Tirsdag 5. februar 2019
I SMELTEDIGELEN: Det meste av isen rundt Svalbard er borte. Smeltingen skjer langt raskere enn det forskerne har trodd.
5 grader varmere
SMELTER: Oppvarmingen på Svalbard skjer raskere enn det forskerne fryktet. Det kommer fram i en fersk rapport fra Norsk klimaservicesenter.

klima

– Vi må minst 12.000 år tilbake i tid for å finne så høye middeltemperaturer som Svalbard opplever nå, sier klimaforsker Inger Hanssen-Bauer ved Meteorologisk institutt.

Siden 1980 har øygruppen blitt fem grader varmere, og de kommende årene vil klimaendringene ramme hardere.

I går kveld ble en ny klimarapport fra Norsk klimaservicesenter presentert for lokalbefolkningen på Svalbard. Den slår fast at årstemperaturen vil øke med cirka ti grader før år 2100. Nedbøren vil øke med nærmere 65 prosent, vannføringen i elvene vil øke, og det vil bli mer erosjon og større fare for skred både om sommeren og vinteren.

Kort oppsummert: Svalbard smelter i rekordfart.

– Det som uroer oss spesielt er at endringene skjer så raskt, sier Hanssen-Bauer som er koordinator for rapporten.

Hanssen-Bauer har i flere tiår forsket på historisk og framtidig klima. Hun mener det er viktig at alle er forberedt på det som skjer og at alt som er mulig må gjøres for å redusere utslipp av skadelige klimagasser.

Fakta

Klima:

• Norsk klimaservicesenter, NCCS, er en sammenslutning av forskere fra Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, forskningskonsernet Norce og Bjerknessenteret for klimaforskning.

• NCCS skal levere fakta for at blant andre myndighetene skal ha beslutningsgrunnlag for klimatilpasning.

• Klimaendringene merkes først i Arktis, og data fra Svalbard kan varsle hva Fastlands-Norge kan forvente om klimagassutslipp ikke reduseres.

Fatale konsekvenser

Klimaforskerne bak rapporten slår fast at reduserte klimagassutslipp vil føre til reduserte forandringer i det fysiske klimaet.

På Svalbard har man allerede merket endringene i klima på mange måter, også med fatale resultat. 19. desember 2015 ble elleve hus i sentrum knust av snøras. To mennesker omkom. Før det hadde uvanlig vindretning og sterk nedbør skapt stor rasfare.

Temperaturen målt på flyplassen i Longyearbyen har nå vært over normalen i nesten 100 måneder på rad. Overalt på øygruppen trekker isbreene seg tilbake, temperaturen i havet har økt litt, og nye fiskeslag som makrell har kommet nordover. På vinterstid har det blitt mildere og kommet mer nedbør i form av regn. Dette har ført til ising og vanskelige forhold for blant andre reinsdyr.

Det meste av is rundt øygruppen er borte, og det skaper problemer for isbjørn som må ha is for å kunne fange sel. Uten is i Polhavet, vil havtemperaturen øke ytterligere.

En tredel av befolkningen i Longyearbyen bor i skredfarlige områder og har allerede blitt evakuert flere ganger. Antallet snøskred og sørpeskred har økt, og overraskende skred har både tatt liv og knust boliger midt i sentrum av Svalbards hovedstad. Det er nå satt i gang bygging av nye boliger på trygge steder, og et stort antall hus skal rives.

Merkes først i Arktis

Forskerne har tatt utgangspunkt i tidsrommet 1971 til 2000 og sett for seg hvordan endringene blir fram til 2070–2100. Varmere klima vil føre til at det vokser mer gress på Svalbard, og forskerne forventer at nye arter finner veien nordover og kan fortrenge lokal flora og fauna.

Fra 1958 til nå er snøsesongens lengde på Svalbard redusert med 20 dager, og fram til år 2100 viser en stadig kortere vinter om mengden klimagassutslippene fortsetter uendret.

At isbreene reduseres i volum vil bidra til å øke havnivået globalt med noen centimeter. På Svalbard vil landet heve seg når tyngden av isbreene avtar.

– Svalbard har allerede hatt noen svært spesielle klimafenomen. Få andre steder har fått opptil 25 prosent av årsnedbøren i form av regn i løpet av en dag vinterstid. Slikt styrtregn har forekommet flere ganger og ført med seg store utfordringer, sier Inger Hanssen-Bauer.

Hun påpeker at sjøisen også smelter hurtigere enn de modellene forskerne har satt opp.

– Vi er nødt til å makte å stabilisere klimautviklingen. Oppvarmingen kan ikke fortsette, og vi må foreta oss noe før lignende scenarioer når Fastlands-Norge, sier forskeren.

Hun håper den nye rapporten vil øke motivasjonen til å redusere utslipp av klimagasser.

– Jeg håper virkelig at vi ikke får oppleve slik oppvarming i Norge eller andre land. Klimaendringene merkes først i Arktis, og det som skjer på Svalbard må vi lære av og foreta oss noe, sier klimaforskeren.

– Ingen kan sitte i ro

Leder av lokalstyret Arild Olsen (Ap) står midt i en hard kamp for å få ressurser til nye boliger, samt skredsikring. Lokalstyret har også økte utgifter på at elven gjennom byen må sikres så den ikke graver seg inn i bebyggelsen, og man forbereder seg på vintre uten stabil kulde.

Rapporten slår fast at økt nedbør og en økende andel regn vil gi flere og større regnflommer. Hendelser med kraftig nedbør vil forekomme hyppigere og bli mer intense. Mange typer snøskred og løsmasseskred vil forekomme hyppigere.

I dag ligger permafrosten som et solid lokk over hele Svalbard, men i framtida vil mer enn den øverste meteren være tint om sommeren. Dermed frigjøres den hissige klimagassen metan, samtidig som grunnen bygningene står på blir ustabil.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) ber alle delta for å løse problemene.

– Ingen kan sitte i ro. Det er et internasjonalt mål å stanse oppvarmingen på 1,5 grader, sier han. Elvestuen minner om at forskjellen på 1,5 og 2 grader målt i konsekvenser for natur og lokalsamfunn er svært stor.

rapp@klassekampen.no

Onsdag 21. august 2019
PROBLEMER: Militæroperasjonen i Persiabukta, sabotasjeaksjoner og USAs sanksjoner. Dette er temaene som Erna Solberg trolig vil snakke med Iran om.
Onsdag 21. august 2019
TRUSSEL: I mai ga PST politiet beskjed om at trussel­nivået for angrep fra høyre­ekstreme var økt. Moskeer var aktuelle mål, men ingen informerte dem.
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Onsdag 21. august 2019
Kulturrådet krever at de som søker om tidsskriftstøtte, skal honorere sine bidragsytere etter vedtatte minstesatser. – Urealistisk, mener Tidsskrift­foreningen.
Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Tirsdag 20. august 2019
Astrup Fearnleys sponsor anklages for folkerettsbrudd, mens Nasjonal­museet tar imot støtte fra skatte­paradis. Kunstnere mener debatten om «giftige donasjoner» må reises også her hjemme.
Tirsdag 20. august 2019
PROTESTER: Frykten for Hongkongs politiske framtid har ikke sluppet taket.
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
ANGREP: Den islamske staten (IS) sier at de sto bak angrepet i Kabul lørdag. Afghanistankomiteen ser terroren som et forsøk på å svekke fredsforhandlingene.
Mandag 19. august 2019
Ikke har hun drømt om å bli artist og ikke er hun så glad i musikk, men en voksende fanskare gjør at Aurora må stå på. Nå skal hun tilbringe et par måneder med norsk konsertpublikum.