Lørdag 9. mars 2019
SØRHEIMS SJEKK: Tuva Ørbeck Sørheim, sjefredaktør i Kagge forlag, har utarbeidet en sjekkliste for god sakprosa. Men hun er skeptisk til å formalisere lista til et regelverk for forfattere og forlag.
NFFO har vært nølende til en etisk plakat for sakprosaen. Nå vil foreningen drøfte en liste med kontrollspørsmål:
Vurderer etisk sjekkliste
Undersak

Den etiske sjekklista

Kagges sjefredaktør Tuva Ørbeck Sørheim la fram en «sjekkliste for etisk sakprosa» under sakprosa- debatten til NFFO forrige uke.

Den er ment som et utgangspunkt for en samtale om hvordan en etisk sjekkliste kan se ut.

Her er sjekklista:

Pass på at du ikke blir fanget av forfatterens perspektiv.

Hvordan ser boka ut fra andre perspektiv?

Er forfatterens posisjon tydeliggjort?

Bør det være et metodekapittel?

Husk at anonymisering ikke nødvendigvis er nok. Kanskje må man gjøre vedkommende helt uidentifiserbar, ikke gjenkjennbar i noen miljøer.

Vurder om involverte bør lese relevante partier, for å unngå reaksjoner i etterkant.

Er kildene gode nok? Bør vi bruke fagkonsulenter?

Er kildegrunnlaget tydeliggjort godt nok?

• Fare: blir vi for forsiktige?

Alarmen bør gå når:

• Barn blir nevnt.

• Noen blir beskyldt for å begå lovbrudd.

• Noen kommer dårlig ut av det. Er det nødvendig? Må de få tilsvar?

• Teksten går inn i andres privatsfære, til folk som ikke har bedt om offentlighet.

Fagbokforfatternes forening åpner for å innføre en etisk sjekkliste for sakprosa. – Et regelverk er mer nødvendig, svarer ­advokat.

Bøker

Diskusjoner om sakprosaens manglende etiske regelverk dukker opp med jevne mellomrom. Seinest i høst ble problemstillingen aktualisert gjennom de omdiskuterte bøkene til blogger Anniken Jørgensen og «Ex on the beach»-deltaker Henrik Elvejord Borg.

Da stilte Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) seg nølende til et etisk regelverk.

– Forlagene er i det store og det hele godt rustet, med ­erfarne og kompetente redaktører, sa styreleder Geir Hønneland til Klassekampen den gang.

Nå har debatten blusset opp igjen, og denne gangen ønsker NFFO innspill til en etisk sjekkliste.

Fakta

Etikk i sakprosa:

• Det finnes i dag ingen etiske regelverk forlagsbransjen må følge, men norsk lov beskytter mot ærekrenkelser.

• I 2014 ble det diskutert om forlagene skulle få et regelverk tilsvarende pressens Vær varsom-plakat. Forleggerforeningen bestemte seg til slutt for å legge forslaget på is.

• Nå ønsker NFFO å diskutere om foreningen skal få på plass en etisk sjekkliste for sakprosa.

– Ikke ment som regelverk

Foranledningen er Simen Sætres artikkel i tidsskriftet Prosa før jul, der han skrev om «forlagenes etiske føleri». I artikkelen hevdet Sætre at sakprosaens mangel på etiske retningslinjer kan føre til færre modige bøker.

I en påfølgende debatt i NFFOs lokaler 27. februar var Tuva Ørbeck Sørheim, Kagges sjefredaktør, en av paneldeltakerne. Med seg hadde hun det hun beskriver som en etisk sjekkliste for god sakprosa (se sidesak).

Til Klassekampen forteller Sørheim at sjekklista er blitt utarbeidet internt i Kagge forlag, men at hun tok den med til debatten fordi hun mener den kan være relevant for flere. Hun understreker at lista ikke er ment som et regelverk, men heller som et nyttig verktøy til etiske diskusjoner.

– Kunne ikke et regelverk vært enklere å forholde seg til?

– Samme hvor rigid regelverk vi hadde hatt, ville det fortsatt ha kokt ned til subjektive vurderinger. Vi har hatt prosjekter hvor vi har fått juridisk bistand fra fire ulike hold, der vi har fått fire ulike vurderinger der de har vektlagt ulike ting i manus, sier Ørbeck Sørheim.

Hun er enig i at sjekklista i hovedsak gjenspeiler det gode forfattere og redaktører allerede gjør i sitt arbeid med sakprosa, men mener at nettopp det gjør lista aktuell.

– At lista gjenspeiler arbeidet som allerede blir gjort, er jo et argument for at en sjekkliste kan utvikles til å bli en bransjestandard, sier hun.

NFFO følger opp utspillet fra Tuva Ørbeck Sørheim og arrangerer et innspillsmøte 18. mars. Der vil foreningens medlemmer diskutere følgende tema: «Bør foreningen jobbe for å få på plass en etisk sjekkliste for forfattere?»

– Ønsket av forfatterne

– Responsen etter debatten tilsier at denne diskusjonen er ønsket av forfatterne, sier Kristine Isaksen, formidlingsansvarlig i NFFO.

Selv om sjekklista ikke er nøyaktig det Simen Sætre etterlyser, mener han at den er et skritt i riktig retning.

– Det er kanskje ikke så dumt å starte med en sjekkliste. Så kan den diskuteres og utvikles etter hvert, sier Sætre.

– Hvorfor har det vært viktig for deg å få på plass noe håndfast å orientere seg etter?

– Det grunnleggende poenget mitt er at man kan bli engstelig og forsiktig uten et klart regelverk. Jeg har opplevd at anmeldere har ment at bøker jeg har skrevet, ikke burde ha kommet ut. Uten klare etiske normer eller paragrafer blir slik kritikk vanskelig å forsvare seg mot. Hvis det finnes et regelverk, vet man hvor langt man kan gå.

– Cowboy-bransje

Advokat Per Danielsen, som representerte den afghanske bokhandleren Shah Muhammad Rais i søksmålet mot forfatter Åsne Seierstad for krenkelser av privatlivets fred i boka «Bokhandleren i Kabul», mener at sjekklista «smaker av fugl». Han mener likevel at den ikke er en løsning på de etiske utfordringene sakprosabøker kan møte.

– Sjekklista bør bli et regelverk, og noen må settes til å forvalte det. Helst noen utenfor litteraturbransjen, sier Danielsen.

– Hva tror du er grunnen til at bransjen ikke har fått et regelverk på plass?

– Det er fordi forlagene ønsker å gjøre som de vil, slik ekstreme liberalister liker å gjøre. Fraværet av et regelverk viser at de ønsker å ha en cowboy-bransje.

Likevel understreker Danielsen at hans totale inntrykk er at forlagsbransjen leverer nesten bare gode produkter.

– Mitt poeng er at vi må regulere utvekstene, for en gang iblant hender det at forfattere går over en grense.

Advokat Hans Marius Graasvold har tidligere etterlyst et etisk regelverk for sak­prosa. Han er positiv til at det nå kommer et initiativ om å innføre en etisk sjekkliste.

– Når jeg har bistått krenkede personer, så har gjerne forlagene svart at de har foretatt en brei sammensatt vurdering, uten å si hva de har vurdert og vektet. En sjekkliste gir i det minste et godt utgangspunkt for å diskutere ulike problemstillinger, sier han.

thomase@klassekampen.no

Lørdag 4. april 2020
Styreleder Grete Ellingsen ved Nordnorsk kunstmuseum tar bladet fra munnen om hvorfor direktøren fikk sparken. Men et tidligere styremedlem bestrider framstillingen hennes.
Fredag 3. april 2020
I koronaens tid blir stadig flere tekster, foredrag og forfattersamtaler lagt gratis ut på nettet. Forfatterorganisasjon advarer medlemmene sine mot å dele for mye.
Torsdag 2. april 2020
Videotjenesten Zoom er i hardt vær for sin behandling av personvern og sikkerhet. Forbrukerrådet håper nå at flere tjenester rydder opp.
Onsdag 1. april 2020
Navs kompensasjons­ordning til selv­stendig nærings­drivende blir trolig ikke utbetalt før tidligst i juni. Musiker Anja Lauvdal er redd for å miste leiligheten i mellomtida.
Tirsdag 31. mars 2020
Filmregissør Geir Greni etterlyser krisehjelp fra Norsk filminstitutt etter stengingen av kinoene. Men instituttet venter på svar fra regjeringen.
Mandag 30. mars 2020
Uansett hvor lenge unntakstilstanden varer, vil 2020 neppe bli et normalt inntektsår for museene. Museumsforbundet frykter at tapet kan vedvare i flere år.
Lørdag 28. mars 2020
En av ti nordmenn har liten tiltro til forsk­ning på kjønn og likestilling, viser en ny undersøkelse. I flere land er kjønnsstudier under sterkt press.
Fredag 27. mars 2020
Hole bibliotek lar brukerne bestille og plukke opp bøker i en eske på utsida av døra. Nå håper Norsk bibliotekforening at flere små bibliotek følger etter.
Torsdag 26. mars 2020
Et treårig arbeidsstipend til Karl Ove Knausgård fikk forfatter Rune Salvesen til å se rødt. Nå etterlyser han en behovsprøvd stipendordning.
Onsdag 25. mars 2020
Bokbransjen frykter dårlig boksalg påvirker det litterære kretsløpet. – Bøker kan bli en luksus­vare mange ikke unner seg, sier ­daglig leder ved ­Sagene bokhandel.