Onsdag 27. februar 2019
MISTA ALLE VERV: Då Høgre konkluderte med at stortings­representant Kristian Tonning Riise hadde begått fleire brot på partiet sine etiske retningslinjer, mista han alle verv i partiet. Her frå Høgre si valvake i 2015. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Høgres lokallagsleiarar i Hedmark set døra på gløtt for Kristian Tonning Riise:
Riise kan få fornya tillit
COMEBACK? Lokale Høgre-leiarar frå Hedmark opnar for å nominere Kristian ­Tonning Riise til Stortinget for ein ny periode.

Høgre

Det kan gå mot ein ny stortingsperiode for Kristian Tonning Riise (H). Lokallags­leiarar i Hedmark som Klassekampen har snakka med, seier dei ikkje vil utelukke at Riise kan vere ein kandidat når nominasjonskomiteen i Hedmark Høgre skal ta til på arbeidet med liste til stortingsvalet i 2021.

– Kristian må få ein sjanse til å bygge opp tillit. Om vi seier nei allereie no, så har han ikkje fått ein sjanse, seier Høgre-leiar i Riise si heimkommune Stange, Per Olav Hansen.

Kristian Tonning Riise, som fram til i fjor var leiar i Unge Høgre, vart fråteken alle verv i Høgre etter at partiet konkluderte med at Riise hadde gjort fleire brot på partiet sine retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk og framferd overfor medlemmar.

Fakta

Metoo i politikken:

• I går skreiv Klassekampen at Ap-profilar i Trøndelag vil renominerte Trond Giske (Ap) til Stortinget. Giske gjekk i fjor av som nestleiar i Ap etter varslar om seksuell trakassering.

• Ein ringerunde Klassekampen har gjort, syner at lokale Høgre-leiarar i Hedmark ikkje vil utelukke å renominere Kristian Tonning Riise (H) til Stortinget.

• Riise mista alle verv i Høgre i fjor, etter at partiet konkluderte med at han hadde gjort seg skuldig i seksuell trakassering i partisamanheng.

Sit på Stortinget

Riise sit framleis på Stortinget for Høgre. Tidlegare denne månaden leidde Kristian Tonning Riise årsmøtet i Innlandet Høgre, ein samanslutnad av Oppland Høgre og Hedmark Høgre. Det var BT som først omtalte saka.

Måndag sa Unge Høgre-leiar Sandra Bruflot til Dagbladet at Riise sin framferd på fylkesårsmøtet til Innlandet Høgre «aldri burde ha funne stad». Ho minte om at Riise per i dag ikkje har høve til å delta på arrangement i regi av Unge Høgre eller på nasjonale arrangement i regi av Høgre.

– Må kunne tilgje

Ei ringerunde som Klassekampen har gjort til Hedmark sine 22 kommunar, syner at seks lokale Høgre-leiarar er opne for å diskutere Riise sitt kandidatur når nominasjonsprosessen tek til om eitt år. Fire seier tvert nei, seks vil ikkje uttale seg om saka, og resten har ikkje svart på Klassekampen sin førespurnad.

Per Olav Hansen i Stange understrekar at det framleis er eit år til problemstillinga blir aktuell.

– Det er litt tidleg å seie noko. Om eit års tid er prosessen i gang. Akkurat no er han Hedmark sin einaste Høgre-representant på Stortinget. Han må få ein sjanse til å gjere ein jobb, til å jobbe politisk, seier Hansen.

Leiar for Elverum Høgre Joakim Ekseth seier han «ikkje er kategorisk på at dette ikkje kan bli snakka om».

– Vi har ikkje hatt diskusjonen i lokalforeininga enno, men vil ta det når den tid kjem, seier han.

Ekseth sin partikollega i Gausdal Høgre i nabofylket Oppland, Andreas Smith-Erichsen, seier døra «absolutt ikkje er lukka» for Riise.

– Ein bør kunne tilgje, men han bør samstundes kunne oppføre seg i framtida, seier Smith-Erichsen.

– Han må vise forstand og klokskap framover og ikkje hamne utpå noko tøvete til, som Trond Giske har gjort. Han må halde sin sti rein.

Smith-Erichsen får stønad frå leiar i Gjøvik Høyre Ketil Randen Sveen seier saka handlar om «kva samfunn vi skal ha».

– Skal vi ha med berre dei som er totalt feilfrie, eller skal vi ha eit samfunn som kan tilgje og gje folk ein ny sjanse?

– Eg er advokat, og innanfor strafferetten blir folk «putta inn» dersom det er stor fare for gjentaking. Dersom ikkje, får dei ein ny sjanse, seier Sveen.

– Hån mot ofra

Maren Kværness Halberg i Rendalen Høgre er avvisande til å gje Riise ei ny periode på Stortinget. Ho seier til Klassekampen:

– Det ville vere ein hån mot ofra dersom Høgre skulle seie at denne saka berre gløymer vi.

Leiar i Trysil Høgre Morten Olesen Lutnæs seier Riise har mista tillit.

– Han har gjort ei blemme, men kunne ikkje miste plassen på Stortinget. Eg tør ikkje spå kva som skjer når denne perioden er omme, men han har mista tillit. For å halde på posisjonen sin må han opparbeide seg ny tillit.

Riise: Ingen kommentar

Klassekampen har spurt Riise om ein kommentar til at fleire i heimfylket hans ikkje vil utelukke at han kan bli nominert til Stortinget på ny.

I ein sms skriv Riise at «det har jeg ingen kommentar til på nåværende tidspunkt».

I ein annan sms skriv han at han ser fram mot kommunevalet. «Nominasjonsprosessen foran neste stortingsvalg er på ingen måte i gang enda, og jeg kommer uansett til å orientere Hedmark Høyre først om hva jeg tenker når den tid kommer. Nå er det et drøyt halvår til kommunevalget, og vi har mange gode kandidater for Høyre i Innlandet. Så det er også mitt eneste fokus akkurat nå», skriv Riise.politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 27. februar 2019 kl. 12.56
Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.
Onsdag 10. juli 2019
DØMT: Byrådet i Oslo har som mål å få flest mulig i fast stilling. Nå er kommunen dømt to ganger i retten etter å ha nektet en barnehageansatt fra et bemanningsbyrå fast jobb.
Tirsdag 9. juli 2019
VARSLER: Ap ­bekrefter at det i 2019 har kommet nye varsler om seksuell trakassering, men nekter å oppgi antallet. Også Rødt, Sp, MDG, Frp og KrF har fått ulike typer varsler i år.
Mandag 8. juli 2019
SER TIL VENSTRE: MDG kaller seg blokkuavhengig, men er negative til høyresamarbeid i de fem største byene etter valget.
Fredag 5. juli 2019
TAR DET MED RO: Stikk i strid med ­regjeringens egen politikk blir norsk økonomi mer avhengig av oljeeksport. Regjeringen er ikke bekymret.
Torsdag 4. juli 2019
USOSIALT: Representantskapet i Fellesforbundet mener dagens bompengepolitikk har gått for langt. Flere avdelinger har sendt inn bompengekritiske forslag til landsmøtet.
Lørdag 29. juni 2019
VALGKAMP: Partier med dårlig oppslutning må gå i seg selv, mener AUF-leder Ina Libak.
Fredag 28. juni 2019
EØS: Fagforbundet kommer trolig ikke til å stå i veien for Fellesforbundets krav om å be staten om å finne alternativer til EØS.