Onsdag 27. mars 2019
Viktig jobb

• SV lanserte i går en rapport om økende ulikheter i det norske samfunnet. Den er også et svar på regjeringens ulikhetsmelding som forsøkte å bagatellisere og bortforklare at de rikeste drar ifra, mens de som er nederst, ikke får ta del i velstandsutviklingen. Rapporten dokumenterer at lavinntektsgruppene knapt har fått inntektsvekst de siste tiårene, og mange sliter med å få faste heltidsjobber. Ulikheten i formue er stigende og er nå på høyde med forskjellene i Storbritannia og høyere enn for eksempel i Spania, Frankrike og Italia.

• På alle tabellene over økonomisk ulikhet avtegner det seg en stigende kurve. Regjeringen trøster seg med at inntektsforskjellene i Norge er mindre enn i andre land, men utviklingen i tiår etter tiår går den gale veien. Da er det mager trøst at vi ennå ikke er blant verstingene i verden. I stedet for å benekte de langsiktige trendene må det settes inn kraftfulle politiske tiltak for å snu utviklingen. SV-rapporten legger stor vekt på det ikke holder bare å snakke om fattigdom, slik regjeringen og de borgerlige gjør. Kvaliteten i et samfunn er nær knyttet til graden av lønnsforskjeller. Samfunn med små forskjeller er de beste å bo i, som Kate Pickett og Richard Wilkinson viser i «Ulikhetens pris». Rapporten siterer også ulikhetsforskeren Anthony B. Atkinson, som har påvist at det som skjer øverst i samfunnet, påvirker dem som befinner seg på bunnen. Forskjellene er i seg selv problemet.

• Skal man bekjempe økte sosiale forskjeller, må man først erkjenne at det er et problem, noe dagens regjering ikke gjør. Da finnes det en rekke politiske tiltak, fra skattlegging av de rikeste til å opprettholde en sammenpresset lønnsstruktur og forbedre vilkårene for ufaglærte nederst i arbeidsmarkedet. For å begrense fattigdom kreves det sosiale ytelser og økt barnetrygd, men det avgjørende er at folk har jobber med tilstrekkelig gode lønnsbetingelser. SV-rapporten slår også fast at sjenerøse velferdsordninger bidrar til mindre forskjeller og sterkere oppslutning om velferdsstaten. Her er det bare å takke SV for rapporten. Partiet har gjort jobben regjeringen ikke gjør.

Tirsdag 23. juli 2019
• I går ble det holdt markeringer mange steder for å minnes at det var åtte år siden en av de verste høyreekstreme terroraksjonene i nyere tid rammet Norge. Bombeangrepet mot regjeringskvartalet og massakren på AUF-ere på Utøya var tragisk,...
Mandag 22. juli 2019
Det var ikke et angrep på alle.Det er en myte at det var et angrep på alle.Det var ikke et angrep på rasister.
Lørdag 20. juli 2019
• Det er mye LO og NHO strides om, men en ting er de enige om: Det som faktisk er av vedtatt lovverk og inngåtte avtaler skal man følge. Derfor er det like deprimerende hvert år når LOs sommerpatrulje leverer rapport etter å ha besøkt...
Fredag 19. juli 2019
• Som Klassekampen omtaler i dagens avis offentliggjorde USA på onsdag at Tyrkia nå kastes ut av F-35-samarbeidet. Tyrkia skulle kjøpe inn over 100 amerikanskproduserte F-35-kampfly. Årsaken til utkastelsen er at tyrkerne står ved sitt...
Torsdag 18. juli 2019
• Historiefortelling har vært en viktig del av kulturen vår i alle tider, fra fortellinger rundt bålet til kinoenes blockbustere og fråtsing i strømmetjenestenes serier. Historier hjelper oss å huske fortida, forstå samtida og leve oss inn i...
Onsdag 17. juli 2019
• En klassisk myte om moderne kapitalistiske samfunn er at så lenge man er villig til å jobbe, vil man ha et bra liv. De som virkelig blir fattige er de som faller utenfor, som arbeidsløse og rusmisbrukere. I flere tiår etter andre...
Tirsdag 16. juli 2019
• «Natt og dag, vinter og sommer er den over meg – denne dragende hjemve etter havet», skrev Henrik Ibsen i «Fruen fra havet». Vi er mange som lengter etter havet, kanskje først og fremst nå om sommeren. Men det er ikke alltid like lett å få...
Mandag 15. juli 2019
• «Beware of what you’re walking into, because nothing good happens in the Strait of Hormuz». Advarselen kommer fra den pensjonerte amerikanske viseadmiralen Michael Franke til nyhetssida Vox. Han viser til at USA nå samler en koalisjon av...
Lørdag 13. juli 2019
• «Ikke en kvinne mindre!» Klassekampen skriver i dag om framveksten av en feministbevegelse på tvers av landegrenser og kontinenter med feminister fra Argentina, Spania og Polen som pådrivere. Bevegelsen protesterer mot kvinnedrap,...
Fredag 12. juli 2019
• Norge bærer også medansvar for situasjonen for migranter og flyktninger i Libya. Som Klassekampen skriver om i dagens avis, er Norges den femte største bilaterale giveren til EUs migrasjonsfond i Afrika, EUTF. De siste par årene har Norge...