Torsdag 7. mars 2019
Lakseskatt

• Tirsdag slapp det amerikanske finanstidsskriftet Forbes sin årlige liste over verdens rikeste personer. Norge er godt representert, ikke minst blant de yngste. Blant de åtte rikeste menneskene i verden under 30 år, finner vi tre nordmenn. Det er laksearving Gunnar Magnar Witzøe og Ferd-arvingene Katharina og Alexandra Andresen. Forbes anslår at Witzøe har en formue på 26 milliarder kroner, mens søstrene Andresen hver for seg er gode for om lag det halve. VG forsøker å bryte ned de enorme summene, slik at leserne skal forstå hvor mye det er snakk om. Ifølge avisa kan Gunnar Magnar Witzøe bruke 1,4 millioner kroner hver dag de neste 50 årene, og det er uten at renter er iberegnet. Lista viser at de ekstremt rike ikke er et utenlandsk fenomen, men at også nordmenn i dag sitter på formidable formuer.

• Gunnar Magnar Witzøes penger stammer fra laksegiganten Salmar. Siden 1970-tallet har norsk oppdrett blitt storindustri, og Norge er i dag verdens største produsent og eksportør av atlantisk laks. Inntjeningen er god, og den har ifølge regjeringen de siste ti årene stort sett ligget over avkastningen i industrien. Overskuddet har gått til private oppdrettere, uten noen form for grunnrente eller beskatning som sikrer at produksjonen kommer fellesskapet til gode. Slik sett skiller lakseoppdretten seg fra andre næringer som tar land og hav i bruk, som petroleumsvirksomhet og vannkraft. Disse næringene beskattes med en grunnrente.

• Ideen bak grunnrenta er at verdiskapingen innen visse sektorer ikke kommer av innsats, men springer ut av naturen og landets felleseide ressurser. Derfor bør en del av verdiene føres tilbake til fellesskapet i form av skatt. For laks har det ikke vært slik. Men i disse dager arbeider et utvalg nedsatt av regjeringen for å vurdere beskatningen av havbruk. Næringen har ikke uventet reagert kraftig, og flere regjeringspartier har også fått kalde føtter og skal ta opp lakseskatten på sine landsmøter i år. Vi mener en fordeling av laksenæringens overskudd er på sin plass. Forbes-lista viser at laksebaronene har råd til å dele.

Fredag 24. mai 2019
• Storbritannias statsminister Theresa Mays tid er over. Malstrømmen rundt brexit trakk henne inn mot midten før hun ble dratt under og nå er i ferd med å drukne. Etter rekka av avstemninger i Parlamentet der hun ikke fikk støtte fra sitt...
Torsdag 23. mai 2019
• Norge er et land for boligeiere. I stedet for å drifte og regulere leieboliger, har hovedlinja i myndighetenes boligpolitikk vært å gi folk muligheten til å kjøpe bolig. Husbanken, etablert i 1946, var lenge et verktøy for å få folk med...
Onsdag 22. mai 2019
• I forrige uke utstedte Donald Trump en presidentordre, såkalt executive order, der han erklærte en nasjonal nødssituasjon i ­telekommunikasjonsbransjen og påla Handelsdepartementet å «forby transaksjoner som utgjør en uakseptabel risiko»...
Tirsdag 21. mai 2019
• I et leserinnlegg i Klassekampen før helga skriver Civitas Eirik Løkke at vi bør ta selvkritikk for vår dekning av Mueller-rapporten. Bakgrunnen er en lederartikkel om de liberale amerikanske storavisenes dekning av FBI-topp Robert...
Mandag 20. mai 2019
• På lørdag hadde Italias visestatsminister Matteo Salvini for andre gang samlet høyreradikale partier i Europa i Milano før Europavalget neste helg. Det som skulle bli en styrkemarkering regnet i stedet bort. Italienske og internasjonale...
Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...