Tirsdag 12. mars 2019
Lønnsløft

• I går startet årets lønnsoppgjør da lederne for NHO og LO møtte hverandre til innledende samtaler og overlevering av sine respektive krav hos arbeidsgiverne i Oslo. Lønnsoppgjøret er forhandlingen om hvordan samfunnets verdiskapning skal fordeles mellom eiere og arbeidstakere. Hvor mye bør tilfalle dem som jobber, uten at det går ut over bedriftenes evne til å konkurrere i utlandet? Hvilke grupper skal økes mest: lavtlønte, offentlig sektor eller andre? I år har NHO signalisert at arbeidsgiverne er åpne for et bedre lønnsoppgjør enn på flere år, ettersom norske bedrifter går godt og har overskudd. Lønnsveksten hos land vi handler med lå dessuten på 3,5 prosent, ifølge OECD, og det gir rom for at også norske arbeidstakere kan kreve reallønnsvekst i år.

• På 1970-tallet lå andelen av økonomien som tilfalt arbeidstakerne på mellom 85 og 90 prosent, ifølge tall fra LO. Siden har andelen falt, slik at lønnsmottakere de siste årene har endt opp med en langt mindre del av kaka. LOs oppgave i lønnsoppgjørene er å sikre at arbeidstakerne får en solid del av det økonomiske overskuddet. Slik kan oppgjørene bidra til at ulikhetene i samfunnet blir jevnet ut. Dessverre har politikken de siste årene bidratt til det motsatte. Skattekutt til dem som har mest og lav lønnsvekst for dem som tjener minst gjør at forskjellene i inntekt og formue øker i Norge. Derfor håper vi at årets lønnsoppgjør kan bidra til mer rettferdig fordeling.

• For at det skal skje, må også lavtlønte løftes. Fellesforbundets leder Jørn Eggum har trukket fram hotell- og restaurantansatte som et eksempel på en gruppe som er avhengige at et solid sentralt oppgjør. Vanligvis er det slik at resultatet fra hovedoppgjøret kan bli enda noen hakk bedre i lokale oppgjør på arbeidsplassene. Eggum viser til at rike hotelleiere tvert imot har holdt lokale oppgjør i null, slik at lavtlønte arbeidsakerne på hotellene sakker stadig mer akterut. Han krever derfor mer for denne gruppa i det sentrale oppgjøret. Slik kan lønnsoppgjøret bidra til mer rettferdig økonomisk fordeling. Det trengs i våre dager.

Fredag 23. august 2019
• Dommen som falt i Aleris-saken onsdag, var alt i alt et stort nederlag for Fagforbundet og de 24 saksøkerne. Striden sto om hvorvidt saksøkerne var å regne som selvstendig næringsdrivende eller fast ansatte, samt om manglende...
Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...