Torsdag 28. mars 2019
IKKE FORNØYD: Det trengs en bredere, dypere og mer kritisk evaluering av Norges militære deltakelse i Libya-krigen, mener forsvarsforsker Tormod Heier. FOTO: MARTHE AMANDA VANNEBO
Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget vil ikke kritisere bombingen av Libya:
– Har ikke lært
Undersak

Komiteen vil ikke vite hvem bombene traff

Rødt fikk ikke flertall for sitt forslag om å utrede hvor mange som ble drept eller skadd av bomber fra norske kampfly over Libya, i Stortingets utenriks- og forsvarskomité i går.

– Libya-krigen er blant de verste overgrep Vesten har begått mot et afrikansk land siden koloni­tidas slutt. Landet ligger fortsatt i ruiner og folket er påført ufattelige lidelser, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Klassekampen.

Rødt foreslo også at regjeringen skal utrede hvordan man kan sikre at regjeringsbeslutninger om utenlandske militæroperasjoner offentliggjøres før de trer i kraft, og at norsk forsvarsmakt ikke brukes utenfor landet utenom ved selvforsvar eller i FN-ledede oppdrag. Ingen av forslagene fikk flertall.

– Dette viser at Stortinget ikke har lært av Libya-krigen. Krigen har ført til en humanitær katastrofe for det libyske folk, flyktningkrise og oppblomstring av islamistisk terror rett utenfor Europas stuedør, sier Moxnes.

KRITISK: Oberstløytnant Tormod Heier sier at politikerne ikke har lært av Libya-krigen. Han mener det mangler en seriøs vurdering av om det er i landets interesse å delta i slike operasjoner.

libya-krigen

Forsvarsforsker Tormod Heier mener den politiske eliten ikke har lært av bombingen av Libya for åtte år siden. I går la Stortingets utenriks- og forsvarskomité fram sin innstilling om evalueringen av krigen. Flertallet har ingen innvendinger mot forsvarsminister Ine Eriksen Søreides oppsummering om at operasjonen ble gjennomført på en god måte.

– Det virker egentlig ikke som de har lært altfor mye. Så vel Jens Stoltenberg som Jonas Gahr Støre og ­Espen Barth Eide har sagt at de ville gjort det samme igjen, og det syns jeg er betenkelig, sier Heier.

Fakta

Libya-krigen:

• Stortingets utenriks- og forsvarskomité la i går fram innstillingen til hvordan Stortinget skal behandle evalueringen av Norges deltakelse i Libya-krigen.

• Sp og SV skriver i sine merknader at en lærdom er at det bør tas en formell beslutning i Stortinget før Norge planlegger å sende norske soldater til krig i utlandet.

• Regjeringspartiene og flertallet i komiteen foreslår at Stortinget legger ved utenriks- og forsvarsministerens orientering om Libya-rapporten til protokollen, og har ingen formelle forslag til vedtak.

For smal behandling

Heier mener utgangspunktet for politikernes behandling i Stortinget er for smal. Det regjeringsnedsatte Libya-utvalget fikk ikke i mandat å undersøke Libya-krigen i sin helhet, men bare humanitære og folkerettslige sider.

Utvalget ble dessuten ledet av Høyre-politikeren Jan Petersen. Han er tidligere utenriksminister og var blant de veldig få i Bondevik II-regjeringen som mente at Norge burde delta i den USA-ledede invasjonen av Irak i 2003, uten FN-mandat.

Heier mener utvalgsmandatet og sammensetningen tyder på at politikerne innerst inne ikke er spesielt interessert i en kritisk selvransakelse.

– Petersen-utvalget viste i Libya-rapporten at det kom mye berettiget kritikk mot USA, Frankrike, Storbritannia og Norge, men utvalget gjorde aldri denne kritikken til sin egen, sier han.

Det mener Heier at dagens regjering og storting heller ikke vil gjøre.

– Det er liten tvil om at Norge også i framtida vil bli bedt om å delta i internasjonale operasjoner, blant annet fordi vi har noen av verdens mest avanserte jagerfly, og fordi vi tror at investeringer i utenlandsoperasjoner hjelper på vår egen sikkerhet, sier han.

Kritiserer krigen

Heier mener myndighetene har vært for opptatt av det juridiske og humanitære perspektivet, framfor å vurdere om krigen var i Norges sikkerhetspolitiske interesse.

– De siste 15–20 årene har norske myndigheter nesten på autopilot blitt med på amerikanernes kriger i utlandet. Det har gjort oss til en «god alliert» i Nato. Men det har også ført til et sterkt overforbruk av knappe forsvarsressurser som trengs på hjemmebane, sier han.

Heier mener en viktig lærdom derfor er dette:

– Vi må få mer kunnskap om stormaktenes underliggende motiver når de ønsker å gå til krig, og om dette er forenlig med norske interesser eller ikke, sier han.

Libya-krigen er en del av et trist mønster der Norge og USA «taper flere kriger enn de vinner», mener Heier. Han sier at erfaringen fra Afghanistan og Libya er at man ikke klarer å omsette militære seire til stabilitet og sikkerhet for befolkningen.

Forskeren tror norsk sikkerhet vel så mye kan sikres med «mykere» metoder.

– Så lenge krigene vi deltar i oftest ender opp med regimeendring, maktvakuum og påfølgende statsbygging, ligger Norges fortrinn neppe i jagerfly og fotsoldater. Der Norge kan utgjøre en forskjell, ligger i oppgavespekteret mellom diplomati, etterretning, spesialstyrkeoperasjoner og humanitært arbeid. Slike oppgaver vil gi Norge vel så god sikkerhetspolitisk uttelling som det å bidra med militære midler.

politikk@klassekampen.no

Torsdag 2. april 2020
BREMS: I morgen legger regjeringen fram en plan for kontantstøtte til korona­rammede bedrifter. SV, Rødt og LO vil ha klare regler som forhindrer at kapitalister beriker seg på ordningen.
Lørdag 21. mars 2020
SKEPTISK: I dag får justisminister Monica Mæland trolig fullmakt til å overstyre Stortinget. Det skremmer mannen som hadde jobben hennes inntil 2018.
Torsdag 19. mars 2020
OMSTILLING: SV vil bruke koronakrisa og oljepris­fallet til å omstille norsk industri. – Det er en tid for alt, svarer Arbeiderpartiet.
Tirsdag 17. mars 2020
DYR: Ingen vet hvor mye Stortingets koronapakke koster. Likevel tror partiene at de vil måtte åpne pengesekken igjen snart.
Lørdag 14. mars 2020
PÅ JOBB: Regjeringen forventer 20.000 permitteringer. Jo mindre de tjener, jo hardere rammes de.
Mandag 9. mars 2020
DONASJON? – En åpning for egg­donasjon må aldri bety at vi aksepterer kjøp og salg av kvinnekroppen, sier SVs nestleder Kirsti Bergstø.
Fredag 6. mars 2020
NOK: – Asylretten har kollapset, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson. Partiet har et klart mål: Norge skal slutte å behandle asylsøknader.
Mandag 2. mars 2020
SAMMEN: Agenda, Virke og fag­forbundet HK mener politikerne gjør for lite for å møte jobbraset i varehandelen.
Lørdag 29. februar 2020
RETT: Fire måneder etter at regjeringen slo alarm om justismord mot trygdede, sår EU tvil om hvorvidt Nav egentlig gjorde noe galt. Det tar Torbjørn Røe Isaksen med ro.
Fredag 28. februar 2020
STRID: Det ble stille da Trine Skei Grande tok Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn som statsråder. Men på bakrommet kjemper fremdeles støttespillerne for å felle lederen.