Tirsdag 8. januar 2019
60 DAGAR: Måndag går startskotet i rettssaka mellom 24 omsorgsarbeidarar og Aleris Ungplan og BOI, her ved administrerande direktør for Aleris Omsorg Norge, Erik Sandøy.FOTO: TOM HENNING BRATLIE
• Rettsmaraton om konsulentpraksis i Aleris • Kan få konsekvensar for norsk arbeidsliv
Vil vinna med EØS-avtalen
FRI FLYT: I massesøksmålet mot helsegiganten Aleris blir reglane i EØS-avtalen om fri flyt av teneste og etableringsfridom sentrale.

ARBEIDSLIV

Måndag om ei knapp veke startar rettssaka mellom 24 omsorgsarbeidarar og det private helse- og omsorgsselskapet Aleris Ungplan og Boi AS (AUB) i Oslo tingrett.

Med Fagforbundet (LO) i ryggen har omsorgsarbeidarane saksøkt Aleris. Stridens kjerne er om dei, som har vore knytt til Aleris som sjølvstendig næringsdrivande, eller såkalla konsulentar, reelt sett skulle ha vore arbeidstakarar. Det meiner dei sjølve. Dei krev økonomisk erstatning for blant anna manglande overtidsbetaling, feriepengar og pensjonsopptening.

Eit sentralt moment i saka blir EØS-avtalen.

Det kjem fram i sluttinnlegga, der partane presenterer synet sitt på saka.

Fri flyt av teneste

Aleris sine advokatar kjem til å argumentera for at «saksøkerne er å anse som oppdragstakere i EØS-rettslig forstand».

Sluttinnlegget er ført i pennen av advokat Eirik Edvardsen i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA.

Om saksøkarane blir rekna som arbeidstakarar i norsk rett, vil det utgjera ein ulovleg restriksjon på Aleris sin fridom til å ta imot teneste og etableringsfridommen, argumenterer Edvardsen. Han viser til artikkel 36 og 31 i EØS-avtalen.

I sluttinnlegget skriv Edvardsen at verksemdsmodellen til Aleris Ungplan og Boi i stor grad baserer seg på kjøp av teneste frå oppdragstakarar, fordi dette sikrar naudsynt fleksibilitet i tenestetilbodet til brukarane.

Dersom saksøkarane vinn fram og må reknast som arbeidstakarar, vll det gjera det vanskeleg for Aleris å tilby sine teneste med den verksemdsmodellen dei nyttar i dag.

«Dette utgjør en begrensning på AUBs etableringsfrihet», skriv advokaten.

Store konsekvensar

Advokat Kjetil Edvardsen i Tenden Advokatfirma fører saka for dei 24 omsorgsarbeidarane. I sluttinnlegget han har levert retten, tilbakeviser han at EØS-avtalen er relevant i saka, men viser til rettspraksis i Høgsterett.

Edvardsen skriv at «det norske arbeidstakerbegrepet skal vurderes på bakgrunn av intern norsk rett, og da i tråd med Høyesteretts praksis. Saksøkerne ligger så trygt innenfor ethvert relevant arbeidstakerbegrep både i Norge og i EU at AUBs synspunkt ikke tilfører saken noe av interesse».

Kjetil Edvardsen vil i minst mogleg grad uttala seg om saka utanfor domstolen, men seier at dersom Aleris vinn fram med sitt syn, vil det få konsekvensar langt utover dei 24 omsorgsarbeidarane som har saksøkt Aleris.

– Ja, det vil få store konsekvensar for norsk arbeidsliv. Det er i så tilfelle eit heilt nytt premiss for korleis me ser på arbeidsmiljøloven, seier han.

Peiker på valfridom

Når Oslo tingrett skal ta stilling til om dei 24 omsorgsarbeidarane må reknast som oppdragstakarar etter EØS-retten, argumenterer advokaten til Aleris, må retten legga vekt på blant anna at omsorgsarbeidarane har hatt betydeleg fridom til å velja når, kor og korleis dei skal jobba og at dei har hatt høve til å også ta oppdrag for andre aktørar enn Aleris, noko fleire av dei har gjort.

Omfattande rettssak

Omtrent heile våren går med når saka startar i sal 383 i Oslo tingrett måndag. Fyrst fredag 5. april er siste dag i retten.

Begge partar har lagt fram eit omfattande skriftleg materiale, alle dei tjuefire helsearbeidarane skal møta i retten og ei lang liste med vitne er stilt til disposisjon.

annekarih@klassekampen.no

Mandag 24. juni 2019
KRITISK: Legen Gunnar Fæhn har tidligere uttrykt sterk motstand mot innvandring. Det var han som godkjente transporten av Atefa Rezaie. Familiens advokat vil klage til Rådet for legeetikk.
Lørdag 22. juni 2019
SVARTEPER: Avinor kjemper med nebb og klør for å unngå å sitte igjen med regningen for Forsvarets nye luftforsvarsbase på Evenes.
Fredag 21. juni 2019
SVINERI: Avsløringene av dyremis­handling ved norske grisefarmer gir en unik sjanse til å mobilisere for en ny kurs, mener Svenn Arne Lie. – I stedet kaster bondelederne bøndene under bussen, sier han.
Torsdag 20. juni 2019
MÅLING: 7 av 10 på Stovner er svært negative til den nye bomringen i Oslo. Innvandrerbutikkene i sentrum frykter å miste kunder.
Onsdag 19. juni 2019
HISTORISK: Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre historiens dårligste lokalvalg. Deler av partiet åpner nå for en lederdiskusjon.
Tirsdag 18. juni 2019
NEI: Venstre og KrF sier ja til Rita Otterviks (Ap) invitasjon til reforhandling av asylforliket, men Ap sentralt ønsker ingen endring.
Mandag 17. juni 2019
I FELLA: Arifi M. Ali studerte og jobbet for å slippe å gå på Nav. Nå tvinger høy kommunal husleie henne til å søke sosialhjelp.
Lørdag 15. juni 2019
GIR LITE I KASSA: Samferdselsministeren vil kutte bompenger ved å stanse arkitekttegnede T-banestasjoner og blomsterkasser i Oslo. Besparelsen kan gi 2,56 meter ny E 18.
Fredag 14. juni 2019
SÅRBART: Ei reservevasskjelde for hovudstaden har blitt utgreidd sidan 1965. No vil Oslo-politikarane utgreia meir. Vass­direktøren åtvarar.
Torsdag 13. juni 2019
ALARM: Over 2000 er blitt sjuke av bakterieinfisert drikkevatn på Askøy. Mattilsynet slår alarm om gamle ­leidningsnett og dårlege reservevatn fleire stadar.