Lørdag 5. januar 2019
Politisk kraft

• Morgenbladet feiret i går 200 år med et større jubileumsnummer, hvor den vektlegger en av de mest myteomspunne politisk-litterære stridene fra avisas første tiår: polemikken mellom Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. Wergeland beskrives som en folkelig romantiker, som kjempet mot embetsstyret og ville gi folket og bøndene større innflytelse. Han var vendt mot nasjonen og bondekulturen, mens Welhaven tegnes ut som en kosmopolitt på lag med embetsstanden, som ville danne folket ovenfra. Historiker Øystein Sørensen mener striden står mellom «en elitistisk og kosmopolitisk liberalist­retning og en demokratiserende populistisk retning».

• De samme trådene finner vi igjen i dagens politiske Norge. Også i vår tid finnes ideene fra Welhavens krets om at de som kan det best, burde styre. På Welhavens og Wergelands tid satt embets­mennene på mye av makten, ettersom de var selve styringsverktøyet til kongen. De var i store deler av 1800-tallet landets politiske elite. Embetsmennene kom fra noen få familier og hadde ofte studert teologi eller juss ved universitetet i Kristiania. Innføring av lokalt selvstyre med formannskapslovene i 1837 og innføringen av parlamentarismen fra 1884 begrenset embetsstandens makt og ga folkevalgte innflytelse over samfunnsstyringen, i tråd med Wergelands syn.

• Dagens embetsmenn arbeider i statens styringsorganer, som departementer og direktorater. De har som regel høyere utdannelse, ofte innen juss, samfunnsfag eller økonomi, men er underlagt politisk styring. Profesjonaliseringen av politikken og partiene har imidlertid ført til at også Stortinget i dag fylles av folk med høyere utdannelse bosatt i sentrale strøk, som til forveksling likner mer på byråkratene de er satt til å styre enn på folket som har valgt dem. Når politikere i dag skal velge andre til å styre, finner de dessuten folk med liknende bakgrunn i sin umiddelbare nærhet, slik Nationen nylig viste: Det bor flere statlige styreledere på ett postnummer bak slottet enn i hele Nord-Norge. Derfor har arven fra Henrik Wergeland fortsatt politisk betydning i Norge i dag.

Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...
Torsdag 10. januar 2019
• Står den norske staten på randen av økonomisk kollaps? Det kan man lett få inntrykk av dersom man lytter på radio eller leser aviser. I sin nyttårstale oppfordret statsministeren nordmenn til å få flere barn for å redde velferdsstaten.
Onsdag 9. januar 2019
• VGs Anders Giæver fortsatte i går avisas kampanje for å diskreditere Klassekampens saker om norske eliter. Utgangspunktet for kommentaren er vårt intervju med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i romjula, hvor vi omtaler ham som anføreren for...