Fredag 22. februar 2019
BOSETTING: Johansen er uenig med politimester Hans-Sverre Sjøvold og Minotenk-leder Linda Noor som vil ha bosettingspause. I år blir de fleste flyktningene på Frogner på Oslo vest.
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) legger skylda for økende kriminalitet på regjeringens politireform:
– Oslo har lidd mest
Undersak

Støttes av Oslo politiforening

Kristin Aga er leder i Oslo politiforening. Hun deler Raymond Johansens bekymring for manglende politi i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

– Det er en kombinasjon av nærpolitireformen og dårlige budsjetter. Vi har færre ansatte på ordensavdelingene rundt i bydelene enn før reformen startet, sier ­lederen.

Aga er likevel ikke enig i at Oslo lider mer av politireformen enn andre steder. Men sier at politifolk i Oslo opplever mye av det samme som politifolk i distriktene:

– Det å være nærpoliti i bydelene har fått lavere prioritet, sier hun.

Aga legger også mye av skylda på målstyringen.

– Mine medlemmer opplever at det er den synlige tilstedeværelsen som blør, fordi det er ikke det vi måles på, sier Aga. Hun nevner uttransporteringer av asylsøkere som noe de i stedet måles på.

Også tilrettelagte avhør i etterforskning av seksuallovbrudd er en politisk prioritert oppgave.

En rapport fra Politihøgskolen fra 2018 viser at fire av ti politiansatte tror det forebyggende politiarbeidet blir dårligere på grunn av nærpolitireformen. Over 73 prosent oppgir at publikums tilgang til politiet har blitt dårligere.

BLIR FEIL: Byrådsleder Raymond Johansen kritiserer politireformen for at Oslo mangler politifolk i bydelene. Han mener det blir feil å legge skylda for økende kriminalitet på flyktninger.

OSLO ØST

– Jeg sier det rett ut: Oslo har lidd mest under politireformen, som i realiteten er en «fjernpolitireform». Både fordi kompetansen som fantes når det gjaldt forebygging og kunnskap om gjengene, er flyttet på. Og så er det sånn at satsingen for å knekke Young Bloods i Oslo sør, har tvunget politiet til å flytte politiressurser fra indre øst, i praksis for å ta dem. De har greid å lykkes langt på vei nå. Men det krever enormt med ressurser, som da går ut over andre områder, sier Raymond Johansen (Ap).

Klassekampen møter den engasjerte byrådslederen på hans kontor på Rådhuset.

Temaet er integreringsutfordringer og en mer delt hovedstad, både økonomisk og etnisk.

Johansen lister opp en lang rekke virkemidler han har tro på, men som får lite spalteplass:

– Jeg snakker om de kjedelige tingene: flere barnehageplasser, flere lærere, ungdomsklubber, jobbtrening, norskkurs for mødre og fjerning av kontantstøtte. Da sier folk til meg: «Jammen Raymond, det må jo være noe mer!»

– Ja, det er mer. Vi må ha mer politi der det er nødvendig. Vi må ha politi med stor kunnskap om gjengene, og som har kompetanse til å gå inn og ta bakmenn, sier Johansen.

Fakta

Johansens «kjedelige» tiltak for bydelene:

• Dette byrådet har bygd 2000 nye barnehageplasser, gratis aktivitetsskole i flere delbydeler og gratis kjernetid for fire- og femåringer i bydelen.

• Bydelene er tilført totalt 1,9 milliarder kroner ekstra hittil i perioden (2016–2018).

• Cirka 935 millioner kroner av summen dekker løftene om 3000 flere barnehageplasser, to barnehageopptak i året, tidskonto for hjemmehjelp og 500 flere årsverk i hjemmetjenesten. Bydelenes økonomiske rammer utover det, har økt med om lag én milliard.

Kilde: Byrådslederens avdeling

Har spredt bosettingen

Selv om han vil være handlekraftig mot kriminaliteten i hovedstaden, er det ikke alle handlekraftige utspill Johansen er like begeistret for, slik som Frps forslag om portforbud for barn og stans i bosetting av flyktninger.

– Jeg er redd for at det å ha sterke fordommer skaper et inntrykk av at du er handlekraftig, fordi du får tilbakemeldingen: «Endelig noen som tør å si det som det er». Mange snakker sterkt og fordomsfullt, men egentlig lager de en fortelling om seg selv som en som våger og er villig til å rydde opp og gjøre de store handlingene, sier Raymond Johansen (Ap).

– Er det ikke et problem at innvandrere er i flertall i så mange bydeler, og at andelen ikke-vestlige er økende?

– Hvis du tror at integreringsproblemene blir bedre av å fortelle en masse mennesker at «du er et problem, at du ikke hører hjemme her, og hvis det kommer enda flere av deg, så blir det enda større problemer». Hvis du tror det er rett inngang til å løse en utfordring, så er jeg uenig i det, sier Johansen.

Nyliberalistisk utenforskap

Johansen er uenig med politimester Hans-Sverre Sjøvold og Minotenk-leder Linda Noor som vil ha bosettingspause.

– Jeg tror ikke nødvendigvis bosettingspause er svaret på de integreringsutfordringene vi har. En hovedstad som Oslo med 670.000 innbyggere skal klare å ta imot 250 flyktninger slik vi er anmodet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og det skal vi gjøre på en god måte, sier Johansen.

Han understreker at byrådet jobber for å spre den kommunale boligmassen og bosette flyktninger på vestkanten.

I år er det Frogner bydel på vestkanten som får flest flyktninger, 24 i tallet, og Grorud bydel som får færrest, 7.

– Dagbladet spurte deg om du frykter utenforskap. Du svarte med å si at det er et «nyliberalistisk begrep».

– Jeg vil problematisere ordet utenforskap. Hvorfor skal jeg bruke det? Hva betyr det?

– Blir problemene borte om man kaller det noe annet?

– Nei, det blir ikke borte. Men hvis inngangen din er at du er utenfor og du hører ikke til her, da blir det ikke god integrering.

aseb@klassekampen.no

Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.
Onsdag 10. juli 2019
DØMT: Byrådet i Oslo har som mål å få flest mulig i fast stilling. Nå er kommunen dømt to ganger i retten etter å ha nektet en barnehageansatt fra et bemanningsbyrå fast jobb.
Tirsdag 9. juli 2019
VARSLER: Ap ­bekrefter at det i 2019 har kommet nye varsler om seksuell trakassering, men nekter å oppgi antallet. Også Rødt, Sp, MDG, Frp og KrF har fått ulike typer varsler i år.
Mandag 8. juli 2019
SER TIL VENSTRE: MDG kaller seg blokkuavhengig, men er negative til høyresamarbeid i de fem største byene etter valget.
Fredag 5. juli 2019
TAR DET MED RO: Stikk i strid med ­regjeringens egen politikk blir norsk økonomi mer avhengig av oljeeksport. Regjeringen er ikke bekymret.
Torsdag 4. juli 2019
USOSIALT: Representantskapet i Fellesforbundet mener dagens bompengepolitikk har gått for langt. Flere avdelinger har sendt inn bompengekritiske forslag til landsmøtet.
Lørdag 29. juni 2019
VALGKAMP: Partier med dårlig oppslutning må gå i seg selv, mener AUF-leder Ina Libak.
Fredag 28. juni 2019
EØS: Fagforbundet kommer trolig ikke til å stå i veien for Fellesforbundets krav om å be staten om å finne alternativer til EØS.