Tirsdag 12. mars 2019
Lønnsløft

• I går startet årets lønnsoppgjør da lederne for NHO og LO møtte hverandre til innledende samtaler og overlevering av sine respektive krav hos arbeidsgiverne i Oslo. Lønnsoppgjøret er forhandlingen om hvordan samfunnets verdiskapning skal fordeles mellom eiere og arbeidstakere. Hvor mye bør tilfalle dem som jobber, uten at det går ut over bedriftenes evne til å konkurrere i utlandet? Hvilke grupper skal økes mest: lavtlønte, offentlig sektor eller andre? I år har NHO signalisert at arbeidsgiverne er åpne for et bedre lønnsoppgjør enn på flere år, ettersom norske bedrifter går godt og har overskudd. Lønnsveksten hos land vi handler med lå dessuten på 3,5 prosent, ifølge OECD, og det gir rom for at også norske arbeidstakere kan kreve reallønnsvekst i år.

• På 1970-tallet lå andelen av økonomien som tilfalt arbeidstakerne på mellom 85 og 90 prosent, ifølge tall fra LO. Siden har andelen falt, slik at lønnsmottakere de siste årene har endt opp med en langt mindre del av kaka. LOs oppgave i lønnsoppgjørene er å sikre at arbeidstakerne får en solid del av det økonomiske overskuddet. Slik kan oppgjørene bidra til at ulikhetene i samfunnet blir jevnet ut. Dessverre har politikken de siste årene bidratt til det motsatte. Skattekutt til dem som har mest og lav lønnsvekst for dem som tjener minst gjør at forskjellene i inntekt og formue øker i Norge. Derfor håper vi at årets lønnsoppgjør kan bidra til mer rettferdig fordeling.

• For at det skal skje, må også lavtlønte løftes. Fellesforbundets leder Jørn Eggum har trukket fram hotell- og restaurantansatte som et eksempel på en gruppe som er avhengige at et solid sentralt oppgjør. Vanligvis er det slik at resultatet fra hovedoppgjøret kan bli enda noen hakk bedre i lokale oppgjør på arbeidsplassene. Eggum viser til at rike hotelleiere tvert imot har holdt lokale oppgjør i null, slik at lavtlønte arbeidsakerne på hotellene sakker stadig mer akterut. Han krever derfor mer for denne gruppa i det sentrale oppgjøret. Slik kan lønnsoppgjøret bidra til mer rettferdig økonomisk fordeling. Det trengs i våre dager.

Torsdag 21. mars 2019
• Festmiddag i Strasbourg, NRK-lisens og ny Apple-watch. Kommer disse utgiftene barna i Månestråle barnehage til gode, slik barnehageloven krever? Det er spørsmålet Oslo kommune stiller seg etter tilsynet med Oslo-barnehagen, som...
Torsdag 21. mars 2019
• Festmiddag i Strasbourg, NRK-lisens og ny Apple-watch. Kommer disse utgiftene barna i Månestråle barnehage til gode, slik barnehageloven krever? Det er spørsmålet Oslo kommune stiller seg etter tilsynet med Oslo-barnehagen, som...
Onsdag 20. mars 2019
• Reiselivsleiaren og jaktentusiasten Hilde Charlotte Solheim tek eit flengande oppgjer med det ho kallar ein ukultur i delar av jegermiljøet her i landet. Ho har saman med ektemannen, næringslivs­leiaren Stein Lier Hansen, trekt seg frå eit...
Tirsdag 19. mars 2019
• I lørdagens Klassekampen rapporterte vi fra Frankrike, hvor protestbevegelsen som kaller seg De gule vestene fortsetter sitt opprør mot styresmaktenes politikk. Lørdagens reportasje handlet i hovedsak om kvinnene, som utgjør en stor del av...
Mandag 18. mars 2019
• Det er under seks måneder igjen til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Nettstedet Poll of polls har gjennomført en beregning basert på målinger som omfatter 45 kommuner. Her antydes det at det blir kamp på kniven mellom Ap og Høyre...
Lørdag 16. mars 2019
• I går våknet vi opp til nyheten om at muslimer samlet til fredagsbønn i New Zealand hadde blitt angrepet av en høyreekstrem skytter. Da Klassekampen gikk i trykken i går var 49 mennesker bekreftet døde, mens over 20 er alvorlig skadd eller...
Fredag 15. mars 2019
• Faktasjekk-nettstedet Faktisk.no inngikk i oktober 2018 et sam­arbeid med Facebook som gir dem mulighet til å flagge falske nyheter på det sosiale mediet. Den konservative nettavisa Minerva skriver onsdag at over hundre nettadresser og bilder har...
Torsdag 14. mars 2019
• Etter at Theresa Mays brexit-avtale med EU nok en gang ble nedstemt i Underhuset, skrev Financial Times på lederplass at «Fru May har mesteparten av skylden for at det ikke var mulig å få et parlamentarisk flertall». Det er en sannhet med...
Onsdag 13. mars 2019
• Det var den flaueste pressekonferansen i manns minne. NSBs konsernsjef Geir Isaksen kronglet seg gjennom en presentasjon som skulle begrunne hvorfor selskapet måtte skifte navn. Da han til slutt lanserte navnet Vy, var det med en...
Tirsdag 12. mars 2019
• I går startet årets lønnsoppgjør da lederne for NHO og LO møtte hverandre til innledende samtaler og overlevering av sine respektive krav hos arbeidsgiverne i Oslo. Lønnsoppgjøret er forhandlingen om hvordan samfunnets verdiskapning skal...