Lørdag 16. mars 2019
New Zealand

• I går våknet vi opp til nyheten om at muslimer samlet til fredagsbønn i New Zealand hadde blitt angrepet av en høyreekstrem skytter. Da Klassekampen gikk i trykken i går var 49 mennesker bekreftet døde, mens over 20 er alvorlig skadd eller kritisk såret. Terroristen var tungt bevæpnet og skjøt mot alle. Samtidig filmet han det som skjedde, og han hadde på forhånd lastet opp et dokument på nett hvor han redegjør for sin begrunnelse for å gjennomføre angrepene. Likhetene med Anders Behring Breivik er mange, og drapsmannen fra Utøya og regjeringskvartalet trekkes også fram som en inspirasjonskilde i manifestet. Det gjør også de høyreekstreme terroristene bak blant annet Finsbury Park-angrepet mot muslimer i London i 2017, det rasistisk motiverte skoleangrepet i Trollhättan i Sverige i 2015 og massakren i en svart menighet i Charleston i USA.

• Manifestet er bemerkelsesverdig sammenfallende med ganske gjengs høyreekstremt og antimuslimsk tankegods, med vekt på fødselsrater, såkalt masseinnvandring og bekymring for den hvite rases overlevelse. Teksten skiller seg på mange områder ikke vesentlig fra teorier som florerer på nett og daglig brukes i agitasjon mot muslimer og innvandring. En del utsagn, som at «vi må vise de invaderende at vårt land aldri vil bli deres land», framstår historieløst for en australier av europeisk herkomst. Likevel viser det et sentralt trekk ved denne typen høyreekstrem ideologi: Den kaller seg nasjonal, men er utpreget global i sin utstrekning. Tanke­godset som forfektes, har oppildnet høyreekstremister til voldelige angrep i blant annet USA, Canada, Sverige, Italia og nå New Zealand.

• Gårsdagens drapsmann skriver i sitt manifest at han opplevde en politisk vekkelse etter terrorangrepet i Stockholm i 2017. Han bestemte seg for å bruke vold for vekke andre slik at de kan følge i hans fotspor. Det er dypt foruroligende å lese disse ordene, fordi vi ser at denne massakren er en tilnærmet kopi av vårt hjemlige traume. 22. juli er dessverre ikke enestående, og ideologien bak må bekjempes.

Fredag 23. august 2019
• Dommen som falt i Aleris-saken onsdag, var alt i alt et stort nederlag for Fagforbundet og de 24 saksøkerne. Striden sto om hvorvidt saksøkerne var å regne som selvstendig næringsdrivende eller fast ansatte, samt om manglende...
Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...