Torsdag 7. mars 2019
TIL STEDE: To solide hvite løver pryder trappa til Kinas Yellow River Station i Ny-Ålesund. Hit kommer flere polarforskere, gruvedriftarbeidere og turister.
• Norge vil ta grep om forskning på Svalbard • Kina aksepterer ikke norsk innblanding
Kina raser mot Norge
UENIGE: Norge vil ta et tydelig grep og sette strengere rammer for ­forskningen på ­Svalbard. Kina protesterer mot innblandingen.

NORD­OMRÅDENE

Mer enn 1000 forskere fra 200 institusjoner i 30 land forsker på Svalbard. Og samtidig som nordmenn er i ferd med å ­havne i mindretall på øy­gruppa, jobber norske myndigheter nå med en strategi for en tydeligere norsk forsker-tilstedeværelse på øygruppa.

I 2016 laget regjeringen en egen Stortingsmelding der man skisserte et tydeligere norsk samfunn i nord. Som en del av dette arbeidet har Klima- og polaravdelingen i Forskningsrådet lagt en forskningsstrategi for Ny-Ålesund ut på høring. Her ber Norge om:

At det kun skal forskes på naturfag i Ny-Ålesund. Norge ønsker ikke at noen skal forske på for eksempel Svalbardtraktaten, eller hvorfor Norge har sikret seg rett til den ­strategisk viktige øygruppa.

At forskningen skal ­publiseres på engelsk.

I utkastet til strategi går det fram at det ikke er de ­enkelte land som er representert på Ny-Ålesund, men de ulike lands institusjoner. ­Norge vil ikke lenger omtale de ulike byggene som stasjoner, men heller referere til ­institusjonsnavn.

Fakta

Svalbard:

nSvalbardtraktaten ble inngått i 1920 og gir Norge «den fulle og uinnskrenkede høihetsrett over Spitsbergenøgruppen».

nTil nå har 43 land underskrevet traktaten, Nord-Korea som det siste. Dette gir nasjonene rett til næringsvirksomhet på Svalbard, mot at de følger lokale lover.

nKina er blant traktatlandene, og kinesiske forskere er etablert i Ny-Ålesund der fagfolk fra mange land forsker på blant annet klimaendringene.

Kineserne vil forske fritt

Forslagene opprører kinesiske myndigheter. I databasen over forskning på Svalbard går det fram at kinesiske ­forskere har registrert 80 ­prosjekter innen biologi, samfunnsfag og atmosfære på Svalbard.

I sitt høringssvar slår det kinesiske polarinstituttet fast at deres Yellow River Station ikke skal skifte navn. De forbeholder seg retten til å forske på hva de vil, inkludert samfunnsfag og juss og de er dypt bekymret over ønsket fra Norge om at alle følger en ny norsk forskningsstrategi.

«Kina er en viktig aktør i Arktis, og vi mener Norge er forpliktet til å bygge opp og vedlikeholde et rettferdig og velorganisert styringssystem. Vi setter pris på norsk koordinering, men er for fri forskning som vi mener andre ikke skal påvirke, skriver Wei Long. Å forlange publisering på engelsk mener Kina vil diskriminere andre språk», heter det i uttalelsen som er ført i pennen av Wei Long, nest­leder i divisjon for internasjonalt samarbeid.

Kineserne påpeker at de aksepterer norsk suverenitet over Svalbard, men viser til at Svalbardtraktaten handler om likebehandling mellom de land som har undertegnet. Kina kan tenke seg å bruke sin stasjon som base både for forskning, gruvedrift og ­kanskje også turisme.

«Å dele infrastruktur og data er et komplisert rettslig tema. Hvert land må få handle etter egne behov», heter det i den kinesiske høringsuttalelsen.

20 nasjoner

Ny-Ålesund er et gammelt gruvesamfunn, der de første forskerne etablerte seg for 50 år siden.

Nå er det mer enn 20 nasjoner som har prosjekter her, og ti av disse har etablert egne stasjoner som de leier fra Kings Bay AS, et statseid selskap som eier grunnen i Ny-Ålesund. Ansvaret for «bygda» ble nylig flyttet fra Næringsdepartementet til Klima- og miljødepartementet, og Norsk Polarinstitutt har fått rollen som vertskap og faglig ansvarlig.

– Vi har merket oss at Kina har noen bekymringer, og tar høringsuttalelsene med i det videre arbeidet med strategien, sier avdelingsdirektør Rune Vistad i Klima- og polaravdelingen i Forskningsrådet.

Håper på økt samarbeid

Han mener en grundig strategi vil føre til mer og bedre forskning. Norske myndigheter vil ha mer samarbeid mellom de ulike institusjonene, man vil at det samarbeides om infrastruktur og at forskningsresultater skal være åpent tilgjengelig.

– Økt samarbeid vil føre til mindre belastning på miljøet, økt ressursutnyttelse og bedre kvalitet i forskningen. Det er naturlig at det forskes på naturvitenskap som best eller kun kan gjøres i Ny-Ålesund. Ny-Ålesund er spesielt godt egnet til studier av endring i klima -og miljø. Andre fag, som ikke krever opphold i Ny-Ålesund, kan best utføres på andre steder, sier Vistad.

rapp@klassekampen.no

Lørdag 21. september 2019
FORNØYD: Årets valg har vært en gamechanger for kampen mot profitt i velferd, sier Fagforbundets Mette Nord. Nå vil hun at staten skal brukes mer aktivt for et grønt skifte.
Fredag 20. september 2019
UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.
Torsdag 19. september 2019
EKSTREMT: I kjølvannet av terrorangrepet mot moskeen i Bærum gikk antall tips til politiet om netthat og høyre­radikaliserte personer rett til værs.
Onsdag 18. september 2019
VIL SNAKKE: Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.
Tirsdag 17. september 2019
KRAV: LO har krevd at Foodora gir fast ansettelse til et bud som ble innleid fra selskapet Easy Freelance under streiken.
Mandag 16. september 2019
ADVARSEL: Stasjonssjefen på Kongsberg advarte mot konsekvensene av politireformen. – Jeg forstår innbyggernes følelse av at de har tapt noe, sier Håvard Revå.
Lørdag 14. september 2019
LØFTEBRUDD: Politireformen ga løfter som ikke ble holdt. I Numedal kryper utryggheten inn i husene til folk. Frykten er at det som er blitt ødelagt, ikke lar seg reparere.
Fredag 13. september 2019
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.