Mandag 25. februar 2019
Venezuela

• I helga gikk krisa i Venezuela over i en ny og mer spent fase. Opposisjonen under ledelse av Juan Guaidó og i samarbeid med USA forsøkte å presse den sittende presidenten Nicolás Maduro til å slippe nødhjelp fra USA inn i landet. Som Klassekampen har skrevet om, har ingen av de store internasjonale hjelpeorganisasjonene villet delta i aksjonen, som flere mener bryter med humanitære prinsipper når den politiserer nødhjelp. Venezuelanske myndigheter nektet å slippe inn nød­hjelpen de mente var en brekkstang for regimeskifte, og ikke uventet ble det voldelige sammenstøt på grensa. To demonstranter skal ha blitt drept og mange skadet.

• Det pågår en enorm PR-krig om Venezuelas framtid. Maduro og regjeringen holder fast på at det ikke er noen humanitær krise i landet og at situasjonen er under kontroll. Selv om opposisjonen i helga mislyktes i å vinne over særlig mange regjeringslojale soldater gjennom nødhjelps­aksjonen, har de i stor grad lyktes med å skape en dramaturgi der Maduros stenging av grensa for å stoppe nødhjelpen framstår for omverdenen som umenneskelig og brutal. Dette kan gjøre veien lettere for å samle internasjonal støtte til en militær intervensjon. Allerede nå er emneknaggen #IntervencionMilitarYA (militær intervensjon nå) mye brukt på Twitter.

• Norge har valgt å ikke anerkjenne Guaidó som president for å kunne spille en rolle i eventuelle forhandlinger. Norges posisjon kommer til å settes under et stadig sterkere press. Opposisjonen og USA kjører beinhardt på sin plan A, som er regimeskifte. Så langt har de ikke lykkes, og nå kan presset komme til å dreie seg om å gi støtte til en militær intervensjon. Det kan bli en svært farlig situasjon som potensielt kan føre til en blodig borgerkrig i et allerede krise­rammet og polarisert land. Nå er det viktig at sterke stemmer internasjonalt forsøker å få ned spenningen og heller jobber på for å få partene til forhandlingsbordet. Her kan Norge spille en rolle dersom man trosser stormaktspresset og holder fast ved sin posisjon. MARI EIFRING

Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...