Tirsdag 19. februar 2019
PRESSET: For Skum-familien betyr Nussirs driftstillatelse i Kvalsund et redusert livsgrunnlag. Eli og Per Jonnys fire barn har vært med i reindriften fra fødselen av og går nå en usikker framtid i møte. Her går sønnen Áslat (fire år da bildet ble tatt) med lasso og ser etter sine rein på Áisaroaivi.FOTO: ELI RISTEN SKUM
Reineiere tror de må stanse driften når gruvedriften legges midt i beiteområdet:
Frykter for livsgrunnlaget
SLUTT: Ekteparet Per Jonny og Eli Risten Skum har vært i reindriften hele livet. Nå vil de be barna finne et annet levebrød, fordi gruvedriften i Nussir-fjellet truer driften.

MILJØ

– Da nyheten kom torsdag om at Nussir fikk driftstillatelse, spurte vår sju år gamle sønn Áslat: «Mamma, får jeg ikke lov til å drive med rein?», ­forteller Eli Risten Skum.

Hun er sekretær i reinbeitedistrikt 22 Fjettar og kona til formannen i distriktet, Per Jonny Skum.

Familien er blant de minst 100 personene som gjennom generasjoner har hatt ­kalvingsområde for simlene nettopp på de arealene der det nå vil komme en kobbergruve i Kvalsund kommune.

Til tross for at Nærings­departementet har pålagt ­gruveselskapet å stanse ­driften mens reinkalvingen pågår, frykter reineierne nå for framtida.

– Hele vår eksistens blir truet. Jeg vil anbefale mine barn å ta utdannelse, noe jeg ikke har, så de kan finne seg annet arbeid, sier Per Jonny Skum.

Fakta

Nussir:

• Nussir AS er navnet på gruveselskapet som har fått myndighetenes tillatelse til å starte kobbergruve i Repparfjorden i Kvalsund kommune i Finnmark.

• Nussir er også området inne på fjellet der underjordsgruven skal ligge, og har i generasjoner vært kalvingsområde for flere reinbeitedistrikt.

• Reindriften har protestert på inngrep i naturen, og frykter at viktige arealer forsvinner og at de blir presset ut av næringen.

Støv, støy og kjemikalier

Avgjørelsen er ikke lett. Alle fire barna har fra fødselen vært med i reindriften, de er bevisst med i flokken og er lært opp til hvordan driften skal foregå i en stadig vanskeligere næring.

– Vi blir presset fra alle ­kanter. Ikke før sårene har ­begynt å leges fra den forrige gruvedriften her, så starter man opp på nytt. Fra før har vi mistet arealer til enorme ­hytteområder, kraftlinjer, kraftverk, veier og andre inngrep, sier Per Jonny Skum.

Han vet at underjordisk sprengning vil oppleves som jordskjelv for reinen. Støv og støy blir plagsomt, de frykter også at kjemikalier rammer fiskevann og multemyrer.

Reineieren vet at når ­beitegrunnlaget blir redusert, så må også antall dyr i flokken reduseres. Slikt har vært gjort med tvang de siste årene, og han frykter at familiens livsgrunnlag nå ­smuldrer bort.

I alle hans 50 år har Skum vært i reindriften, det samme var hans foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og de før det. Familien har fast vinterbeite på Finnmarksvidda sør for Lappoluobbal, og flytter med reinflokken hver vår ut til ­kysten ved Kvalsund. Underveis stanser flokken på fjellet ved Nussir, der simlene skal være i fred i kalvingstida.

Har engasjert advokat

– Mine foreldre fortalte mye om forrige gang det var gruvedrift her, fra 1972 til 1977. Det var bråk, støv og arealkonflikt. Vi mistet mange kalver på grunn av lungebetennelse, og eksperter mente det ­skyldtes støv fra gruvedriften, sier Skum.

– Det som nå skjer, er at alle andre uttaler seg som reindriftseksperter, uten at noen spør oss som faktisk driver med rein. Vi er for ­eksempel ikke enig i det reindriftsfaglige utvalget som konkluderer med at ­gruven vil gi mindre belastning for oss, sier han.

Kona Eli Risten Skum er også opptatt av barnas framtid, og frykter at dagens ­reineiere er den siste ­generasjo­nen i Nussir-fjellet. Hun omtaler driftstillatelsen som «et dødsbudskap» for reindriften.

Reinbeitedistriktet har ­engasjert advokat Anja Jonassen i Oslo, men frykter at et erstatningssøksmål har lite for seg.

– Tap av mange generasjoners reindrift og våre barns framtid i reindriften kan ikke erstattes, sier distrikts­formann Skum.

Ja fra kommunen

Flere miljøorganisasjoner og alle de politiske ungdoms­partiene har protestert på ­gruve-tillatelsen. Men Finnmark fylkeskommune har sagt ja, Kvalsund kommune har sagt ja, og Sametinget har sagt et bestemt nei.

Natur og Ungdom har nå 3000 på lista som vil delta med sivil ulydighet for å stanse gruvedriften.

– Nye aksjonister melder seg på hver dag. Torsdag da nyheten kom, fikk vi 150 nye navn på lista, sier nestleder Jørgen Næss Karlsen.

Han synes det er synd at Kvalsund kommune går inn for gruvedrift, og at de ikke bryr seg om konsekvensene for reindriften.

– De er lovet 200–300 nye arbeidsplasser. Men erfaringene tilsier at det blir importert arbeidskraft. Hva er ­vitsen med det? spør Karlsen.

oler@klassekampen.no

Fredag 20. september 2019
UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.
Torsdag 19. september 2019
EKSTREMT: I kjølvannet av terrorangrepet mot moskeen i Bærum gikk antall tips til politiet om netthat og høyre­radikaliserte personer rett til værs.
Onsdag 18. september 2019
VIL SNAKKE: Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.
Tirsdag 17. september 2019
KRAV: LO har krevd at Foodora gir fast ansettelse til et bud som ble innleid fra selskapet Easy Freelance under streiken.
Mandag 16. september 2019
ADVARSEL: Stasjonssjefen på Kongsberg advarte mot konsekvensene av politireformen. – Jeg forstår innbyggernes følelse av at de har tapt noe, sier Håvard Revå.
Lørdag 14. september 2019
LØFTEBRUDD: Politireformen ga løfter som ikke ble holdt. I Numedal kryper utryggheten inn i husene til folk. Frykten er at det som er blitt ødelagt, ikke lar seg reparere.
Fredag 13. september 2019
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
Tirsdag 10. september 2019
OPPVASK: Etter nok et smertefullt valg ber tidligere Ap-topp Helga Pedersen partiet om å alliere seg med MDG for å vinne regjeringsmakt i 2021.