Mandag 28. januar 2019
Mannefall

• Lørdag skrev Klassekampen om det store kjønnsgapet i norsk politikk. Mens de rødgrønne partiene Ap, Sp og SV ville fått 92 mandater på et «kvinnenes storting», ville de blå partiene Frp og Høyre hatt et klart flertall på 88 mandater dersom bare menn hadde stemmerett. Aller skeivest kjønnsprofil har fløypartiene SV og Frp: Mens 70 prosent av SVs velgere er kvinner, er 63 prosent av velgerne til Fremskrittspartiet menn. Dagens kjønnsgap er det motsatte av i etterkrigstida. Den gang hadde Ap og NKP et stort flertall mannlige velgere, mens Høyre og KrF gjorde det best blant kvinnene. Det kan være flere årsaker til kjønnenes helomvending i norsk politikk, men aller mest tungtveiende er det nok hva slags jobber kvinner og menn har. I årene etter krigen jobbet de fleste kvinner i hjemmet og deltok derfor ikke direkte i arbeiderbevegelsens lønnskamp. I dag jobber svært mange kvinner i offentlig sektor, og vil derfor naturlig nok støtte rødgrønne partier som ønsker å styrke den offentlige velferden over skatteseddelen.

• For menn er historien anner­ledes. Yrkesdeltakelsen blant menn i sin beste alder har vært fallende over tid. Fagbevegelsen mister gradvis grepet om privat sektor i møte med sosial dumping i for eksempel byggebransjen. De store industriarbeidsplassene har blitt bygget ned. Alt dette bidrar til at de gamle arbeiderkollektivene som før bandt menn til venstresidas partier, nå er i forvitring. Slik ryddes banen for en identitetspolitikk fra høyre. I stedet for den gamle arbeider­solidariteten, identifiserer mange mannlige velgere seg i dag med politikere som framstår tøffe og usentimentale i møte med venstresidas «dialoglinje». «Kvinner er opptatt av å prate om problemene, mens menn bare vil løse dem», for å sitere Frps Per-Willy Amundsen.

• Venstresidas mannefall er et godt eksempel på at økonomisk interessekamp fortrenges av identitets­politikk. En slagkraftig venstreside må kunne mobilisere både menn og kvinner. Det fordrer først og fremst en forsterket innsats mot sosial dumping, ny industrireising og konkrete forslag for å skape nye og trygge jobber for begge kjønn.

Mandag 26. august 2019
• Statsminister Erna Solbergs bompengepakke, som ble akseptert av alle regjeringspartiene fredag, må karakteriseres som en relativt avbalansert løsning på et komplisert stridsspørsmål. Frp har vært opptatt av å vise frustrerte...
Lørdag 24. august 2019
• Riktignok finnes det enkelte høyreekstreme terrorister som henter inspirasjon i klimaapokalyptiske scenarioer og bekjenner seg til en form for grønn fascisme, slik vi skrev om tidligere denne uka. Likevel er det et langt mer framtredende...
Fredag 23. august 2019
• Dommen som falt i Aleris-saken onsdag, var alt i alt et stort nederlag for Fagforbundet og de 24 saksøkerne. Striden sto om hvorvidt saksøkerne var å regne som selvstendig næringsdrivende eller fast ansatte, samt om manglende...
Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...