Mandag 25. februar 2019
Venezuela

• I helga gikk krisa i Venezuela over i en ny og mer spent fase. Opposisjonen under ledelse av Juan Guaidó og i samarbeid med USA forsøkte å presse den sittende presidenten Nicolás Maduro til å slippe nødhjelp fra USA inn i landet. Som Klassekampen har skrevet om, har ingen av de store internasjonale hjelpeorganisasjonene villet delta i aksjonen, som flere mener bryter med humanitære prinsipper når den politiserer nødhjelp. Venezuelanske myndigheter nektet å slippe inn nød­hjelpen de mente var en brekkstang for regimeskifte, og ikke uventet ble det voldelige sammenstøt på grensa. To demonstranter skal ha blitt drept og mange skadet.

• Det pågår en enorm PR-krig om Venezuelas framtid. Maduro og regjeringen holder fast på at det ikke er noen humanitær krise i landet og at situasjonen er under kontroll. Selv om opposisjonen i helga mislyktes i å vinne over særlig mange regjeringslojale soldater gjennom nødhjelps­aksjonen, har de i stor grad lyktes med å skape en dramaturgi der Maduros stenging av grensa for å stoppe nødhjelpen framstår for omverdenen som umenneskelig og brutal. Dette kan gjøre veien lettere for å samle internasjonal støtte til en militær intervensjon. Allerede nå er emneknaggen #IntervencionMilitarYA (militær intervensjon nå) mye brukt på Twitter.

• Norge har valgt å ikke anerkjenne Guaidó som president for å kunne spille en rolle i eventuelle forhandlinger. Norges posisjon kommer til å settes under et stadig sterkere press. Opposisjonen og USA kjører beinhardt på sin plan A, som er regimeskifte. Så langt har de ikke lykkes, og nå kan presset komme til å dreie seg om å gi støtte til en militær intervensjon. Det kan bli en svært farlig situasjon som potensielt kan føre til en blodig borgerkrig i et allerede krise­rammet og polarisert land. Nå er det viktig at sterke stemmer internasjonalt forsøker å få ned spenningen og heller jobber på for å få partene til forhandlingsbordet. Her kan Norge spille en rolle dersom man trosser stormaktspresset og holder fast ved sin posisjon. MARI EIFRING

Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...