Torsdag 10. januar 2019
Rikdom

• Står den norske staten på randen av økonomisk kollaps? Det kan man lett få inntrykk av dersom man lytter på radio eller leser aviser. I sin nyttårstale oppfordret statsministeren nordmenn til å få flere barn for å redde velferdsstaten. Dagens Næringsliv har de siste dagene problematisert hvorvidt det lønner seg at nordmenn får barn. Fasiten synes å være at nei, det gjør det ikke. Forsker Erling Holmøy har regnet seg fram til at mennesker ikke lønner seg for staten. Snittnordmannen dør med en «ubetalt skatteregning». Vi taper også penger hvis oljefondet må deles på flere mennesker. I bunn ligger en av de viktigste politiske fortellingene i Norge: Staten er, eller kommer snart til å bli, veldig fattig. Dermed har høyresida adoptert miljøbevegelsens språk. Velferdsstaten må bli «bærekraftig». «Har vi råd til fremtiden?», som det heter i en Civita-rapport.

• Men er den norske staten fattig? I det norske oljefondet står det i skrivende stund 8317 milliarder kroner. Statens nest største fond, Folketrygdfondet, er i ferd med å bli så stort at de sliter med å holde begrensningene på 15 prosent eierskap per selskap. Når vi lager statsbudsjetter i Norge, så snakker vi om det oljekorrigerte underskuddet. Dette gjør det mulig for medier og politikere å snakke om norsk politikk som om den går med underskudd. Men realiteten er at få, eller ingen stater noensinne gjennom verdenshistorien har vært så rike som vår. Handlings­rommet blir bare større og større.

• Utfordringen for velferdsstaten ligger i en aldrende befolkning. Vi vil få en aldrende befolkning uansett hvordan vi organiserer oss. Da er ikke spørsmålet om vi skal bruke mer på eldre, helse og omsorg, men om dette skal finansieres solidarisk over skatteseddelen, eller om hver enkelt skal få sykeforsikringer eller opphold for sine foreldre på et av «luksus-eldrehjemmene» som Stein Erik Hagen vil investere i.

• Dette er et politisk spørsmål. Denne avisas løsning er å bruke noe av vår enorm rikdom på å finansiere felles velferdsordninger også i framtida.

Mandag 24. juni 2019
• NHO Service og Handel har for alvor kastet seg inn i kommunevalgkampen. Med kampanjen «Proffentlig», som kopler ordene privat og offentlig, ønsker foreningen «å hylle samarbeidet mellom private og offentlige løsninger». NHO Service og...
Lørdag 22. juni 2019
• Etter andre verdenskrig etablerte verdens nasjoner med FN-pakta et sett regler for å unngå nye, ødeleggende krigsutbrudd. Målet var å hindre at konflikter endte i militære konfrontasjoner og i stedet bygge opp et internasjonalt system for...
Fredag 21. juni 2019
• Bompengeopprøret er en ulykke for Ap – som om partiet ikke hadde nok av bekymringer fra før. Klassekampens Oslo-måling i går viste at skepsisen mot bommene er størst i de områdene der Ap tradisjonelt har stått sterkest. Både...
Torsdag 20. juni 2019
• Den siste uka har norsk offentlighet vært preget av den forsøksvise uttransporteringen av familien Abbasi, som består av mor Atefa Rezaie og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16). De ble først flydd til Istanbul i påvente...
Onsdag 19. juni 2019
• Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal tok i gårsdagens avis til orde for at SV og Rødt bør inngå en forpliktende avtale om politikk de ønsker gjennomslag for, før de vil støtte en ny regjering. Han mener det vil gi partiene sterkere...
Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...
Torsdag 13. juni 2019
• To store tomter i Oslo klargjøres nå for salg. Det dreier seg om Ullevål sykehus, som staten vil selge for å finansiere det nye storsjukehuset på Gaustad, og NRK-tomta på Marienlyst. Rikskringkastingen ønsker seg et nybygg i stedet for...