Torsdag 21. mars 2019
Uklar lov

• Festmiddag i Strasbourg, NRK-lisens og ny Apple-watch. Kommer disse utgiftene barna i Månestråle barnehage til gode, slik barnehageloven krever? Det er spørsmålet Oslo kommune stiller seg etter tilsynet med Oslo-barnehagen, som Klassekampen også tidligere har skrevet om. Når vi følger opp tilsynet med én barnehage så tett som vi gjør i denne saken, er det ikke fordi vi er monomant opptatt av akkurat den. Snarere er det slik at tilsynet med denne barnehagen gir oss mulighet til å finne ut ­hvordan private barnehager bruker penger. Det gir oss også innblikk i hvor omfattende og kompliserte slike tilsyn er, som igjen kan forklare hvorfor så få tilsyn gjøres.

• En rapport fra Agenda Kaupang, som ble gjengitt i Aftenposten i fjor, viser at kommunene nesten ikke kontrollerer private barnehager. Etter 2013 har norske kommuner kontrollert bruken av offentlige tilskudd i bare én prosent av de private barnehagene. Oslo kommune er en av få som faktisk gjennomfører tilsyn. Den har avdekket misbruk av penger i 6 av de 15 barnehagene som er gransket. Tilsynene fører til krav om tilbakebetaling av midler, men få andre sanksjoner. Det er som å bli tatt for sniking på bussen, og så måtte betale billettprisen. Et tilsyn er krevende og mye må gjennomgås. Dessuten er barnehageloven et dårlig verktøy for å avsløre misbruk av offentlige midler.

• Loven består av runde formuleringer som at «offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode» og at barnehagen skal ha et «rimelig årsresultat». Slikt må tolkes, og det er ikke alltid så enkelt. Kommer en jobbreise med fin mat i Strasbourg for eksempel barna til gode ved at ledelsen blir mer samkjørt? Kan en Apple-klokke være faglig relevant? Hvor store overskudd er «rimelige»? Ifølge Agenda Kaupang oppfatter kommunene reglene som så uklare og vanskelige å praktisere at de vegrer seg for å føre tilsyn. Det er synd. For det er ved å ettergå faktisk misbruk at politikere kan oppdatere loven slik at den blir brukbar til hensikten: Å sikre at midlene kommer barna til gode.

Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...
Torsdag 13. juni 2019
• To store tomter i Oslo klargjøres nå for salg. Det dreier seg om Ullevål sykehus, som staten vil selge for å finansiere det nye storsjukehuset på Gaustad, og NRK-tomta på Marienlyst. Rikskringkastingen ønsker seg et nybygg i stedet for...
Onsdag 12. juni 2019
• Lønnsfesten for toppledere i statens selskaper fortsatte i fjor, viser regjeringens eierskapsmelding som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la fram i går. Ifølge meldingen har 15 av toppsjefene i de statlige eide selskapene fått mer enn...
Tirsdag 11. juni 2019
• Arbeiderpartiet er i ferd med å havne i en skikkelig skvis. Partiet blir taklet hardt av velgere fra to kanter – distriktene og storbyene – og ser så langt ikke ut til å ha et klart svar på verken hva problemet skyldes, eller hvordan det...
Lørdag 8. juni 2019
• Næringslivsledere og toppolitikere fra begge sider av Atlanterhavet møttes forrige helg i Montreux, ved den østlige bredden av Genèvesjøen i Sveits, til den årlige Bilderberg-konferansen. Blant dem som var oppført på deltakerlista, var...
Fredag 7. juni 2019
• Etter å ha ledet Samferdselsdepartementet i seks år truer Frp nå med å gå ut av regjeringen på grunn av samferdselspolitikken. Partiet har alltid ønsket å kutte bompengene og øke veiutbyggingen. Da de gikk inn i regjering i 2013, valgte de...
Torsdag 6. juni 2019
• Bompenger mobiliserer velgere, men ikke bare til de nye bompengepartiene. I går ble Miljøpartiet De Grønne målt til 9,2 prosent på NRK og Aftenpostens kommunebarometer fra Norstat. Dermed har partiet passert Fremskrittspartiet og blitt...