Onsdag 16. januar 2019
Politisk forfall

• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har forhandlet på Granavolden, har i liten grad et felles politisk prosjekt. De er uenige om mange av de mest brennende spørsmålene i vår tid, som klima, distriktspolitikk, sentralisering, innvandring, rus­politikk, landbruk, abort, bioteknologi og skattepolitikk. Ja, man kan nesten spørre seg hva det er som egentlig forener dem?

• Det ligger i parlamentarismens natur at partier med ulike velgergrupper og politiske programmer må finne sammen for å skape parlamentarisk grunnlag for styringsdyktige regjeringer. Historien er også full av eksempler på at dette har fungert godt. Forutsetningen er gjerne at det er en viss enighet om den politiske retningen. Storkoalisjoner på tvers av blokkene bør være forbeholdt krigs- og krise­situasjoner. Når det ikke finnes regjeringsalternativer med ulike mål, forfaller det politiske systemet til teknokrati og elitestyre. I Tyskland har sosialdemokratene i stedet for å samarbeide til venstre med Die Linke igjen valgt å være juniorpartner i den konservative regjeringen. I Sverige er ikke sosialdemokratene lillebror i regjeringen, men i politisk forstand har partiet i praksis gitt roret til de borgerlige. Både kulturredaktør Åsa Linderborg og forfatter Olle Svenning karakteriserer i dagens avis dette samarbeidet som «selvutslettende».

• Storkoalisjoner som visker ut de politiske skillelinjene mellom partiene, er skadelig for demokratiet og fratar velgerne valgmuligheter. Det begrunnes gjerne med at det er nødvendig for å stå imot høyrepopulismen, men det bidrar i stedet til dens vekst. Når velgerne «mister» sine partier i storkoalisjoner, vil de søke seg til andre alternativer som faktisk representerer deres interesser. Skal demokratiet overleve, må partiene opprettholde sin identitet og forskjellighet. Det liberale demokratiet forsvares ikke av lunkne partier som motvillige og rådløse dilter inn i regjering i strid med egen politikk og valgløfter.

Lørdag 23. februar 2019
• Trond Giske gir opp kampen om toppverv i Trøndelag Ap. Det gjør han etter et døgns intens medie­storm – men det har vært mange slike døgn for Giske det siste året. Arbeiderpartiet konkluderte nylig med at han har brutt partiets...
Fredag 22. februar 2019
• For tre år siden skrev Klassekampen at mediekonsernet Amedia hadde analysert 11.300 nettartikler og funnet ut at kultursaker blir minst lest. Bare én prosent av de digitale abonnentene leste nettavisenes filmanmeldelser. Vil det føre til...
Torsdag 21. februar 2019
• Månestråle barnehage på Frogner i Oslo har lenge profilert seg som en mønsterbarnehage. Ved å ta inn ekstra kostpenger har barnehagen kunnet servere blant annet frokostbuffet og chiagrøt, og slik framstilt seg som et attraktivt alternativ...
Tirsdag 19. februar 2019
• Fellesnemnda som planlegger nye Vestland fylke, vedtok nylig lønnsbetingelser for politikerne i det kommende storfylket. Det endelige vedtaket lå et stykke under innstillingen fra arbeidsutvalget, som ville gi de folkevalgte et solid...
Mandag 18. februar 2019
• Den store sikkerhetskonferansen i München gikk av stabelen denne helga med ledere fra hele verden til stede. Den viste at det er økende motsetninger, ikke bare mellom Washington og Moskva og Beijing, men også mellom USA og Europas...
Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...