Mandag 11. mars 2019
Blikkboksen

• Aftenpostens kommentator kaller det «en vegg med autovern»; i Dagbladet assosierer man til «en grå legokloss». Eller minner det nye Munch-museet i Oslo mest om en ihjelskutt hermetikkboks, en sånn som henger på så mange gjerdestolper i det norske kulturlandskapet? Vi er uansett langt unna det «lys­tårnet» juryen snakket om da Juan Herreros’ «Lambda» vant arkitektkonkurransen i 2009. På de datagenererte bildene framstår bygget lyseblått, skjørt, ja, nesten gjennomsiktig. Så viser det seg altså, ti år seinere, at store deler av fasaden er dekket med per­forerte aluminiumsplater. Jury­lederen fra 2009 mener resultatet er blitt «helt skrekkelig», og sier rett ut at Lambda neppe hadde vunnet konkurransen om dette var kjent.

• Ifølge Aftenposten var det arkitektkontoret selv som foreslo å bygge Lambda med en fasade av aluminium i stedet for bølget glass. Den endelige avgjørelsen skal ha blitt truffet av en prosjektgruppe i 2011 – to år før SV brøt sitt eget valgløfte og sikret det borgerlige byrådet flertall for å flytte Munch-museet til Bjørvika. Et søk i medie­arkivet Atekst viser at Lambda helt inntil nylig er blitt omtalt som et «glassbygg», uten at dette ettertrykkelig er blitt korrigert av byggherren. Hvordan kan det ha seg? En nærliggende forklaring er at man ikke har ønsket mer uro rundt skyggeforhold og siktlinjer i Bjørvika. Fra tidlig i prosessen ble det innvendt mot museet at det kunne komme til å stjele oppmerksomhet fra nabobygget, den lave Operaen.

• De siste årene har stat og kommune investert rundt 10 milliarder kroner i nye kulturbygg i hovedstaden. Med en slik utbyggingstakt er det forståelig at ikke alle prosesser forløper helt som planlagt. Det framstår likevel helt unødvendig – og i strid med grunnleggende demokratiske prinsipper – at vesentlige endringer i et offentlig byggeprosjekt ikke blir formidlet klart og tydelig til allmennheten. I tilfellet Lambda kunne en utsending av nye og realistiske renderinger av bygget, straks fasadeendringen var vedtatt, ha gjort en stor forskjell. Det er ikke utenkelig at det kunne stoppet hele Lambda.

Fredag 23. august 2019
• Dommen som falt i Aleris-saken onsdag, var alt i alt et stort nederlag for Fagforbundet og de 24 saksøkerne. Striden sto om hvorvidt saksøkerne var å regne som selvstendig næringsdrivende eller fast ansatte, samt om manglende...
Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...