Lørdag 16. februar 2019
FORELØPIG: «Jeg har foreløpig valgt å bli boende, men med et økende problem med utenforskap, vold og kriminalitet, føles ikke framtida trygg», skriver Linda Noor som bor på Holmlia i Oslo. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Oslo har for store integreringsutfordringer, mener leder av tenketanken Minotenk:
Vil ha bosettingspause
Aisha Naz Bhatti
PAUSE: – Hvis vi ikke tar tak i integreringsutfordringene, vil det styrke ytre høyre, sier Linda Noor, som vil ha pause i bosetting av flyktninger i Oslo. Frp vil ha bosettingsstans.

integrering

– Jeg mener det bør vurderes en pause, og da helt spesielt i de mest belastede bydelene. For bydelene i indre øst, Groruddalen og Søndre Nordstrand kommer ansvaret for nye flyktninger på toppen av en allerede veldig overbelastet førstelinje, sier Linda Noor, leder av den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk.

Oslo blir stadig mer delt, både økonomisk og etnisk. I forrige uke publiserte Dagbladet SSB-tall hentet inn fra Frps stortingsgruppe som viste at andelen nyfødte med innvandrerbakgrunn i Groruddalen og Søndre Nordstrand har steget fra om lag 40 prosent i 2000 til nærmere 80 prosent i 2017.

For å bremse denne utviklingen foreslo Christian Tybring-Gjedde (Frp) en permanent stans i bosetting av flyktninger i Oslo.

Også politimester Hans Sverre Sjøvold kom med et liknende utspill relatert til økningen i knivvold i innvandrertette deler av Oslo.

Nå får Frp og politimesteren uventet støtte fra Minotenk-lederen. I en kronikk i Dagsavisen skriver hun at Oslo bør få fritak fra å bosette nye flyktninger inntil barna i Oslo sør og øst har de samme mulighetene til å lykkes som alle andre barn i Norge. Selv bor Noor i innvandrertette Holmlia – i hvert fall foreløpig: «Jeg har foreløpig valgt å bli boende, men med et økende problem med utenforskap, vold og kriminalitet, føles ikke framtida trygg.»

Fakta

Så mange flyktninger har Oslo bosatt:

• De siste fem årene har Oslo kommune hvert år fulgt Integrerings- og mangfolds­direktoratets anmodning om bosetting av flyktninger.

• I 2016 var anmodningen på rekordhøye 1000. Da bosatte Oslo 913.

• I 2017 var anmodningen 831 og Oslo bosatte 830.

• I 2018 var anmodningen mye lavere – 300. Oslo har vedtatt å følge anmodningen.

Kilde: Oslo byråd

Utspillet skaper begeistring hos flere. Blant annet Sp-politiker fra Holmlia Aisha Naz Bhatti.

Endelig har man begynt å forstå at vi må ta segregering på alvor. Man blir mye bedre integrert i en kommune med flest etnisk norske, enn for eksempel på Grønland i Oslo, sier hun.

Vil styrke førstelinja

Andre mener Linda Noor løper Frps ærend. Noor avviser det.

– Frp vil ha en permanent stopp. Jeg mener det bør vurderes en pause, og da helt spesielt i de mest belastede bydelene. For bydelene i indre øst, Groruddalen og Søndre Nordstrand kommer ansvaret for nye flyktninger på toppen av en allerede veldig overbelastet førstelinje, sier hun.

Noor legger til at hun vil ha en debatt om de konkrete utfordringene knyttet til integrering, og flytte perspektivet til ressursmangel, og de økende sosiale og økonomiske forskjellene mellom bydelene.

– Er det ikke en fare for at bosettingspause blir en sovepute. At det blir tiltaket, også dropper man å gjøre noe mer?

– Det må følges av en oppbygging av førstelinjeapparatet. Bydelene som har utfordringer, må få de nødvendige ressursene, og integreringsprosessen må få lov til å ta den tida den trenger. De mest utsatte bydelene trenger mer stabilitet og mindre utskiftninger.

– SVs Petter Eide sa til NRK i går at Oslo er en trygg by, og mente det var «fake news» å si noe annet.

– Det er symptomatisk for debatten at ytterpunktene får mye plass i mediene. I all hovedsak er Oslo en trygg by. Men vi har en utvikling i noen områder der det er høyt frafall fra videregående skole, der mange barn ikke kan godt nok norsk når de starter på skolen, og en rekke sosiale utfordringer som oppdragervold og rusproblematikk. Oslo er en storby i dramatisk vekst, noe som innebærer voksesmerter. Vi må ta tak i det og ikke feie problemene under teppet, sier Noor og legger til:

– Dersom vi ikke gjør det, vil ytre høyre styrke seg. Jeg tror ikke ytre høyre vil ta tak i de sosiale problemene. Det bør SV forstå, sier Noor.

– Hvis Oslo sier nei, hvorfor skal andre kommuner si ja til flyktninger?

– Mange kommuner vil ta imot flere flyktninger. Mange steder har man en aldrende befolkning og trenger flere familier. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet hadde en konferanse onsdag der representanter fra hele landet kjempet om å bli best på integrering.

– Unødig stigmatisering

Ap-politiker på Holmlia Elvis Chi Nwosu mener Linda Noor bedriver unødvendig stigmatisering med utspillet sitt.

– Du vinner aldri mot høyrekreftene hvis du går med på deres premisser, sier Nwosu.

Han mener utfordringen er manglende politisk vilje til å styrke bydelsøkonomien og integreringsarbeidet.

– Jeg er skuffet over manglende handlekraft fra byrådet. Hvordan kan de bruke 118 millioner på å feire miljøbyen Oslo, også skryter de av at de kommer med 30 millioner til en Oslo sør-satsing? spør Nwosu.

aseb@klassekampen.no

Fredag 20. september 2019
UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.
Torsdag 19. september 2019
EKSTREMT: I kjølvannet av terrorangrepet mot moskeen i Bærum gikk antall tips til politiet om netthat og høyre­radikaliserte personer rett til værs.
Onsdag 18. september 2019
VIL SNAKKE: Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.
Tirsdag 17. september 2019
KRAV: LO har krevd at Foodora gir fast ansettelse til et bud som ble innleid fra selskapet Easy Freelance under streiken.
Mandag 16. september 2019
ADVARSEL: Stasjonssjefen på Kongsberg advarte mot konsekvensene av politireformen. – Jeg forstår innbyggernes følelse av at de har tapt noe, sier Håvard Revå.
Lørdag 14. september 2019
LØFTEBRUDD: Politireformen ga løfter som ikke ble holdt. I Numedal kryper utryggheten inn i husene til folk. Frykten er at det som er blitt ødelagt, ikke lar seg reparere.
Fredag 13. september 2019
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
Tirsdag 10. september 2019
OPPVASK: Etter nok et smertefullt valg ber tidligere Ap-topp Helga Pedersen partiet om å alliere seg med MDG for å vinne regjeringsmakt i 2021.