Mandag 4. mars 2019
GRØNN PLAN: Vi må hente penger ut fra eiendom og over i industriproduksjon, mener Torgeir Knag Fylkesnes (SV).
SV vil øke fastlandsindustriens andel av verdiskapingen fra 7 til 20 prosent:
På frierferd for industrien
NY GIV: SV lanserer en ny plan for en storskala industrireisning. Torgeir Knag Fylkesnes velger seg tømmer, alger og digitalisering.

industri

SV skal forbindes med næring og industri, mener Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant og kandidat til nestledervervet i SV.

Inspirert av venstresidebevegelser i USA, Storbritannia og ellers i Europa har han fått ansvaret for å utforme en «green new deal» for partiet. Den skal svare på Norges doble utfordring: klimaforpliktelsene som sier vi skal halvere utslippene på elleve år, og at vi nå har en petroleumsavhengig økonomi.

– Vi kan ikke bare kutte oss ut av problemer, vi må også bygge oss ut av dem, sier han begeistret.

Fakta

SVs næringspolitiske plattform:

• SV har lagd forslag til ny næringspolitikk, som skal behandles og stemmes over på landsmøtet i slutten av mars.

• Å sikre statlig eierskap i nøkkelnæringer og naturressurser, løfte fagutdanningene, velge ut tre nasjonale satsingsnæringer og vri om skattesystemet til mindre skatt på arbeid og mer på eiendom, er blant punktene.

• Partiet vil kutte utslipp av klimagasser med minst 60 prosent innen 2030 og ha nullutslipp etter 2040.

Vil ha mer industri

Den nye næringspolitiske plattformen skal opp på landsmøtet til SV 29. mars. Det haster å sving på industrien, mener Fylkesnes. Han karakteriserer det som å leve på en løgn å tro at det skjer et grønt skifte i dag.

– Det er ikke masse nye grønne arbeidsplasser, fastlandsindustrien er ikke styrket, men har snarere gått ned, og vi er enda mer oljeavhengige enn vi var for noen år siden, sier han.

– Industrien har lyktes med store utslippskutt de siste 20 årene?

– Det er blitt gjort mye spennende, og industrien har en nullutslippsplan. Men vi må ha mer industri. Som første parti har vi satt et mål om å få opp landindustriens andel av verdiskapningen til 20 prosent i 2040, fra dagens snaue 7 prosent, sier Fylkesnes.

– Hva er poenget med å sette et sånt tall?

– Det er ikke så rart å sette et politisk mål for industrialisering. Sverige og Danmark har også gjort det.

Mye snakk, lite handling

Tromsøværingen er bekymret for hvilke bein vi skal stå på etter olja.

– Verdiskapningen som skjer i petroleumsbransjen i dag, er ekstremt høy per ansatt. Så når den næringen omsider går inn for landing, må vi erstatte det med noe som er tilsvarende inntektsbringende. Havet, skogen, jorda og krafta – det som har bygd landet – må tas mer aktivt i bruk her hjemme.

– Å bygge landet – SV er vel ikke akkurat alene om de tankene?

– Folk snakker om det i debatter og festtaler, men på Stortinget er det ingen forslag. Vi vil løfte ambisjonsnivået mange hakk.

Det viktigste enkelttiltaket, mener SV, er å vri om skattesystemet. Fylkesnes er inspirert av den italiensk-amerikanske økonomen Mariana Mazzucato som snakker om en aktiv stat og store offentlige investeringer som avgjørende for industriutvikling.

– Mer og mer går til de som ikke skaper noe. Det er verdihenting, ikke verdiskapning. I dag er masse kapital saltet ned i eiendom uten å tjene noen. Tvert imot ødelegger det for folk: Unge i dag har ikke sjans til å skaffe seg sitt et eget hjem. Vi må hente penger ut fra eiendom og over i industriproduksjon, sier han.

Fem næringer

Fylkesnes peker ut fem kandidater å satse på:

Bioindustri: Byggematerialer, mat, energi, fôr og legemidler, alt som kan skapes ut av de biologiske ressursene i havet, jorda og skogen, som i stor grad eksporteres uforedlet ut av landet i dag, vil SV holde igjen for å reise en større hjemlig foredlingsindustri.

Digitalisering av offentlig sektor: Mer tilpasset undervisning, mer skreddersydde helsetilbud og tjenester nærmere folk, samtidig som ansatte får mer tid. Hente oppdrag fra Silicon Valley og bygge opp en norsk IKT-næring.

Bygda, eller Bygda 2.0 som Fylkesnes kaller det: Høyteknologi på landsbygda for å ta hele landet i bruk. Postlevering, 5G-nett og annen infrastruktur skal være minst like framtidsrettet som i byene.

Karbonfangst og -lagring: Å fange og gjøre nytte av CO2-utslipp og eksempelvis ta i bruk alger som omdanner karbon til masse, som kan brukes i dyre- og fiskefôr.

• Hydrogen: Massiv satsing på å omstille fra petroleumsteknologi til hydrogenteknologi.

Næring mot vern blir en viktig diskusjon i årene framover. Fylkesnes går for en mellomvei, å gjøre bruk av naturen, med strenge miljøkrav.

– Selv om jeg har veldig tro på oppdrettsnæringen, tror jeg ikke på den ville veksten der man har tillatt miljøskader. Oppdrett skal være en nullutslippsnæring, hvor vi utnytter avfall, og med det som utgangspunkt kan vi ha vekst.

Like illustrerende er Nussir-gruva, mener Fylkesnes.

– Her skal vi alle stramme inn livreima, plukke søppel og rydde strender, mens industrien kan pumpe 30 millioner tonn avfall på havet. 1,1 prosent av massene skal brukes, kobberet skal sendes ut av landet, og Norge vil sitte igjen med 0,5 prosent skatt på fellesskapets ressurser. Det er elendig miljøpolitikk og elendig industripolitikk, sier han.

emmat@klassekampen.no

Lørdag 21. mars 2020
SKEPTISK: I dag får justisminister Monica Mæland trolig fullmakt til å overstyre Stortinget. Det skremmer mannen som hadde jobben hennes inntil 2018.
Torsdag 19. mars 2020
OMSTILLING: SV vil bruke koronakrisa og oljepris­fallet til å omstille norsk industri. – Det er en tid for alt, svarer Arbeiderpartiet.
Tirsdag 17. mars 2020
DYR: Ingen vet hvor mye Stortingets koronapakke koster. Likevel tror partiene at de vil måtte åpne pengesekken igjen snart.
Lørdag 14. mars 2020
PÅ JOBB: Regjeringen forventer 20.000 permitteringer. Jo mindre de tjener, jo hardere rammes de.
Mandag 9. mars 2020
DONASJON? – En åpning for egg­donasjon må aldri bety at vi aksepterer kjøp og salg av kvinnekroppen, sier SVs nestleder Kirsti Bergstø.
Fredag 6. mars 2020
NOK: – Asylretten har kollapset, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson. Partiet har et klart mål: Norge skal slutte å behandle asylsøknader.
Mandag 2. mars 2020
SAMMEN: Agenda, Virke og fag­forbundet HK mener politikerne gjør for lite for å møte jobbraset i varehandelen.
Lørdag 29. februar 2020
RETT: Fire måneder etter at regjeringen slo alarm om justismord mot trygdede, sår EU tvil om hvorvidt Nav egentlig gjorde noe galt. Det tar Torbjørn Røe Isaksen med ro.
Fredag 28. februar 2020
STRID: Det ble stille da Trine Skei Grande tok Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn som statsråder. Men på bakrommet kjemper fremdeles støttespillerne for å felle lederen.
Tirsdag 25. februar 2020
GÅR FRI: Høyre kan ikke se at regjering­en har gjort noe galt i håndteringen av Nav-skandalen. Frp stiller seg bak konklusjonen når saken i dag avsluttes i Stortingets kontrollkomité.