Blir Norge et kaldere land? Ikke om man måler det med grade­stokken. Som NRK kunne melde i helga har Norge blitt varmere, og det ganske mye raskere enn de fleste andre land. Sammenlikner man førindustriell tid med tida fra 1991 til 2018, har verden blitt 0,73 grader varmere i snitt. Men i Norge har snittemperaturen økt med nesten dobbelt så mye: 1,3 grader. Vi, og andre land nær Arktis, rammes hardere av snø- og issmeltingen i nordområdene. Når havisen smelter, reflekteres mindre sollys og oppvarmingen øker i tempo. På Svalbard har de nå opplevd hundre måneder i strekk med temperatur over normalen. De praktiske konsekvensene kan bli dramatiske.

• Klimaendringene har også satt fyr på det politiske engasjementet. Barnas klimastreik, som omfattet titusener over hele landet, er symptomatisk, men også i de politiske miljøene øker temperaturen. Det må tas grep for å hindre alvorlige klimaendringer, men det er når dette skal omsettes i praksis at det blir vondt: Bak alle store klima­utslipp står det økonomisk aktivitet, og dermed også arbeidsplasser og inntekter. Det gjelder selvsagt oljesektoren, men også veiutbygging, kraftkrevende industri og boligbygging har klimakonsekvenser. Skal det kuttes, kan det komme til å svi.

• For venstresida er det store dilemmaet at det er vanskelig å få folkelig støtte til en politikk som ikke gir folk håp om å ha en jobb å gå til, og et lokalsamfunn med velferdsordninger. Man må kunne lage troverdige planer for å skape en annen og mer miljøvennlig næringsvirksomhet og industri, i takt med at klimaskadelig virksomhet trappes ned. Det fordrer vilje til aktiv samfunnsplanlegging, og tøffe prioriteringer. Et grønt skifte er, som økonomen Mariana Mazzucato peker på, avhengig av en aktiv stat, som må være villig til å investere og ta risiko. Det løfterike er at denne typen tenkning ser ut til å vinne gehør i partiene. Både i SV og Rødt jobbes det med nye grønne industriplaner, og behovet for omlegging preger debattene også i Sp og Ap. Som varmerekordene viser: Vi har dårlig tid.

Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...