Onsdag 27. mars 2019
Viktig jobb

• SV lanserte i går en rapport om økende ulikheter i det norske samfunnet. Den er også et svar på regjeringens ulikhetsmelding som forsøkte å bagatellisere og bortforklare at de rikeste drar ifra, mens de som er nederst, ikke får ta del i velstandsutviklingen. Rapporten dokumenterer at lavinntektsgruppene knapt har fått inntektsvekst de siste tiårene, og mange sliter med å få faste heltidsjobber. Ulikheten i formue er stigende og er nå på høyde med forskjellene i Storbritannia og høyere enn for eksempel i Spania, Frankrike og Italia.

• På alle tabellene over økonomisk ulikhet avtegner det seg en stigende kurve. Regjeringen trøster seg med at inntektsforskjellene i Norge er mindre enn i andre land, men utviklingen i tiår etter tiår går den gale veien. Da er det mager trøst at vi ennå ikke er blant verstingene i verden. I stedet for å benekte de langsiktige trendene må det settes inn kraftfulle politiske tiltak for å snu utviklingen. SV-rapporten legger stor vekt på det ikke holder bare å snakke om fattigdom, slik regjeringen og de borgerlige gjør. Kvaliteten i et samfunn er nær knyttet til graden av lønnsforskjeller. Samfunn med små forskjeller er de beste å bo i, som Kate Pickett og Richard Wilkinson viser i «Ulikhetens pris». Rapporten siterer også ulikhetsforskeren Anthony B. Atkinson, som har påvist at det som skjer øverst i samfunnet, påvirker dem som befinner seg på bunnen. Forskjellene er i seg selv problemet.

• Skal man bekjempe økte sosiale forskjeller, må man først erkjenne at det er et problem, noe dagens regjering ikke gjør. Da finnes det en rekke politiske tiltak, fra skattlegging av de rikeste til å opprettholde en sammenpresset lønnsstruktur og forbedre vilkårene for ufaglærte nederst i arbeidsmarkedet. For å begrense fattigdom kreves det sosiale ytelser og økt barnetrygd, men det avgjørende er at folk har jobber med tilstrekkelig gode lønnsbetingelser. SV-rapporten slår også fast at sjenerøse velferdsordninger bidrar til mindre forskjeller og sterkere oppslutning om velferdsstaten. Her er det bare å takke SV for rapporten. Partiet har gjort jobben regjeringen ikke gjør.

Mandag 17. februar 2020
• Vår nye fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har hatt god inntekt i vinter. Etter at han først tiltrådte som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 4. november i fjor, har han fått betalt både for den jobben og for jobben som...
Lørdag 15. februar 2020
• Styret i Norsk Redaktørforening sa denne uka nei til å ta opp Resetts redaktør Helge Lurås som medlem. Foreningen finner etter en helhetsvurdering at Resett ikke fyller kriteriene for opptak, som blant annet innebærer at mediet forplikter...
Fredag 14. februar 2020
• Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slo seg sammen i 2011, var det en forutsetning at den nye høgskolen skulle ha to studie­steder, et i Pilestredet i Oslo og et på Kjeller i Akershus. I intensjonsavtalen står det også at framtidig...
Torsdag 13. februar 2020
• Joe Biden har vært den amerikanske politiske og økonomiske eliten og det liberale politiske sentrums sikre kort i kampen for å slå Donald Trump i den kommende presidentvalgkampen i november. Denne planen ser nå ut til å gå i vasken. I...
Onsdag 12. februar 2020
• E-tjenesten la mandag fram sin vurdering av aktuelle sikkerhets­utfordringer for Norge. Det nye i analysen er at Kina nå er løftet fram som den største sikkerhets­politiske trusselen mot Norge ved siden av Russland. Som begrunnelse skriver...
Tirsdag 11. februar 2020
• Statskog, som forvalter statens fjell- og skogseiendommer, er Norges suverent største grunneier, men blir stadig mindre. I 2011 begynte statsforetaket å selge unna skog- og utmarkseiendommer, og til nå er 540.000 dekar solgt, viser en...
Mandag 10. februar 2020
• I en reportasje i fredagens A-magasin forteller ti anonyme fastleger historier om sine møter med pasienter. Historiene som gjenfortelles, er riktignok kun om de «problematiske pasientene», de legene mener utnytter systemet, går til legen...
Fredag 7. februar 2020
• Riksrettssaken mot USAs president Donald Trump er over. Senatet stemte for å frifinne Trump for begge anklagene: maktmisbruk og for å ha hindret Kongressens arbeid. Begge avstemningene forløp som forventet, og fordi avstemningsresultatet...
Torsdag 6. februar 2020
• Striden om drift av ambulansefly i Nord-Norge er langt fra over. Denne uka startet en rettssak i Tromsø fordi 90 piloter ønsker å få videreført lønns- og arbeidsvilkår fra forrige arbeidsgiver til den nye. I fjor sommer fikk britiske...
Onsdag 5. februar 2020
• Det er vanskelig å spå om framtida, og ikke mindre vanskelig å spå om hvordan den kunne sett ut, gitt at historien var en annen. Likevel kan såkalt kontrafaktisk historieskriving iblant gi noen interessante perspektiver på hvor vi står i...