Lørdag 26. januar 2019
TILBYR HJELP: Nettverket Tilhelhet, som er knytt til Misjonskirken Norge, ynskjer blant anna å hjelpe folk som har «en uønsket seksuell orientering». skjermdump: tilhelhet.no
Tre av fire i politisk ledelse i barne- og familiedepartementet høyrer til Misjonskirken Norge:
Kyrkja vil gi homohjelp
Undersak

Mislikar retorikken

Pastor i Oslo Misjonskirke, Erik Andreassen, tek sjølv kontakt med Klassekampen for ein prat om Tilhelhet. Han seier at tilknytinga som Misjonskirken Norge har til Tilhelhet ikkje er forpliktande for Misjonskirken Oslo eller medlemmar der. Kyrkjelydane i Misjonskirken Norge er sjølvstendige, med eige årsmøte som høgaste organ, fortel han.

– Tilhelhet har ein måte å snakke og tenke rundt homofili på som eg syns er vanskeleg.

Han seier både heterofile og homofile kan ha bruk for veileding.

– Som kristen tenkjer eg at eg må ta utgangspunkt i Jesus sitt ideal. Eg har like stort behov for å komme til Jesus som heterofil mann, som ein homofil mann har. Vi har alle behov for veiledning, vi er alle skakke.

Andreassen fortel at han sjølv sat i hovedstyret til Misjonkirken Norge då kyrkja bestemte seg for å stille seg bak ekteskapserklæringa til MorFarBarn, men at han var skeptisk.

– Eg likar ikkje retorikken som blir brukt, seier han.

– Som kirke vigslar vi mann og kvinne fordi det er det vi meiner Bibelen gjev oss autoritet til, men eg har forståing for at folk har ulikt utgangspunkt for å kunne leve etter dette idealet. Det vil eg møte med respekt og audmjukheit, seier Andreassen.

«Tilhelhet har ein måte å snakke og tenke rundt homofili på som eg syns er vanskeleg»

Erik Andreassen, pastor

BODSKAP: Dette er eit bilete frå ein av videoene som møter deg på TilHelhet si nettside.
HOMOFILI: Trussamfunnet til statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er medlem av eit forum som vil hjelpe menneske med «uønska seksuell orientering».

KRf

«Vi i Tilhelhet ønsker å bistå deg som har en – for deg – uønsket seksuell orientering eller uønskede følelser (lesbiske/homofile/bifile følelser/transseksualitet), og som selv ønsker hjelp i prosessen med å finne en ny vei i dette.» Slik presenterer nettverket «Tilhelhet» seg på sin nettstad.

Nettverket omtalar seg som eit tverrkyrkjeleg kontaktforum som er knytt til fleire ulike norske kyrkjesamfunn, mellom andre Det norske misjonsforbund, som i 2016 skifta namn til Misjonskirken.

Oslo Misjonskirke Betlehem, 1 av 90 kyrkjelydar tilhøyrande trusamfunnet Misjonskirken Norge, er kirka til KrF-nestleiar og barne- og familieminister Kjell Ingolf Rospstad. Som Vårt Land skreiv i går, er også to frå Ropstads stab, statssekretær Julian Farner-Calvert (KrF) og politisk rådgjevar Elisabeth Løland (KrF), medlemmar i samme kyrkje.

Fakta

Misjonskirken i Oslo:

• Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), hans statssekretær Julian Farner-Calvert (KrF) og politisk rådgjevar Elisabeth Løland (KrF) er alle medlemmar i Oslo Misjonskirke Betlehem, som høyrer til Misjonskirken Norge.

• Misjonskirken Norge er knytt til forumet Tilhelhet.

Vil vere høyringsorgan

Den 7. januar i år sa leiar for Tilhelhet Jens Fredrik Brenne til avisa Dagen at nettverket også består av ikkje-kristne. «Vi tenker vanligvis at det er konservative bedehusfolk som synes det er galt å leve ut sine homofile følelser, men i våre nettverk vil du også finne folk som ikke regner seg som kristne. Noen har også levd som homofile, men ønsker seg vekk fra den livsstilen», sa Brenne.

Ifølgje nettstaden til Tilhelhet har forumet mellom anna til formål å:

• «Formidle tro på at endring i seksuell orientering er mulig.»

• «Formidle tro på at en kan leve et meningsfullt liv i seksuell avholdenhet uansett seksuell orientering.»

• «Arbeide for å fremme forståelse for mennesker som berøres personlig av disse temaene, spesielt i kirken, og være en støtte i deres prosess.»

• «Være et høringsorgan i spørsmål som angår samliv og seksualitet i kirke og samfunn.»

«Ekteskapserklæring»

Saman med Tilhelhet og ei rekke andre frikyrkjelege kyrkjelydar og organisasjonar underteikna også Misjonskirken Norge verdidokumentet «Ekteskapserklæring» i 2016, som har som mål å «forklare og begrunne utfordringene fra den kjønnsnøytrale ideologien, og å gi støtte til en bibelsk forståelse, veiledning og forkynnelse». Det var stiftinga MorFarBarn som tok initiativ til erklæringa, som rettar kritikk mot den kjønnsnøytrale ekteskapslova og lovverket som legg til rette for at barn av likekjønna foreldre kan ha både mor og «medmor».

Klassekampen har spurt Ropstad om han deler formåla til Tilhelhet og MorFarBarn. I ein e-post skriv statsråden:

«Jeg kjenner ikke til detaljene i dette arbeidet, eller at Misjonskirken er knyttet til dem. Det at jeg går i en kirke betyr ikke at jeg er enig i alt som sies eller gjøres knyttet til kirken eller organisasjoner som kirken er tilknyttet. Jeg vil ha et romslig samfunn der det er plass til alle. Som statsråd med ansvar for tro og livssyn er det også viktig å påpeke at tros- og livssynsfrihet er viktig.»

Tilbyr «hjelp»

Tilhelhet tilbyr ifølge seg sjølv hjelp i form av råd til «de som selv ønsker samtale vedrørende sin seksuelle orientering, og som selv er motivert til forandring». Rådgivingen kan skje på telefon, per e-post eller ansikt til ansikt.

Tilhelhet gir óg «råd til nærstående (familie/ ektefeller/venner etc)» og kan formidla kontakt vidare til «andre samtalepartnere (ressurspersoner innen forumet, sjelesørgere o.l.).»

Nettverket arrangerer óg konferanser og seminarer om temaer som omhandlar seksuell identitet. Ifølgje avisa Dagen var Tilhelhet i fjor haust med på å starte opp den internasjonale organisasjonen The International Federation for Therapeutic and Counselling Choice (IFTCC) som tilbyr «valfri terapi» for homofile og transpersonar. Organiasjonen omtaler seg sjølv som «Home for the once-gay, those coming-out and the de-transitioners».

Generalsekretær i Misjonskirken Norge, Øyvind Haraldseid, stadfestar overfor Klassekampen at Misjonskirken Norge er knytt til forumet.

– Vi er med ja, men ganske passivt. Eg har aldri delteke på noko arrangement i regi av Tilhelhet. Det er mest på grunn av kapasitet, seier Haraldseid.

– Kvifor er Misjonskirken Norge med her?

– Bakgrunnen for medlemsskapen kan eg ikkje seie så mykje om. Det ligg bak i tid, frå før eg vart generalsekretær.

politikk@klassekampen.no

Fredag 20. september 2019
UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.
Torsdag 19. september 2019
EKSTREMT: I kjølvannet av terrorangrepet mot moskeen i Bærum gikk antall tips til politiet om netthat og høyre­radikaliserte personer rett til værs.
Onsdag 18. september 2019
VIL SNAKKE: Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.
Tirsdag 17. september 2019
KRAV: LO har krevd at Foodora gir fast ansettelse til et bud som ble innleid fra selskapet Easy Freelance under streiken.
Mandag 16. september 2019
ADVARSEL: Stasjonssjefen på Kongsberg advarte mot konsekvensene av politireformen. – Jeg forstår innbyggernes følelse av at de har tapt noe, sier Håvard Revå.
Lørdag 14. september 2019
LØFTEBRUDD: Politireformen ga løfter som ikke ble holdt. I Numedal kryper utryggheten inn i husene til folk. Frykten er at det som er blitt ødelagt, ikke lar seg reparere.
Fredag 13. september 2019
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
Tirsdag 10. september 2019
OPPVASK: Etter nok et smertefullt valg ber tidligere Ap-topp Helga Pedersen partiet om å alliere seg med MDG for å vinne regjeringsmakt i 2021.