Lørdag 5. januar 2019
Politisk kraft

• Morgenbladet feiret i går 200 år med et større jubileumsnummer, hvor den vektlegger en av de mest myteomspunne politisk-litterære stridene fra avisas første tiår: polemikken mellom Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. Wergeland beskrives som en folkelig romantiker, som kjempet mot embetsstyret og ville gi folket og bøndene større innflytelse. Han var vendt mot nasjonen og bondekulturen, mens Welhaven tegnes ut som en kosmopolitt på lag med embetsstanden, som ville danne folket ovenfra. Historiker Øystein Sørensen mener striden står mellom «en elitistisk og kosmopolitisk liberalist­retning og en demokratiserende populistisk retning».

• De samme trådene finner vi igjen i dagens politiske Norge. Også i vår tid finnes ideene fra Welhavens krets om at de som kan det best, burde styre. På Welhavens og Wergelands tid satt embets­mennene på mye av makten, ettersom de var selve styringsverktøyet til kongen. De var i store deler av 1800-tallet landets politiske elite. Embetsmennene kom fra noen få familier og hadde ofte studert teologi eller juss ved universitetet i Kristiania. Innføring av lokalt selvstyre med formannskapslovene i 1837 og innføringen av parlamentarismen fra 1884 begrenset embetsstandens makt og ga folkevalgte innflytelse over samfunnsstyringen, i tråd med Wergelands syn.

• Dagens embetsmenn arbeider i statens styringsorganer, som departementer og direktorater. De har som regel høyere utdannelse, ofte innen juss, samfunnsfag eller økonomi, men er underlagt politisk styring. Profesjonaliseringen av politikken og partiene har imidlertid ført til at også Stortinget i dag fylles av folk med høyere utdannelse bosatt i sentrale strøk, som til forveksling likner mer på byråkratene de er satt til å styre enn på folket som har valgt dem. Når politikere i dag skal velge andre til å styre, finner de dessuten folk med liknende bakgrunn i sin umiddelbare nærhet, slik Nationen nylig viste: Det bor flere statlige styreledere på ett postnummer bak slottet enn i hele Nord-Norge. Derfor har arven fra Henrik Wergeland fortsatt politisk betydning i Norge i dag.

Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...
Torsdag 13. juni 2019
• To store tomter i Oslo klargjøres nå for salg. Det dreier seg om Ullevål sykehus, som staten vil selge for å finansiere det nye storsjukehuset på Gaustad, og NRK-tomta på Marienlyst. Rikskringkastingen ønsker seg et nybygg i stedet for...
Onsdag 12. juni 2019
• Lønnsfesten for toppledere i statens selskaper fortsatte i fjor, viser regjeringens eierskapsmelding som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la fram i går. Ifølge meldingen har 15 av toppsjefene i de statlige eide selskapene fått mer enn...
Tirsdag 11. juni 2019
• Arbeiderpartiet er i ferd med å havne i en skikkelig skvis. Partiet blir taklet hardt av velgere fra to kanter – distriktene og storbyene – og ser så langt ikke ut til å ha et klart svar på verken hva problemet skyldes, eller hvordan det...
Lørdag 8. juni 2019
• Næringslivsledere og toppolitikere fra begge sider av Atlanterhavet møttes forrige helg i Montreux, ved den østlige bredden av Genèvesjøen i Sveits, til den årlige Bilderberg-konferansen. Blant dem som var oppført på deltakerlista, var...
Fredag 7. juni 2019
• Etter å ha ledet Samferdselsdepartementet i seks år truer Frp nå med å gå ut av regjeringen på grunn av samferdselspolitikken. Partiet har alltid ønsket å kutte bompengene og øke veiutbyggingen. Da de gikk inn i regjering i 2013, valgte de...
Torsdag 6. juni 2019
• Bompenger mobiliserer velgere, men ikke bare til de nye bompengepartiene. I går ble Miljøpartiet De Grønne målt til 9,2 prosent på NRK og Aftenpostens kommunebarometer fra Norstat. Dermed har partiet passert Fremskrittspartiet og blitt...
Onsdag 5. juni 2019
• Denne uka startet LO sin valgkamp på representantskapsmøtet i Trondheim. Målet er å få flest mulig av LOs nesten én million medlemmer til å stemme rødgrønt. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen brukte valgkampavsparket til å advare mot...