Torsdag 7. mars 2019
TIL STEDE: To solide hvite løver pryder trappa til Kinas Yellow River Station i Ny-Ålesund. Hit kommer flere polarforskere, gruvedriftarbeidere og turister.
• Norge vil ta grep om forskning på Svalbard • Kina aksepterer ikke norsk innblanding
Kina raser mot Norge
UENIGE: Norge vil ta et tydelig grep og sette strengere rammer for ­forskningen på ­Svalbard. Kina protesterer mot innblandingen.

NORD­OMRÅDENE

Mer enn 1000 forskere fra 200 institusjoner i 30 land forsker på Svalbard. Og samtidig som nordmenn er i ferd med å ­havne i mindretall på øy­gruppa, jobber norske myndigheter nå med en strategi for en tydeligere norsk forsker-tilstedeværelse på øygruppa.

I 2016 laget regjeringen en egen Stortingsmelding der man skisserte et tydeligere norsk samfunn i nord. Som en del av dette arbeidet har Klima- og polaravdelingen i Forskningsrådet lagt en forskningsstrategi for Ny-Ålesund ut på høring. Her ber Norge om:

At det kun skal forskes på naturfag i Ny-Ålesund. Norge ønsker ikke at noen skal forske på for eksempel Svalbardtraktaten, eller hvorfor Norge har sikret seg rett til den ­strategisk viktige øygruppa.

At forskningen skal ­publiseres på engelsk.

I utkastet til strategi går det fram at det ikke er de ­enkelte land som er representert på Ny-Ålesund, men de ulike lands institusjoner. ­Norge vil ikke lenger omtale de ulike byggene som stasjoner, men heller referere til ­institusjonsnavn.

Fakta

Svalbard:

nSvalbardtraktaten ble inngått i 1920 og gir Norge «den fulle og uinnskrenkede høihetsrett over Spitsbergenøgruppen».

nTil nå har 43 land underskrevet traktaten, Nord-Korea som det siste. Dette gir nasjonene rett til næringsvirksomhet på Svalbard, mot at de følger lokale lover.

nKina er blant traktatlandene, og kinesiske forskere er etablert i Ny-Ålesund der fagfolk fra mange land forsker på blant annet klimaendringene.

Kineserne vil forske fritt

Forslagene opprører kinesiske myndigheter. I databasen over forskning på Svalbard går det fram at kinesiske ­forskere har registrert 80 ­prosjekter innen biologi, samfunnsfag og atmosfære på Svalbard.

I sitt høringssvar slår det kinesiske polarinstituttet fast at deres Yellow River Station ikke skal skifte navn. De forbeholder seg retten til å forske på hva de vil, inkludert samfunnsfag og juss og de er dypt bekymret over ønsket fra Norge om at alle følger en ny norsk forskningsstrategi.

«Kina er en viktig aktør i Arktis, og vi mener Norge er forpliktet til å bygge opp og vedlikeholde et rettferdig og velorganisert styringssystem. Vi setter pris på norsk koordinering, men er for fri forskning som vi mener andre ikke skal påvirke, skriver Wei Long. Å forlange publisering på engelsk mener Kina vil diskriminere andre språk», heter det i uttalelsen som er ført i pennen av Wei Long, nest­leder i divisjon for internasjonalt samarbeid.

Kineserne påpeker at de aksepterer norsk suverenitet over Svalbard, men viser til at Svalbardtraktaten handler om likebehandling mellom de land som har undertegnet. Kina kan tenke seg å bruke sin stasjon som base både for forskning, gruvedrift og ­kanskje også turisme.

«Å dele infrastruktur og data er et komplisert rettslig tema. Hvert land må få handle etter egne behov», heter det i den kinesiske høringsuttalelsen.

20 nasjoner

Ny-Ålesund er et gammelt gruvesamfunn, der de første forskerne etablerte seg for 50 år siden.

Nå er det mer enn 20 nasjoner som har prosjekter her, og ti av disse har etablert egne stasjoner som de leier fra Kings Bay AS, et statseid selskap som eier grunnen i Ny-Ålesund. Ansvaret for «bygda» ble nylig flyttet fra Næringsdepartementet til Klima- og miljødepartementet, og Norsk Polarinstitutt har fått rollen som vertskap og faglig ansvarlig.

– Vi har merket oss at Kina har noen bekymringer, og tar høringsuttalelsene med i det videre arbeidet med strategien, sier avdelingsdirektør Rune Vistad i Klima- og polaravdelingen i Forskningsrådet.

Håper på økt samarbeid

Han mener en grundig strategi vil føre til mer og bedre forskning. Norske myndigheter vil ha mer samarbeid mellom de ulike institusjonene, man vil at det samarbeides om infrastruktur og at forskningsresultater skal være åpent tilgjengelig.

– Økt samarbeid vil føre til mindre belastning på miljøet, økt ressursutnyttelse og bedre kvalitet i forskningen. Det er naturlig at det forskes på naturvitenskap som best eller kun kan gjøres i Ny-Ålesund. Ny-Ålesund er spesielt godt egnet til studier av endring i klima -og miljø. Andre fag, som ikke krever opphold i Ny-Ålesund, kan best utføres på andre steder, sier Vistad.

rapp@klassekampen.no

Mandag 18. november 2019
LANGSIKTIG: ­Opposisjonen har kritisert regjeringens ABE-reform for å være en «brutal ostehøvel». Finansminister Siv Jensen (Frp) tror reformen er kommet for å bli.
Lørdag 16. november 2019
2021: Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener han ser nye takter fra MDG etter et konstruktivt møte. En sluttdato for olja er ikke regjerings­ultimatum, sier MDG.
Fredag 15. november 2019
STRID: Ansatte ved politihøgskolen mener at styret må trekke seg dersom regjeringen tvinger gjennom studentkuttet ved politiutdanningen i Oslo.
Torsdag 14. november 2019
NY TID: Linn Herning har lenge vært bekymret for utviklingen av offentlig sektor. Først etter at hun ble alvorlig sjuk, ble hun ordentlig redd for at velferdsstaten ikke alltid kommer til å redde henne.
Onsdag 13. november 2019
KJØRER PÅ: Frp har abdisert som bilistenes parti, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han tar gjerne over tittelen.
Tirsdag 12. november 2019
MOT SKATT: En omfattende lobbykampanje i regi av sjømatnæringen ble sjøsatt for å hindre at norske oppdrettsselskaper skal bli ilagt grunnrenteskatt.
Mandag 11. november 2019
REDSKAP: Flere rødgrønne partier vil ta større kontroll over Oljefondet for å nå klimamål. SV åpner for å klimainvestere deler av fondet i Norge.
Lørdag 9. november 2019
SNAKKER: Flere LO-topper steilet da sentrale Ap-profiler åpnet for å ta med MDG i regjering. Nå har MDG gått i dialog med fagbevegelsen med mål om tettere samarbeid.
Fredag 8. november 2019
PRESSET: Trygderetten drukner i saker og har doblet saksbehandlingstida de siste årene. Nå må de forberede seg på en formidabel jobb om feilaktige Nav-saker skal behandles på nytt.
Torsdag 7. november 2019
URO: Det siste året har to av tre nye jobber kommet i bare to fylker – Oslo og Akershus. Aps Hadia Tajik mener regjeringens arbeidsmarkedspolitikk er «distriktsfiendtlig».