Tirsdag 12. mars 2019
Lønnsløft

• I går startet årets lønnsoppgjør da lederne for NHO og LO møtte hverandre til innledende samtaler og overlevering av sine respektive krav hos arbeidsgiverne i Oslo. Lønnsoppgjøret er forhandlingen om hvordan samfunnets verdiskapning skal fordeles mellom eiere og arbeidstakere. Hvor mye bør tilfalle dem som jobber, uten at det går ut over bedriftenes evne til å konkurrere i utlandet? Hvilke grupper skal økes mest: lavtlønte, offentlig sektor eller andre? I år har NHO signalisert at arbeidsgiverne er åpne for et bedre lønnsoppgjør enn på flere år, ettersom norske bedrifter går godt og har overskudd. Lønnsveksten hos land vi handler med lå dessuten på 3,5 prosent, ifølge OECD, og det gir rom for at også norske arbeidstakere kan kreve reallønnsvekst i år.

• På 1970-tallet lå andelen av økonomien som tilfalt arbeidstakerne på mellom 85 og 90 prosent, ifølge tall fra LO. Siden har andelen falt, slik at lønnsmottakere de siste årene har endt opp med en langt mindre del av kaka. LOs oppgave i lønnsoppgjørene er å sikre at arbeidstakerne får en solid del av det økonomiske overskuddet. Slik kan oppgjørene bidra til at ulikhetene i samfunnet blir jevnet ut. Dessverre har politikken de siste årene bidratt til det motsatte. Skattekutt til dem som har mest og lav lønnsvekst for dem som tjener minst gjør at forskjellene i inntekt og formue øker i Norge. Derfor håper vi at årets lønnsoppgjør kan bidra til mer rettferdig fordeling.

• For at det skal skje, må også lavtlønte løftes. Fellesforbundets leder Jørn Eggum har trukket fram hotell- og restaurantansatte som et eksempel på en gruppe som er avhengige at et solid sentralt oppgjør. Vanligvis er det slik at resultatet fra hovedoppgjøret kan bli enda noen hakk bedre i lokale oppgjør på arbeidsplassene. Eggum viser til at rike hotelleiere tvert imot har holdt lokale oppgjør i null, slik at lavtlønte arbeidsakerne på hotellene sakker stadig mer akterut. Han krever derfor mer for denne gruppa i det sentrale oppgjøret. Slik kan lønnsoppgjøret bidra til mer rettferdig økonomisk fordeling. Det trengs i våre dager.

Fredag 24. mai 2019
• Storbritannias statsminister Theresa Mays tid er over. Malstrømmen rundt brexit trakk henne inn mot midten før hun ble dratt under og nå er i ferd med å drukne. Etter rekka av avstemninger i Parlamentet der hun ikke fikk støtte fra sitt...
Torsdag 23. mai 2019
• Norge er et land for boligeiere. I stedet for å drifte og regulere leieboliger, har hovedlinja i myndighetenes boligpolitikk vært å gi folk muligheten til å kjøpe bolig. Husbanken, etablert i 1946, var lenge et verktøy for å få folk med...
Onsdag 22. mai 2019
• I forrige uke utstedte Donald Trump en presidentordre, såkalt executive order, der han erklærte en nasjonal nødssituasjon i ­telekommunikasjonsbransjen og påla Handelsdepartementet å «forby transaksjoner som utgjør en uakseptabel risiko»...
Tirsdag 21. mai 2019
• I et leserinnlegg i Klassekampen før helga skriver Civitas Eirik Løkke at vi bør ta selvkritikk for vår dekning av Mueller-rapporten. Bakgrunnen er en lederartikkel om de liberale amerikanske storavisenes dekning av FBI-topp Robert...
Mandag 20. mai 2019
• På lørdag hadde Italias visestatsminister Matteo Salvini for andre gang samlet høyreradikale partier i Europa i Milano før Europavalget neste helg. Det som skulle bli en styrkemarkering regnet i stedet bort. Italienske og internasjonale...
Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...