Mandag 28. januar 2019
Mannefall

• Lørdag skrev Klassekampen om det store kjønnsgapet i norsk politikk. Mens de rødgrønne partiene Ap, Sp og SV ville fått 92 mandater på et «kvinnenes storting», ville de blå partiene Frp og Høyre hatt et klart flertall på 88 mandater dersom bare menn hadde stemmerett. Aller skeivest kjønnsprofil har fløypartiene SV og Frp: Mens 70 prosent av SVs velgere er kvinner, er 63 prosent av velgerne til Fremskrittspartiet menn. Dagens kjønnsgap er det motsatte av i etterkrigstida. Den gang hadde Ap og NKP et stort flertall mannlige velgere, mens Høyre og KrF gjorde det best blant kvinnene. Det kan være flere årsaker til kjønnenes helomvending i norsk politikk, men aller mest tungtveiende er det nok hva slags jobber kvinner og menn har. I årene etter krigen jobbet de fleste kvinner i hjemmet og deltok derfor ikke direkte i arbeiderbevegelsens lønnskamp. I dag jobber svært mange kvinner i offentlig sektor, og vil derfor naturlig nok støtte rødgrønne partier som ønsker å styrke den offentlige velferden over skatteseddelen.

• For menn er historien anner­ledes. Yrkesdeltakelsen blant menn i sin beste alder har vært fallende over tid. Fagbevegelsen mister gradvis grepet om privat sektor i møte med sosial dumping i for eksempel byggebransjen. De store industriarbeidsplassene har blitt bygget ned. Alt dette bidrar til at de gamle arbeiderkollektivene som før bandt menn til venstresidas partier, nå er i forvitring. Slik ryddes banen for en identitetspolitikk fra høyre. I stedet for den gamle arbeider­solidariteten, identifiserer mange mannlige velgere seg i dag med politikere som framstår tøffe og usentimentale i møte med venstresidas «dialoglinje». «Kvinner er opptatt av å prate om problemene, mens menn bare vil løse dem», for å sitere Frps Per-Willy Amundsen.

• Venstresidas mannefall er et godt eksempel på at økonomisk interessekamp fortrenges av identitets­politikk. En slagkraftig venstreside må kunne mobilisere både menn og kvinner. Det fordrer først og fremst en forsterket innsats mot sosial dumping, ny industrireising og konkrete forslag for å skape nye og trygge jobber for begge kjønn.

Tirsdag 19. februar 2019
• Fellesnemnda som planlegger nye Vestland fylke, vedtok nylig lønnsbetingelser for politikerne i det kommende storfylket. Det endelige vedtaket lå et stykke under innstillingen fra arbeidsutvalget, som ville gi de folkevalgte et solid...
Mandag 18. februar 2019
• Den store sikkerhetskonferansen i München gikk av stabelen denne helga med ledere fra hele verden til stede. Den viste at det er økende motsetninger, ikke bare mellom Washington og Moskva og Beijing, men også mellom USA og Europas...
Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...