Onsdag 20. mars 2019
Ukultur

• Reiselivsleiaren og jaktentusiasten Hilde Charlotte Solheim tek eit flengande oppgjer med det ho kallar ein ukultur i delar av jegermiljøet her i landet. Ho har saman med ektemannen, næringslivs­leiaren Stein Lier Hansen, trekt seg frå eit foredrag på Camp Villmark-messa på Lillestrøm i slutten av april, på grunn av sjikane, appellar om boikott og tilløp til trugsmål. Hovudmålet for aggresjonen er Lier Hansen, som for 30 års tid sidan var generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJJF). Han har sidan hatt sentrale posisjonar i miljøforvaltinga og er ein profilert forsvarar av ulv i naturen, og blir av somme sett som ein personifisert forrædar,

• «Noe så absurd som å få min ytringsfrihet til å holde et «feelgood» matforedrag innskrenket fordi noen i jaktmiljøet ikke liker mannen min på grunn av ulv og blyhagl», skriv ho på Facebook. Leiaren i NJJF ber om at «alle parter roer seg» og tek ein kopp kaffi saman, noko Solheim meiner er altfor slapt. Ho etterlyser eit langt meir handfast oppgjer med folk i medlemsrekkene som går over streken for akseptabel meiningsutveksling. Eksempla på ukultur i striden er symptom på eit langt større problem, som vi ser på nettet på alle område der polarisering og hatprat utfaldar seg.

• Samstundes etterforskar politiet i Innlandet funn av forgifta åte som er lagt ut fleire stader i Åsnes, utan tvil for å råke ulv i området. Det er ikkje første gongen dette skjer, og forskarar meiner at dei fleste ulvfellingar skjer gjennom ulovleg jakt. Ulveforskaren Petter Wabakken seier til NRK at illegale metodar for å drepe ulv går ut over begge partar i rovdyrstriden. Vi har her i avisa rapportert om avmaktskjensla som får somme i bygdene til å ta saka i eigne hender. Det har sine grunnar, men slik framferd er øydeleggjande for dei som kjempar i ope lende for sitt syn i rovdyrpolitikken. Det same er alle former for trakassering og trugsmål. NJJF, næringsorganisasjonane og lokalsamfunna må gjera alt dei kan for å hindre framvekst av utanforskap som lager privat jakthær og gjer mobbing til gjengs debattform.

Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...
Torsdag 13. juni 2019
• To store tomter i Oslo klargjøres nå for salg. Det dreier seg om Ullevål sykehus, som staten vil selge for å finansiere det nye storsjukehuset på Gaustad, og NRK-tomta på Marienlyst. Rikskringkastingen ønsker seg et nybygg i stedet for...
Onsdag 12. juni 2019
• Lønnsfesten for toppledere i statens selskaper fortsatte i fjor, viser regjeringens eierskapsmelding som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la fram i går. Ifølge meldingen har 15 av toppsjefene i de statlige eide selskapene fått mer enn...
Tirsdag 11. juni 2019
• Arbeiderpartiet er i ferd med å havne i en skikkelig skvis. Partiet blir taklet hardt av velgere fra to kanter – distriktene og storbyene – og ser så langt ikke ut til å ha et klart svar på verken hva problemet skyldes, eller hvordan det...
Lørdag 8. juni 2019
• Næringslivsledere og toppolitikere fra begge sider av Atlanterhavet møttes forrige helg i Montreux, ved den østlige bredden av Genèvesjøen i Sveits, til den årlige Bilderberg-konferansen. Blant dem som var oppført på deltakerlista, var...
Fredag 7. juni 2019
• Etter å ha ledet Samferdselsdepartementet i seks år truer Frp nå med å gå ut av regjeringen på grunn av samferdselspolitikken. Partiet har alltid ønsket å kutte bompengene og øke veiutbyggingen. Da de gikk inn i regjering i 2013, valgte de...
Torsdag 6. juni 2019
• Bompenger mobiliserer velgere, men ikke bare til de nye bompengepartiene. I går ble Miljøpartiet De Grønne målt til 9,2 prosent på NRK og Aftenpostens kommunebarometer fra Norstat. Dermed har partiet passert Fremskrittspartiet og blitt...