Lørdag 9. mars 2019
Kvinnesak

• Kvinnedagen er en anledning til å diskutere hva slags kvinnekamp vi har og trenger, og årets 8. mars var intet unntak. Ser vi et gryende kvinneopprør mot millimeterdeling av foreldrepermisjonen? spør fødselslege Gro Nylander i Aftenposten. Gründer Ida Aalen gir i Dagens Næringsliv tips til hvordan teknologibedrifter kan rekruttere kvinner. I Morgenbladet anklager NRK-profil Espen Thoresen 8. mars-toget for populistisk symbolpolitikk fordi abortsaken er en av hovedparolene, mens han mener det heller burde vært diskriminering av norske muslimske kvinner. Han får svar på tiltale i samme avis, fra et knippe unge feminister med innvandrerbakgrunn som skriver at de også er en del av kvinnebevegelsen og at feministiske kampsaker, som abort, angår dem. Kvinnedagen viser slik feminismens vide spekter av meninger og kampsaker.

• I Klassekampen tar de amerikanske feministene Nancy Fraser, Cinzia Arruzza og Tithi Bhattacharya til orde for en feminisme for de 99 prosentene, som et motsvar til den liberale karrierefeminismen for dem på topp. I tankesmien Agendas nettmagasin skriver Madeleine Schultz at velferdsstaten og ulikhet ikke bare burde være kjernen i fattigdomsdebatten, men også i feminismen. Vi er enige i at kvinnekampen er tett knyttet til klassekampen. Fortsatt er det slik at kvinner er underrepresentert i toppen av lønnsfordelingen og overrepresentert blant de lavtlønte, ifølge regjeringens nye melding om ulikhet. Inntektsforskjellene mellom kvinner og menn med innvandrerbakgrunn er også større enn i befolkningen for øvrig.

• Dessuten jobber kvinner oftere deltid enn menn i alle næringer og på alle utdanningsnivåer. Som det så tørt står i regjeringens melding: «ulempen ved å være født inn i en familie med lite ressurser, er større nå enn før». Derfor er en politikk mot fattigdom og for utjevning også kvinnekamp. Regjeringen slår fast at «Trygdesystemet bidrar sammen med skattesystemet til inntekts­utjevning, også mellom kjønn». Trygdekutt rammer derfor kvinner hardt. Kampen for en god grunnmur er god kvinnesak.

Fredag 24. mai 2019
• Storbritannias statsminister Theresa Mays tid er over. Malstrømmen rundt brexit trakk henne inn mot midten før hun ble dratt under og nå er i ferd med å drukne. Etter rekka av avstemninger i Parlamentet der hun ikke fikk støtte fra sitt...
Torsdag 23. mai 2019
• Norge er et land for boligeiere. I stedet for å drifte og regulere leieboliger, har hovedlinja i myndighetenes boligpolitikk vært å gi folk muligheten til å kjøpe bolig. Husbanken, etablert i 1946, var lenge et verktøy for å få folk med...
Onsdag 22. mai 2019
• I forrige uke utstedte Donald Trump en presidentordre, såkalt executive order, der han erklærte en nasjonal nødssituasjon i ­telekommunikasjonsbransjen og påla Handelsdepartementet å «forby transaksjoner som utgjør en uakseptabel risiko»...
Tirsdag 21. mai 2019
• I et leserinnlegg i Klassekampen før helga skriver Civitas Eirik Løkke at vi bør ta selvkritikk for vår dekning av Mueller-rapporten. Bakgrunnen er en lederartikkel om de liberale amerikanske storavisenes dekning av FBI-topp Robert...
Mandag 20. mai 2019
• På lørdag hadde Italias visestatsminister Matteo Salvini for andre gang samlet høyreradikale partier i Europa i Milano før Europavalget neste helg. Det som skulle bli en styrkemarkering regnet i stedet bort. Italienske og internasjonale...
Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...