Tirsdag 19. februar 2019
PRESSET: For Skum-familien betyr Nussirs driftstillatelse i Kvalsund et redusert livsgrunnlag. Eli og Per Jonnys fire barn har vært med i reindriften fra fødselen av og går nå en usikker framtid i møte. Her går sønnen Áslat (fire år da bildet ble tatt) med lasso og ser etter sine rein på Áisaroaivi.FOTO: ELI RISTEN SKUM
Reineiere tror de må stanse driften når gruvedriften legges midt i beiteområdet:
Frykter for livsgrunnlaget
SLUTT: Ekteparet Per Jonny og Eli Risten Skum har vært i reindriften hele livet. Nå vil de be barna finne et annet levebrød, fordi gruvedriften i Nussir-fjellet truer driften.

MILJØ

– Da nyheten kom torsdag om at Nussir fikk driftstillatelse, spurte vår sju år gamle sønn Áslat: «Mamma, får jeg ikke lov til å drive med rein?», ­forteller Eli Risten Skum.

Hun er sekretær i reinbeitedistrikt 22 Fjettar og kona til formannen i distriktet, Per Jonny Skum.

Familien er blant de minst 100 personene som gjennom generasjoner har hatt ­kalvingsområde for simlene nettopp på de arealene der det nå vil komme en kobbergruve i Kvalsund kommune.

Til tross for at Nærings­departementet har pålagt ­gruveselskapet å stanse ­driften mens reinkalvingen pågår, frykter reineierne nå for framtida.

– Hele vår eksistens blir truet. Jeg vil anbefale mine barn å ta utdannelse, noe jeg ikke har, så de kan finne seg annet arbeid, sier Per Jonny Skum.

Fakta

Nussir:

• Nussir AS er navnet på gruveselskapet som har fått myndighetenes tillatelse til å starte kobbergruve i Repparfjorden i Kvalsund kommune i Finnmark.

• Nussir er også området inne på fjellet der underjordsgruven skal ligge, og har i generasjoner vært kalvingsområde for flere reinbeitedistrikt.

• Reindriften har protestert på inngrep i naturen, og frykter at viktige arealer forsvinner og at de blir presset ut av næringen.

Støv, støy og kjemikalier

Avgjørelsen er ikke lett. Alle fire barna har fra fødselen vært med i reindriften, de er bevisst med i flokken og er lært opp til hvordan driften skal foregå i en stadig vanskeligere næring.

– Vi blir presset fra alle ­kanter. Ikke før sårene har ­begynt å leges fra den forrige gruvedriften her, så starter man opp på nytt. Fra før har vi mistet arealer til enorme ­hytteområder, kraftlinjer, kraftverk, veier og andre inngrep, sier Per Jonny Skum.

Han vet at underjordisk sprengning vil oppleves som jordskjelv for reinen. Støv og støy blir plagsomt, de frykter også at kjemikalier rammer fiskevann og multemyrer.

Reineieren vet at når ­beitegrunnlaget blir redusert, så må også antall dyr i flokken reduseres. Slikt har vært gjort med tvang de siste årene, og han frykter at familiens livsgrunnlag nå ­smuldrer bort.

I alle hans 50 år har Skum vært i reindriften, det samme var hans foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og de før det. Familien har fast vinterbeite på Finnmarksvidda sør for Lappoluobbal, og flytter med reinflokken hver vår ut til ­kysten ved Kvalsund. Underveis stanser flokken på fjellet ved Nussir, der simlene skal være i fred i kalvingstida.

Har engasjert advokat

– Mine foreldre fortalte mye om forrige gang det var gruvedrift her, fra 1972 til 1977. Det var bråk, støv og arealkonflikt. Vi mistet mange kalver på grunn av lungebetennelse, og eksperter mente det ­skyldtes støv fra gruvedriften, sier Skum.

– Det som nå skjer, er at alle andre uttaler seg som reindriftseksperter, uten at noen spør oss som faktisk driver med rein. Vi er for ­eksempel ikke enig i det reindriftsfaglige utvalget som konkluderer med at ­gruven vil gi mindre belastning for oss, sier han.

Kona Eli Risten Skum er også opptatt av barnas framtid, og frykter at dagens ­reineiere er den siste ­generasjo­nen i Nussir-fjellet. Hun omtaler driftstillatelsen som «et dødsbudskap» for reindriften.

Reinbeitedistriktet har ­engasjert advokat Anja Jonassen i Oslo, men frykter at et erstatningssøksmål har lite for seg.

– Tap av mange generasjoners reindrift og våre barns framtid i reindriften kan ikke erstattes, sier distrikts­formann Skum.

Ja fra kommunen

Flere miljøorganisasjoner og alle de politiske ungdoms­partiene har protestert på ­gruve-tillatelsen. Men Finnmark fylkeskommune har sagt ja, Kvalsund kommune har sagt ja, og Sametinget har sagt et bestemt nei.

Natur og Ungdom har nå 3000 på lista som vil delta med sivil ulydighet for å stanse gruvedriften.

– Nye aksjonister melder seg på hver dag. Torsdag da nyheten kom, fikk vi 150 nye navn på lista, sier nestleder Jørgen Næss Karlsen.

Han synes det er synd at Kvalsund kommune går inn for gruvedrift, og at de ikke bryr seg om konsekvensene for reindriften.

– De er lovet 200–300 nye arbeidsplasser. Men erfaringene tilsier at det blir importert arbeidskraft. Hva er ­vitsen med det? spør Karlsen.

oler@klassekampen.no

Torsdag 21. mars 2019
UTRO: Senterpartiet er rødgrønne nasjonalt, men hopper gjerne i høyet med høyresida lokalt. Nå vil Fagforbundet ha slutt på lokale flørter med de blå.
Onsdag 20. mars 2019
OPPVASK: Mattilsynets ledelse har satt en veterinær og en regiondirektør på plass etter beskyldninger om rolleblanding fra oppdretternes forening Sjømat Norge.
Tirsdag 19. mars 2019
SKATT: Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å se på skattesystemet for å motvirke økt ulikhet. Hun sier fordelingseffekten av grønne skatter er «pervers».
Mandag 18. mars 2019
ULIKT HØYRE: Heidi Nordby Lunde refser eget parti i ulikhets­debatten og mener Høyre må ta et oppgjør om skatte­dogmer.
Lørdag 16. mars 2019
OFFER: – Hun er ikke hardhudet. Det har vært veldig tøft for henne, sier fylkesleder i Oslo Frp Tone Ims Larssen. Hun ser fortsatt på Waras samboer som offer.
Fredag 15. mars 2019
POLITISK: PR-byråene Geelmuyden Kiese, Kruse Larsen, Rud Pedersen og First House har lokalpolitikere fra Høyre, Ap, KrF og Venstre i staben.
Torsdag 14. mars 2019
SKEPTISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener PR-bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert ­meningsindustri».
Onsdag 13. mars 2019
SLUTT PÅ NSB: Norsk lokomotiv­manns­forbund sier NSB i praksis har blitt et ­bemanningsselskap. De forstår at ­Norges Statsbaner er et misvisende navn på et ­selskap som verken skal eie skinner eller tog.
Tirsdag 12. mars 2019
OPPGJER: Lønnsoppgjeret er i gang. Dette forventar kokken, helsefag­arbeidaren, ingeniøren, læraren, reinhaldaren, barnevernspedagogen og industrimekanikaren.
Mandag 11. mars 2019
EUROPA: Venstre vil bruke kommunevalget til å hylle EØS. Partiet varsler valgkamp mot Senterpartiet og andre som sår tvil om avtalen.