Torsdag 21. februar 2019
Misbruk

• Månestråle barnehage på Frogner i Oslo har lenge profilert seg som en mønsterbarnehage. Ved å ta inn ekstra kostpenger har barnehagen kunnet servere blant annet frokostbuffet og chiagrøt, og slik framstilt seg som et attraktivt alternativ for foreldre som er villige til å betale mer enn det kommunale barnehager har lov å kreve inn. Nå slår glansbildet sprekker. De siste ukene har Klassekampen og Dagbladet rettet søkelyset mot barnehagens økonomistyring. For pengene gikk ikke bare til kokker og sunn mat, men til Italia-turer, spa-opphold og millionlønn til eieren av barnehagen. Alt ble bekostet av offentlige midler og foreldrebetaling, i strid med loven. Bydel Frogner har krevd tilbakebetaling av 1,7 millioner kroner.

• Eieren av barnehagen tok i 2016 ut 1,6 millioner kroner i lønn, i tillegg til frynsegoder som hjemmerenhold, treningstimer, massasje og hudpleier, ifølge tilsynsrapporten. Pengebruken står i grell kontrast til forholdene for de øvrige ansatte i barnehagen, som i dagens avis forteller om en hverdag preget av underbemanning, stress og plassmangel. Som en tidligere ansatt sier: «I den barnehagen handlet det om å få inn flest mulig unger og flest mulig småbarn, som gir mest mulig penger.» Månestråle barnehage er blant Norges dyreste å ha barn i. Likevel fikk slitne ansatte stadig høre at det ikke var penger til å kalle inn vikarer.

• Oslo kommune har avdekket misbruk av penger i 6 av de 15 barnehagene som er gransket. Til sammen har de fått krav om å tilbakebetale 4,7 millioner kroner for perioden 2014–2016. SV fremmer nå forslag om å gi kommunen flere sanksjonsmidler overfor kommersielle barnehager. Partiet vil gjøre det mulig for kommuner si opp avtaler, eller la kommunale eller ideelle aktører overta driften om foreldrebetaling eller offentlig tilskudd brukes i strid med formålet. I dag kan ikke kommunen gjøre dette, men kun kreve tilbake midlene. Vi mener SVs forslag er godt og bør være i alle seriøse aktørers interesse. Misbruk av penger som skal komme små barn til gode, er ikke akseptabelt.

Onsdag 22. mai 2019
• I forrige uke utstedte Donald Trump en presidentordre, såkalt executive order, der han erklærte en nasjonal nødssituasjon i ­telekommunikasjonsbransjen og påla Handelsdepartementet å «forby transaksjoner som utgjør en uakseptabel risiko»...
Tirsdag 21. mai 2019
• I et leserinnlegg i Klassekampen før helga skriver Civitas Eirik Løkke at vi bør ta selvkritikk for vår dekning av Mueller-rapporten. Bakgrunnen er en lederartikkel om de liberale amerikanske storavisenes dekning av FBI-topp Robert...
Mandag 20. mai 2019
• På lørdag hadde Italias visestatsminister Matteo Salvini for andre gang samlet høyreradikale partier i Europa i Milano før Europavalget neste helg. Det som skulle bli en styrkemarkering regnet i stedet bort. Italienske og internasjonale...
Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...
Lørdag 11. mai 2019
• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets...
Fredag 10. mai 2019
• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for...