Torsdag 7. mars 2019
TIL STEDE: To solide hvite løver pryder trappa til Kinas Yellow River Station i Ny-Ålesund. Hit kommer flere polarforskere, gruvedriftarbeidere og turister.
• Norge vil ta grep om forskning på Svalbard • Kina aksepterer ikke norsk innblanding
Kina raser mot Norge
UENIGE: Norge vil ta et tydelig grep og sette strengere rammer for ­forskningen på ­Svalbard. Kina protesterer mot innblandingen.

NORD­OMRÅDENE

Mer enn 1000 forskere fra 200 institusjoner i 30 land forsker på Svalbard. Og samtidig som nordmenn er i ferd med å ­havne i mindretall på øy­gruppa, jobber norske myndigheter nå med en strategi for en tydeligere norsk forsker-tilstedeværelse på øygruppa.

I 2016 laget regjeringen en egen Stortingsmelding der man skisserte et tydeligere norsk samfunn i nord. Som en del av dette arbeidet har Klima- og polaravdelingen i Forskningsrådet lagt en forskningsstrategi for Ny-Ålesund ut på høring. Her ber Norge om:

At det kun skal forskes på naturfag i Ny-Ålesund. Norge ønsker ikke at noen skal forske på for eksempel Svalbardtraktaten, eller hvorfor Norge har sikret seg rett til den ­strategisk viktige øygruppa.

At forskningen skal ­publiseres på engelsk.

I utkastet til strategi går det fram at det ikke er de ­enkelte land som er representert på Ny-Ålesund, men de ulike lands institusjoner. ­Norge vil ikke lenger omtale de ulike byggene som stasjoner, men heller referere til ­institusjonsnavn.

Fakta

Svalbard:

nSvalbardtraktaten ble inngått i 1920 og gir Norge «den fulle og uinnskrenkede høihetsrett over Spitsbergenøgruppen».

nTil nå har 43 land underskrevet traktaten, Nord-Korea som det siste. Dette gir nasjonene rett til næringsvirksomhet på Svalbard, mot at de følger lokale lover.

nKina er blant traktatlandene, og kinesiske forskere er etablert i Ny-Ålesund der fagfolk fra mange land forsker på blant annet klimaendringene.

Kineserne vil forske fritt

Forslagene opprører kinesiske myndigheter. I databasen over forskning på Svalbard går det fram at kinesiske ­forskere har registrert 80 ­prosjekter innen biologi, samfunnsfag og atmosfære på Svalbard.

I sitt høringssvar slår det kinesiske polarinstituttet fast at deres Yellow River Station ikke skal skifte navn. De forbeholder seg retten til å forske på hva de vil, inkludert samfunnsfag og juss og de er dypt bekymret over ønsket fra Norge om at alle følger en ny norsk forskningsstrategi.

«Kina er en viktig aktør i Arktis, og vi mener Norge er forpliktet til å bygge opp og vedlikeholde et rettferdig og velorganisert styringssystem. Vi setter pris på norsk koordinering, men er for fri forskning som vi mener andre ikke skal påvirke, skriver Wei Long. Å forlange publisering på engelsk mener Kina vil diskriminere andre språk», heter det i uttalelsen som er ført i pennen av Wei Long, nest­leder i divisjon for internasjonalt samarbeid.

Kineserne påpeker at de aksepterer norsk suverenitet over Svalbard, men viser til at Svalbardtraktaten handler om likebehandling mellom de land som har undertegnet. Kina kan tenke seg å bruke sin stasjon som base både for forskning, gruvedrift og ­kanskje også turisme.

«Å dele infrastruktur og data er et komplisert rettslig tema. Hvert land må få handle etter egne behov», heter det i den kinesiske høringsuttalelsen.

20 nasjoner

Ny-Ålesund er et gammelt gruvesamfunn, der de første forskerne etablerte seg for 50 år siden.

Nå er det mer enn 20 nasjoner som har prosjekter her, og ti av disse har etablert egne stasjoner som de leier fra Kings Bay AS, et statseid selskap som eier grunnen i Ny-Ålesund. Ansvaret for «bygda» ble nylig flyttet fra Næringsdepartementet til Klima- og miljødepartementet, og Norsk Polarinstitutt har fått rollen som vertskap og faglig ansvarlig.

– Vi har merket oss at Kina har noen bekymringer, og tar høringsuttalelsene med i det videre arbeidet med strategien, sier avdelingsdirektør Rune Vistad i Klima- og polaravdelingen i Forskningsrådet.

Håper på økt samarbeid

Han mener en grundig strategi vil føre til mer og bedre forskning. Norske myndigheter vil ha mer samarbeid mellom de ulike institusjonene, man vil at det samarbeides om infrastruktur og at forskningsresultater skal være åpent tilgjengelig.

– Økt samarbeid vil føre til mindre belastning på miljøet, økt ressursutnyttelse og bedre kvalitet i forskningen. Det er naturlig at det forskes på naturvitenskap som best eller kun kan gjøres i Ny-Ålesund. Ny-Ålesund er spesielt godt egnet til studier av endring i klima -og miljø. Andre fag, som ikke krever opphold i Ny-Ålesund, kan best utføres på andre steder, sier Vistad.

rapp@klassekampen.no

Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Onsdag 17. juli 2019
UFORUTSIGBART: Bare en tredel helsefagarbeidere har full stilling. De yngste og de eldste jobber mest deltid. – Vi trenger flere folk på jobb, sier helsefagarbeider Jørgen Aanerud.
Tirsdag 16. juli 2019
MEDISIN: På havbunnen utenfor Bjørnøya har forskere funnet et dyr ikke ulikt en juledekorasjon. Det har molekyler som kan drepe kreft­celler effektivt.
Mandag 15. juli 2019
BYGGER UT: Siden 2000 har antall ­bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke ­forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.
Lørdag 13. juli 2019
RETUR: Utlendingsnemnda konkluderte at kurdiske Jumaah Hameed ikke var i fare for forfølgelse. Kort tid etter returen til Irak, ble Hameed torturert, hevder han.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.
Fredag 12. juli 2019
ANSPENT: Onsdag forsøkte Iran å ta en britisk oljetanker i arrest, sier det britiske forsvarsdepartementet. Iran avfeier anklagene, men en iransk forsker advarer mot en ny oljetankerkrig.
Torsdag 11. juli 2019
KRITISK: Motstanden mot nasjonal ramme for vindkraft er stor i dei kommunane som ligg i dei veleigna områda. Kommunestyra og ord­førarar seier nei.
Onsdag 10. juli 2019
DØMT: Byrådet i Oslo har som mål å få flest mulig i fast stilling. Nå er kommunen dømt to ganger i retten etter å ha nektet en barnehageansatt fra et bemanningsbyrå fast jobb.