Fredag 15. februar 2019
LOVENS LANGE ARM: Statsadvokat Carl Fredrik Fari vil bruke informasjon fra Forsvarets internett-overvåking til å fange skurker. Her fra rettssaken mot Ubaydullah Maroof Hussain i 2014. FOTO: THOMAS WINJE ØIJORD, NTB SCANPIX
Statsadvokaten vil at politiet skal få informasjon fra Etterretningstjenestens internettovervåking:
Vil bruke supervåpenet
GLIR UT: Forsvarets nye overvåkings­våpen skulle i utgangspunktet bare brukes mot fremmede makter og terror, men nå krever flere tilgang på informasjonen. Ekspert advarer mot utglidning.

overvåking

Får forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) det som han vil, skal Forsvaret få se og lytte til all informasjon som går gjennom internettkablene mellom Norge og utlandet.

Siden svært mye av nordmenns nett-trafikk krysser landegrensene, vil etterretningstjenesten i praksis få mulighet til å overvåke nesten all vår aktivitet på internett.

Forsvarsdepartementets forslag betyr at informasjonen som Forsvaret får tak i ved å overvåke internett, ikke skal deles med noen andre. Overvåkingen skal bare kunne brukes til å avverge angrep fra fremmede makter og terror – men ikke annen alvorlig kriminalitet.

Det er et skille som påtalemyndigheten reagerer på.

– Kunnskap kan gi handleplikt. Hvis man med denne metoden får informasjon om alvorlig kriminalitet, for eksempel planlagte drap eller seksuelle overgrep mot barn, så blir det veldig vanskelig for Etterretningstjenestens ansatte å ikke gjøre noe med det, sier statsadvokat Carl Fredrik Fari.

Fari har på vegne av Det nasjonale statsadvokatembetet forfattet et høringssvar til Forsvarsdepartementets forslag. Høringssvaret har vært omtalt av nyhetsnettstedet Rett 24.

Fakta

Digitalt grenseforsvar:

• Regjeringen har foreslått en ny lov om Etterretningstjenesten i Norge. Forslaget er på høring og inneholder opprettelsen av et digitalt grenseforsvar.

• Det digitale grenseforsvaret betyr at Forsvaret får koble seg på internettkablene som går inn til Norge. Slik kan de overvåke all datatrafikk inn til Norge, og mye av internettbruken til nordmenn i Norge.

• I regjeringens forslag skal det digitale grenseforsvaret kun brukes for å forhindre angrep fra fremmed makter og terror. Flere høringssvar ber om at våpenet også skal brukes mot kriminelle.

Kun alvorlige forbrytelser

Fari skriver at staten har plikt til å avverge alvorlige trusler mot norske borgeres liv, helse og frihet. Det betyr at dersom E-tjenesten får tak i informasjon om alvorlig kriminalitet, så bør den deles med politiet.

– Det er snakk om en svært inngripende metode, likevel bør E-tjenesten dele overskuddsinformasjon om de alvorligste forbrytelsene, sier han.

I tillegg mener stats­advokatene at informasjon fra internett-overvåkingen bør kunne brukes som bevis i rettssalen, i de aller mest alvorlige straffesakene.

– Påtalemyndigheten har rett til å føre beviser fritt. Det er et viktig prinsipp. Det handler også om rettssikkerhet. Dersom E-tjenesten sitter på informasjon som kan forhindre justismord, så kan det være svært problematisk om informasjonen ikke deles.

Han understreker at det dreier seg om informasjon som E-tjenesten har hentet inn, og at Politiet ikke har mulighet til å bestille overvåking av enkeltpersoner.

Ekspert advarer

Professor Olav Lysne ledet utvalget som først utredet et digitalt grenseforsvar. Han advarer mot at overvåkingen skal brukes for å fange kriminelle.

– Vi mente at overskuddsinformasjon ikke kan brukes som bevis i straffesaker. Årsaken til at det digitale grenseforsvaret i det hele tatt er akseptabelt, er at det utelukkende skal brukes til å sikre rikets sikkerhet. En nylig avgjørelse i EU-domstolen sier at det ikke er lov å bruke denne type informasjon til kriminalitetsbekjempelse, sier ­Lysne.

Han frykter såkalt formålsutglidning, altså at det mektige våpenet skal brukes til langt mer enn det opprinnelig var tiltenkt.

– Formålsutglidning betyr at idet du tillater virkemidler til et formål, så blir det et press for å tillate virkemiddelet til andre ting også. Dersom det digitale grenseforsvaret avdekker at grov kriminalitet pågår, som overgrep, føler mange at man må kunne bruke informasjonen til å ta de skyldige, sier Lysne.

– Det neste blir at det reises krav om at informasjonen skal brukes til å stanse innbrudd, og så kan man forestille seg at informasjonen skal brukes til å ta gutter som kjører om kapp eller for at tolletaten skal stanse ulovlig inn­førsel av varer, legger Lysne til.

Professoren mener imidlertid at vi bør legge oss på en mellomlinje, der Forsvaret skal kunne varsle om at alvorlig kriminalitet er i ferd med å skje, men uten at informasjonen skal kunne brukes i ­retten.

Dermed kan man oppfylle det såkalte avvergings­plikten.

– I Norge har alle borgere en avvergingsplikt om å gi beskjed dersom man vet at noen planlegger alvorlig kriminalitet. Vi mente at det er mulig at etterretningsoffiserer oppfyller plikten, uten at informasjonen kan brukes til å dømme mennesker. Der la vi og Justisdepartementet oss på litt forskjellige linjer, og de sier at avvergingsplikten ikke gjelder, sier Lysne.

– Hvordan kan etterretningstjenesten avverge kriminalitet uten å gi politiet tilgang på informasjonen?

– Ta Nokas-ranet som eksempel. Det er fullt mulig at etterretningssjefen tar kontakt med politiet og sier at de sitter på informasjon som tilsier at det er svært hensiktsmessig med økt vakthold rundt Nokas-sentralen, sier han.

Lysne arbeider på Simula Met, et forskningssenter under Oslomet.

innenriks@klassekampen.no

Onsdag 21. august 2019
TRUSSEL: I mai ga PST politiet beskjed om at trussel­nivået for angrep fra høyre­ekstreme var økt. Moskeer var aktuelle mål, men ingen informerte dem.
Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.
Mandag 12. august 2019
HAT: Samtidig som hver tredje nordmann har utpregede fordommer mot muslimer, har regjeringen avvist en egen strategi mot islamofobi. Nå må den komme, krever Venstres Abid Raja.
Lørdag 10. august 2019
STORKOALISJON: Norge ønsker seg en så stor og tung koalisjon i Persiabukta som mulig, sier forsvars- ministeren.