Onsdag 27. mars 2019
Viktig jobb

• SV lanserte i går en rapport om økende ulikheter i det norske samfunnet. Den er også et svar på regjeringens ulikhetsmelding som forsøkte å bagatellisere og bortforklare at de rikeste drar ifra, mens de som er nederst, ikke får ta del i velstandsutviklingen. Rapporten dokumenterer at lavinntektsgruppene knapt har fått inntektsvekst de siste tiårene, og mange sliter med å få faste heltidsjobber. Ulikheten i formue er stigende og er nå på høyde med forskjellene i Storbritannia og høyere enn for eksempel i Spania, Frankrike og Italia.

• På alle tabellene over økonomisk ulikhet avtegner det seg en stigende kurve. Regjeringen trøster seg med at inntektsforskjellene i Norge er mindre enn i andre land, men utviklingen i tiår etter tiår går den gale veien. Da er det mager trøst at vi ennå ikke er blant verstingene i verden. I stedet for å benekte de langsiktige trendene må det settes inn kraftfulle politiske tiltak for å snu utviklingen. SV-rapporten legger stor vekt på det ikke holder bare å snakke om fattigdom, slik regjeringen og de borgerlige gjør. Kvaliteten i et samfunn er nær knyttet til graden av lønnsforskjeller. Samfunn med små forskjeller er de beste å bo i, som Kate Pickett og Richard Wilkinson viser i «Ulikhetens pris». Rapporten siterer også ulikhetsforskeren Anthony B. Atkinson, som har påvist at det som skjer øverst i samfunnet, påvirker dem som befinner seg på bunnen. Forskjellene er i seg selv problemet.

• Skal man bekjempe økte sosiale forskjeller, må man først erkjenne at det er et problem, noe dagens regjering ikke gjør. Da finnes det en rekke politiske tiltak, fra skattlegging av de rikeste til å opprettholde en sammenpresset lønnsstruktur og forbedre vilkårene for ufaglærte nederst i arbeidsmarkedet. For å begrense fattigdom kreves det sosiale ytelser og økt barnetrygd, men det avgjørende er at folk har jobber med tilstrekkelig gode lønnsbetingelser. SV-rapporten slår også fast at sjenerøse velferdsordninger bidrar til mindre forskjeller og sterkere oppslutning om velferdsstaten. Her er det bare å takke SV for rapporten. Partiet har gjort jobben regjeringen ikke gjør.

Mandag 18. november 2019
• Hva vil vi egentlig med Nav? Skandalen der minst 48 mennesker ble feilaktig dømt for trygdesvindel ble offentlig kjent 28. oktober, og for hver stein Nav nå løfter opp og kikker under, dukker det opp nye saker som får antallet til å stige.
Lørdag 16. november 2019
• Det er knapt fire uker igjen til britene går til urnene, og valgkampen er – tradisjonen tro – fylt av brageløfter. I går lovte Labours Jeremy Corbyn gratis breibånd til alle briter. Det skal skje ved en delvis nasjonalisering av British...
Fredag 15. november 2019
• Tidsskriftet Foreign Policy har kåret Nato-sjef Jens Stoltenberg til «årets diplomat» for hans «eksepsjonelle ledelse i en turbulent tid for Nato». Over en helside i bladet, som er gjengitt i Aftenposten, skriver Foreign Policy at...
Torsdag 14. november 2019
• Det har vist seg svært vanskelig å øke skattene for de inntektsgruppene som skatteutformerne selv tilhører. Når det politiske liv i stadig større grad domineres av høytlønte, skal det svært bevisste politiske grep til for å hindre at...
Onsdag 13. november 2019
• Forandringen Bolivia har gått gjennom siden Evo Morales og hans parti Bevegelsen for sosialisme (MAS) for 13 år siden kom til makta, mangler nærmest sidestykke i historien. Gjennom å renasjonalisere olje- og gassindustrien fikk landet...
Tirsdag 12. november 2019
• Arbeiderpartiet framla i går sitt alternative budsjett, hvor de på flere områder går inn for å snu retningen Erna Solberg har tatt landet i. Blant annet går partiet inn for økt skattlegging av folk med høye inntekter og formuer, tiltak mot...
Mandag 11. november 2019
• Sverige rystes igjen av alvorlig voldskriminalitet. Lørdag kveld ble to ungdommer skutt på en pizzarestaurant sentralt i Malmö, og den ene, en gutt i femtenårsalderen, døde. Tidligere samme dag gikk nok en sprengladning av i en bil i et...
Lørdag 9. november 2019
• Morgenbladet trykket i går en nyhetssak og en kommentarartikkel av avisas kulturredaktør Ane Farsethås, som forsøker å finne en rød tråd mellom høyst ulike saker vi har publisert den siste tida: den svenske skribenten Jesus Alcalás essay...
Fredag 8. november 2019
• Demokratene har for første gang på over 20 år vunnet full kontroll i delstatsforsamlingen i Virginia. I nabostaten Kentucky kan de få guvernøren. Demokratenes kandidat Andy Beshear oppnådde 49,2 prosent, mens republikanernes Matt Bevin...
Torsdag 7. november 2019
• For fem år siden gjorde finansminister Siv Jensen det umulig å sjekke skattelistene anonymt. Hun ville hindre det hun kalte «grafsing» og «snoking» i andres privatliv, og Skatteetatens nettsider ble derfor endret slik at alle nå kan se...