Fredag 22. februar 2019
BOSETTING: Johansen er uenig med politimester Hans-Sverre Sjøvold og Minotenk-leder Linda Noor som vil ha bosettingspause. I år blir de fleste flyktningene på Frogner på Oslo vest.
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) legger skylda for økende kriminalitet på regjeringens politireform:
– Oslo har lidd mest
Undersak

Støttes av Oslo politiforening

Kristin Aga er leder i Oslo politiforening. Hun deler Raymond Johansens bekymring for manglende politi i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

– Det er en kombinasjon av nærpolitireformen og dårlige budsjetter. Vi har færre ansatte på ordensavdelingene rundt i bydelene enn før reformen startet, sier ­lederen.

Aga er likevel ikke enig i at Oslo lider mer av politireformen enn andre steder. Men sier at politifolk i Oslo opplever mye av det samme som politifolk i distriktene:

– Det å være nærpoliti i bydelene har fått lavere prioritet, sier hun.

Aga legger også mye av skylda på målstyringen.

– Mine medlemmer opplever at det er den synlige tilstedeværelsen som blør, fordi det er ikke det vi måles på, sier Aga. Hun nevner uttransporteringer av asylsøkere som noe de i stedet måles på.

Også tilrettelagte avhør i etterforskning av seksuallovbrudd er en politisk prioritert oppgave.

En rapport fra Politihøgskolen fra 2018 viser at fire av ti politiansatte tror det forebyggende politiarbeidet blir dårligere på grunn av nærpolitireformen. Over 73 prosent oppgir at publikums tilgang til politiet har blitt dårligere.

BLIR FEIL: Byrådsleder Raymond Johansen kritiserer politireformen for at Oslo mangler politifolk i bydelene. Han mener det blir feil å legge skylda for økende kriminalitet på flyktninger.

OSLO ØST

– Jeg sier det rett ut: Oslo har lidd mest under politireformen, som i realiteten er en «fjernpolitireform». Både fordi kompetansen som fantes når det gjaldt forebygging og kunnskap om gjengene, er flyttet på. Og så er det sånn at satsingen for å knekke Young Bloods i Oslo sør, har tvunget politiet til å flytte politiressurser fra indre øst, i praksis for å ta dem. De har greid å lykkes langt på vei nå. Men det krever enormt med ressurser, som da går ut over andre områder, sier Raymond Johansen (Ap).

Klassekampen møter den engasjerte byrådslederen på hans kontor på Rådhuset.

Temaet er integreringsutfordringer og en mer delt hovedstad, både økonomisk og etnisk.

Johansen lister opp en lang rekke virkemidler han har tro på, men som får lite spalteplass:

– Jeg snakker om de kjedelige tingene: flere barnehageplasser, flere lærere, ungdomsklubber, jobbtrening, norskkurs for mødre og fjerning av kontantstøtte. Da sier folk til meg: «Jammen Raymond, det må jo være noe mer!»

– Ja, det er mer. Vi må ha mer politi der det er nødvendig. Vi må ha politi med stor kunnskap om gjengene, og som har kompetanse til å gå inn og ta bakmenn, sier Johansen.

Fakta

Johansens «kjedelige» tiltak for bydelene:

• Dette byrådet har bygd 2000 nye barnehageplasser, gratis aktivitetsskole i flere delbydeler og gratis kjernetid for fire- og femåringer i bydelen.

• Bydelene er tilført totalt 1,9 milliarder kroner ekstra hittil i perioden (2016–2018).

• Cirka 935 millioner kroner av summen dekker løftene om 3000 flere barnehageplasser, to barnehageopptak i året, tidskonto for hjemmehjelp og 500 flere årsverk i hjemmetjenesten. Bydelenes økonomiske rammer utover det, har økt med om lag én milliard.

Kilde: Byrådslederens avdeling

Har spredt bosettingen

Selv om han vil være handlekraftig mot kriminaliteten i hovedstaden, er det ikke alle handlekraftige utspill Johansen er like begeistret for, slik som Frps forslag om portforbud for barn og stans i bosetting av flyktninger.

– Jeg er redd for at det å ha sterke fordommer skaper et inntrykk av at du er handlekraftig, fordi du får tilbakemeldingen: «Endelig noen som tør å si det som det er». Mange snakker sterkt og fordomsfullt, men egentlig lager de en fortelling om seg selv som en som våger og er villig til å rydde opp og gjøre de store handlingene, sier Raymond Johansen (Ap).

– Er det ikke et problem at innvandrere er i flertall i så mange bydeler, og at andelen ikke-vestlige er økende?

– Hvis du tror at integreringsproblemene blir bedre av å fortelle en masse mennesker at «du er et problem, at du ikke hører hjemme her, og hvis det kommer enda flere av deg, så blir det enda større problemer». Hvis du tror det er rett inngang til å løse en utfordring, så er jeg uenig i det, sier Johansen.

Nyliberalistisk utenforskap

Johansen er uenig med politimester Hans-Sverre Sjøvold og Minotenk-leder Linda Noor som vil ha bosettingspause.

– Jeg tror ikke nødvendigvis bosettingspause er svaret på de integreringsutfordringene vi har. En hovedstad som Oslo med 670.000 innbyggere skal klare å ta imot 250 flyktninger slik vi er anmodet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og det skal vi gjøre på en god måte, sier Johansen.

Han understreker at byrådet jobber for å spre den kommunale boligmassen og bosette flyktninger på vestkanten.

I år er det Frogner bydel på vestkanten som får flest flyktninger, 24 i tallet, og Grorud bydel som får færrest, 7.

– Dagbladet spurte deg om du frykter utenforskap. Du svarte med å si at det er et «nyliberalistisk begrep».

– Jeg vil problematisere ordet utenforskap. Hvorfor skal jeg bruke det? Hva betyr det?

– Blir problemene borte om man kaller det noe annet?

– Nei, det blir ikke borte. Men hvis inngangen din er at du er utenfor og du hører ikke til her, da blir det ikke god integrering.

aseb@klassekampen.no

Mandag 20. mai 2019
FRIHET: Ytrings­friheten er truet av både Facebook og hatprat, og Torbjørn Røe Isaksen vil ettergå hvordan de store private selskapene styrer offentligheten.
Lørdag 18. mai 2019
OMKAMP: Etter at regjeringens spare­plan har gått i vasken, tror Liv Signe Navarsete (Sp) på omkamp om Andøya.
Torsdag 16. mai 2019
PRISSJOKK: Frank Bakke-Jensen (H) åpner for at andre kan måtte ta regningen for ekstra kostnader. – Kan bety å sende regningen til velferden, pensjonister og fattige, sier SV.
Tirsdag 14. mai 2019
LIKT OG ULIKT: Lammekarré og rødvin til tross, norske islam­kritikere fikk ikke servert det de ­ønsket seg da de hadde Steve ­Bannon til bords.
Lørdag 11. mai 2019
OLJEVENN: Rødts Mímir Kristjánsson utfordrer partiets oljepolitikk. Han er i konflikt med nesten hele partiet, svarer partiets nestleder.
Torsdag 9. mai 2019
PRISSJOKK: Audun Lysbakken mener statsministeren bortforklarer merkostnader til nye kampfly. I tillegg kan dyrere våpen presse opp prisene ytterligere.
Tirsdag 7. mai 2019
STERKE: Bunadskledde rebeller har jaget helsebyråkratene på retrett. Nå konkurrerer Ap og Senterpartiet om å overstyre helse­foretaket i Møre og Romsdal.
Mandag 6. mai 2019
KAMP: Sylvi Listhaug vil vinne fleire kvinner til Framstegspartiet. Og ho lovar Venstre kamp om tredelinga av foreldre­permisjon.
Lørdag 4. mai 2019
SKRUR TIL: Frp håper å få med seg Ap på forslag om å sette et øvre tak på hvor mye ytelser folk kan få fra det offentlige. Økonom sier et tak kan øke barnefattigdommen.
Tirsdag 30. april 2019
VIL HENTE: FpU går imot partiprofiler og åpner opp for å hente hjem alle norske barn av IS-krigere, men ikke foreldrene.