Tirsdag 19. februar 2019
Lønnsfest

• Fellesnemnda som planlegger nye Vestland fylke, vedtok nylig lønnsbetingelser for politikerne i det kommende storfylket. Det endelige vedtaket lå et stykke under innstillingen fra arbeidsutvalget, som ville gi de folkevalgte et solid lønnshopp. I forslaget var det lagt opp til at fylkesordføreren skulle få 1,3 millioner kroner i året, som tilsvarer en statsrådslønn. Også flere andre politikere i det nye fylket lå an til å ende på godtgjørelser på rundt én million kroner, ifølge NRK. En slik lønnsvekst ville ført til at det nye fylket brukte 2,5 millioner kroner mer på politikerlønninger enn Sogn og Fjordane og Hordaland gjør i dag. Både SV og Frp reagerte på forslaget og krevde lavere satser. Til slutt endte fellesnemnda med å gi fylkesordføreren 1,2 millioner i lønn og fylkesvaraordføreren 976.500 kroner i lønn, mens det samlede lønnsnivået for fylkene opprettholdes som i dag.

• Det er ikke første gang lønns­nivået for Norges nye fylkespolitikere får kritikk. Også det nye fylket Viken la i utgangspunktet opp til å bruke 40 millioner kroner mer i utgifter til politikere enn de tre gamle fylkene brukte til sammen. Slik kan sammenslåinger bidra til å pumpe opp politikernes lønninger. Det er likevel ikke bare politikere som får mer å rutte med når kommuner, fylker og enheter slår seg sammen. Også administrativt ansatte, som rådmenn, får i dag solid betalt for jobben de gjør. Lønnsveksten er selvforsterkende. «Lønningene ligger rundt dette nivået, så det var dette vi fant riktig», sa for eksempel Arbeiderparti-ordfører i Nedre Eiker og leder i fellesnemnda for Nye Drammen Bent Inge Bye da Dagsavisen i fjor spurte hvorfor rådmannen skulle tjene 1,7 millioner i året.

• Tidligere denne måneden publiserte Statistisk sentralbyrå en oversikt over lønnsnivået i ulike yrker i Norge. På fjerdeplass, under finansmeklere, oljetopper og skipsmeklere, ligger nå «toppledere i offentlig administrasjon» med en snittlønn på 1.149.360 kroner. Det heter seg at offentlige lønninger skal være moderate. I realiteten bevilger politikere og høyere funksjonærer seg stadig mer i lønn.

Onsdag 22. mai 2019
• I forrige uke utstedte Donald Trump en presidentordre, såkalt executive order, der han erklærte en nasjonal nødssituasjon i ­telekommunikasjonsbransjen og påla Handelsdepartementet å «forby transaksjoner som utgjør en uakseptabel risiko»...
Tirsdag 21. mai 2019
• I et leserinnlegg i Klassekampen før helga skriver Civitas Eirik Løkke at vi bør ta selvkritikk for vår dekning av Mueller-rapporten. Bakgrunnen er en lederartikkel om de liberale amerikanske storavisenes dekning av FBI-topp Robert...
Mandag 20. mai 2019
• På lørdag hadde Italias visestatsminister Matteo Salvini for andre gang samlet høyreradikale partier i Europa i Milano før Europavalget neste helg. Det som skulle bli en styrkemarkering regnet i stedet bort. Italienske og internasjonale...
Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...
Lørdag 11. mai 2019
• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets...
Fredag 10. mai 2019
• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for...