Lørdag 2. mars 2019
Blåblå medisin

• «Det er et viktig mål for regjeringen at forskjellene skal være små i Norge. Små forskjeller bygger fellesskap og kan bidra til høy tillit innad i det norske samfunnet.» Dette er åpningssetningene fra regjeringens nye stortingsmelding om ulikhet «Muligheter for alle: Stortingsmelding om fordeling og sosial bærekraft». Man skulle tro det var en rødere regjering enn dagens som sto bak formuleringen, og meldingen er da også et resultat av et forslag fra SV-leder Audun Lysbakken. I stedet er «Muligheter for alle» et dokument som går hånd i hånd med Høyres partiprogram når det kommer til tiltak mot ulikhet. Ifølge Høyres program er det jobbskaping som opprettholder velferdsstaten, og i stortingsmeldingen er gjennomgangstemaet det samme: Satsing på næringsliv øker verdiskapingen, som skaper jobber og dermed velstand. Nye arbeidsplasser er det vanskelig å argumentere mot. Det er beleilig ettersom det er nettopp regjeringens næringslivspolitikk, med skattekutt for de rikeste, som øker ulikheten.

• Når vi snakker om ulikhet, kommer vi nemlig ikke utenom skatt. En av driverne av økt ulikhet i Norge de siste årene, er skrotingen av arveavgiften og kuttene i formuesskatt. Arveavgiften omtales bare på én enkelt side, og beskrives da som lite treffsikker og urettferdig. Om formuesskatten står det simpelthen: «Regjeringens endringer i formuesskatten antas å ha en positiv langsiktig virkning på norsk økonomi og arbeidsplasser. Vi vil fortsette nedtrapping i formuesskatten for næringskapital.» At denne påstanden har lite støtte fra økonomer, nevnes ikke noe sted. Dersom Audun Lysbakken trodde at han med ulikhetsmeldingen ville få regjeringen til å anerkjenne at de økonomiske forskjellene mellom fattig og rik i Norge øker, må han tro om igjen. I stedet har regjeringen fått utformet en politisk vinklet stortingsmelding, som snakker bort problemene med setninger som «Helse og utdanning bidrar også sterkt til utjevning av de enkeltes muligheter til et godt liv». For øvrig foreskriver «Muligheter for alle» den blåblå regjeringens medisin i kampen mot økonomiske ulikhet.

Mandag 20. mai 2019
• På lørdag hadde Italias visestatsminister Matteo Salvini for andre gang samlet høyreradikale partier i Europa i Milano før Europavalget neste helg. Det som skulle bli en styrkemarkering regnet i stedet bort. Italienske og internasjonale...
Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...
Lørdag 11. mai 2019
• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets...
Fredag 10. mai 2019
• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for...
Torsdag 9. mai 2019
• Siste nummer av avisa Le Monde Diplomatique, som kom som innstikk i Klassekampen forrige fredag, inneholder to gode artikler om etterforskningen av Donald Trump og hans påståtte samarbeid med Russland før presidentvalget i 2016. Avisa har...
Onsdag 8. mai 2019
• 8. mai står som den offisielle fridomsdagen, etter den tyske kapitulasjonen i 1945. I delar av Europa starta feiringa 7. mai, då kapitulasjonen var klar, og i Sovjetunionen og allierte land vart 9. mai sigersdagen. 8. mai har sidan vore...