Mandag 11. februar 2019
TILBAKEBETALTE STIPENDET: Olaug Nilssen fikk et faglitterært stipend på 50.000 kroner for å skrive «Tung tids tale». Da boka endte opp som roman, måtte hun tilbakebetale hele beløpet til NFFO. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN
79 forfattere har tilbakebetalt til sammen 5,7 millioner stipendkroner til fagbokforfatternes forening:
Millioner kommer i retur
Roar Svartberg
At 5,7 millioner stipendkroner har kommet i retur på fem år, bør føre til strengere krav for tildeling, mener forfatter. Kravene er strenge nok, svarer NFFO.

Bøker

Hvert år deler Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) ut prosjektstipend til forfattere som vil skrive sakprosa.

Men det er ikke alltid prosjektene blir fullført. Mellom 2014 og 2018 har 79 forfattere tilbakebetalt stipend til NFFO. Totalt skal det dreie seg om en sum på cirka 5,7 millioner kroner, noe som gir et gjennomsnitt på i overkant av 70.000 kroner per tilbakebetaling.

Administrasjonssjef i NFFO, Roar Svartberg, tror ikke foreningen sender noen ut i økonomisk ulykke.

– De fleste forfatterne tar denne avgjørelsen selv. Det er bare noen få av disse vi har krevd penger fra, sier han.

Svartberg understreker at styret for Det faglitterære fond, som deler ut stipendene, er sjenerøse med utsettelser, så lenge det synes realistisk at det vil komme en bok.

– Men det skal selvfølgelig foreligge en god grunn for utsettelsen, sier han.

– Hva gjør dere i tilfeller hvor et forlag ikke vil gi ut en bok likevel?

– Da gir vi forfatteren mulighet til å finne et nytt forlag. Dersom det ikke lykkes, og store deler av boka er ferdig, hender det at vi bare krever tilbakebetaling av en del av beløpet, sier Svartberg, som mener at 79 tilbakebetalinger på fem år ikke er et høyt antall.

Fakta

NFFOs prosjektstipend:

• Hensikten med prosjektstipend fra Det faglitterære fond er å støtte forfatterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon.

• Det er mulig å søke på én til tolv månedsverk. Hvert månedsverk er på 27.000 kroner.

• I 2017 ble det delt ut 432 prosjektstipend. Det er omtrent dette nivået tildelingene har ligget på de siste årene.

• Stipendet utlyses to ganger i året med søknadsfrist i april og oktober.

• Det tildelte stipendet må brukes til det prosjektet det er søkt om midler til.

Kilde: NFFO.no

Måtte tilbakebetale

En av de 79 forfatterne som har blitt nødt til å sende penger i retur til NFFO, er velkjente Olaug Nilssen. Hun fikk et faglitterært stipend på 50.000 kroner for å skrive «Tung tids tale», men et halvt år før utgivelse tok prosjektet en ny retning.

– Formen vant over dokumentarisk innhold, og jeg måtte dikte noen sekvenser for å tjene strukturen, forklarer Nilssen.

Hun sier selv at hun ikke hadde god råd på den tida, og at det ikke var gøy å tenke på pengene som måtte betales tilbake.

– Forlaget la ut for meg, som forskudd. Heldigvis gikk det bra med boksalget, sier Nilssen.

Selv om det svei, synes hun det var riktig at hun måtte betale tilbake stipendet da bokprosjektet tok en annen retning enn det hun hadde søkt om støtte til.

Ønsker strengere krav

Klassekampen har vært i kontakt med flere forfattere som forteller at de «skylder NFFO en bok».

En av dem – en sakprosadebutant – skal ha fått et stipend på over 150.000 kroner uten å kunne vise til en kontrakt med et forlag.

– Jeg la heller ikke ved utdrag av tekst, for det hadde jeg ikke. Bare en prosjektbeskrivelse og et brev som viste at et forlag var interessert, sier forfatteren, som ikke ønsker å stå fram med navn.

Vedkommende etterlyser strengere krav for tildeling av sakprosastipend.

– Kanskje det heller burde vært sånn at man ikke fikk stipend før man hadde skrevet noen kapitler og var i god flyt med et forlag.

– For det er jo litt som med doktorgradsstipender – det er mange som klarer å skrive en god prosjektbeskrivelse, men det å faktisk gjennomføre prosjektet er noe helt annet, sier forfatteren.

Svartberg mener imidlertid at kravene er strenge nok, også for dem som har planer om å skrive sin første sakprosabok.

– Debutanter må legge ved tekstprøve. Dersom søkeren omgår reglene ved ikke å krysse av for at vedkommende er debutant, skal det fanges opp, men feil kan naturligvis skje, sier han.

Krever forlagsavtale

Stiftelsen Fritt Ord har to former for støtte til sakprosabøker: manusutviklingsstøtte til forfattere og produksjonsstøtte til forlag. De største bevilgningene går til manusutviklingsstøtte.

Stiftelsens direktør, Knut Olav Åmås, sier at de støtter i underkant av 200 sakprosabøker årlig, og at det bare er unntaksvis at bevilgningene ikke fører til bok.

«Det hender i noen ytterst få tilfeller årlig. Hvis begrunnelsen er god, hender det at vi ettergir støtten etter søknad og redegjørelse for innsatsen som er lagt ned fra forfatterens side», skriver Åmås i en e-post.

Hans erfaring er at mange forfattere venter med å ta ut bevilgningen til de er relativt sikre på at det blir bok.

– Og vi har alltid forlagsavtale som forutsetning for å bevilge, skriver han.

thomase@klassekampen.no

Tirsdag 20. august 2019
Astrup Fearnleys sponsor anklages for folkerettsbrudd, mens Nasjonal­museet tar imot støtte fra skatte­paradis. Kunstnere mener debatten om «giftige donasjoner» må reises også her hjemme.
Mandag 19. august 2019
Medvirking og mediebruk er viktig i den kommende kulturmeldingen for barn og unge.
Lørdag 17. august 2019
Det internasjonale kunstfeltet er i ferd med å kutte sine bånd til rike filantroper. Det nye begrepet er «giftige donasjoner».
Fredag 16. august 2019
Det danske medie­konsernet Aller tok ut 100 millioner kroner i utbytte og konsern­bidrag fra Dagbladet i fjor. – Det virker ikke som avisa har behov for presse­støtte, sier medieviter.
Torsdag 15. august 2019
Lørdag åpner egyptiske Mohamed El Masrys utstilling i Oslo. Men kunstneren selv nektes visum fordi UDI frykter at han vil søke asyl. – Et angrep på min kunstneriske frihet, sier han.
Onsdag 14. august 2019
Terror fra ytre høyre har påvirket hvordan svenskene snakker om innvandring. – Sveriges historie med høyreekstrem vold har preget landet mer enn vi tror, sier Bjarne Riiser Gundersen.
Tirsdag 13. august 2019
Terrorforskere ber mediene tone ned omtalen av den terrorsiktede 21-åringen etter moskéskytingen i helga.
Mandag 12. august 2019
Fem studieplasser på journalistikk­utdanningen ved Oslomet reserveres til søkere med minoritetsbakgrunn. I år har bare to studenter kommet inn via kvoten.
Lørdag 10. august 2019
Kulturminister Trine Skei Grande ­ stiller til Fortnite-duell. Ellers er det lite som står på spill for kulturfolk under Arendalsuka.
Fredag 9. august 2019
Etter skyteepisodene i USA har en debatt om medienes terrordekning blusset opp. Forsker mener pressen bør bli restriktive med å navngi terrorister, men Redaktørforeningen frykter til mystifisering.