Mandag 31. desember 2018
BEKYMRET: Anne Oterholm jobber som lærer på forfatterstudiet i Tromsø. Hun frykter at kvinnedominas blant forfattere kan gjøre yrket enda mer presset på lønn. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
• Sju av ti søkere til forfatterstudiet Bø i år var kvinner • Undervisningsleder ønsker flere mannlige forfatterspirer
Frykter lave lønninger
Undersak

Et ungt, mannlig tomrom

Årets kull på Skrivekunstakademiet er det første på flere år som har lik andel menn og kvinner. Det synes undervisningsleder Rolf Enger er en positiv ting.

– Jeg håper dette er begynnelsen på at guttene søker seg til skrivingen gjennom skriveskoler, sier han.

– Det kan være at flere unge menn opplever at det er et mannlig tomrom i norsk samtidslitteratur som de vil fylle.

Han synes det er positivt at mannsdominansen han så for ti år siden nå har forsvunnet.

– Men når det vipper helt over i den andre retningen, er også det problematisk.

Likevel synes han det kan være vanskelig å analysere ut ifra et kjønnsperspektiv. Til sjuende og sist handler det likevel om god litteratur uavhengig av hvem som har skrevet den, mener Enger.

– Jeg kan se at de mannlige stemmene er villere og ofte det stikk motsatte av det politisk korrekte. Samtidig har vi kvinner som Maja Siverts, Hilde Susan Jægtnes og Jenny Hval som skriver rabiate bøker. Det er veldig stor spennvidde blant de unge kvinnelige forfatterne, sier han.

At forfatteryrket blir kvinnedominert, kan føre til enda dårligere lønnsvilkår, frykter Anne Oterholm.

bøker

Kvinner søker seg i langt større grad til skriveskoler enn menn. Det viser tall innhentet av Klassekampen. Av 147 førstegangssøkere til forfatterstudiet i Bø i 2018 var 72 prosent kvinner. I 2011 var det også nesten 70 prosent kvinnelige søkere til samme skole. Det er altså et markant flertall av kvinnelige søkere.

Dette føyer seg til tallene fra Den norske Forfatterforening som viser fordelingen mellom mannlige og kvinnelige forfatterdebutanter i perioden 2011 til 2017, som Klassekampen skrev om lørdag. Også disse tallene viser en overvekt av kvinner blant norske skjønnlitterære debutanter de siste seks årene.

Mange av debutantene har gått på en eller flere av landets tre skriveskoler i Bø, Tromsø og Bergen. Forfatterstudiene i Tromsø og Bergen kan bekrefte at de også har flest kvinnelige søkere.

Fakta

Kvinner søker seg til skriveskoler:

• Tall innhentet av Klassekampen viser at et tydelig flertall av kvinner blant søkerne til Norges skriveskoler siden 2011.

• Mellom 2011 og 2018 har andelen kvinnelige søkere ligget på mellom 67 og 73 prosent.

• Av dem som kommer inn på skolene, er også overvekten kvinner.

Et lavlønnsyrke

Anne Oterholm, leder for forfatterstudiet i Tromsø, kjenner seg igjen i tallene fra Bø. Også i Tromsø har de hatt langt flere kvinnelige søkere siden hun kom dit i 2011.

– Jeg var jo i Forfatterforeningen den gangen det var en langt større mannsdominans. Med tanke på samfunnsutviklingen er det helt naturlig at kvinner inntar arenaen i større grad, sier hun.

Oterholm har likevel en bekymring om forfatteryrket blir kvinnedominert: at et allerede lavtlønnet yrke skal lide enda mer.

– Det er en tendens til at kvinnedominerte yrker er lavlønnsyrker. Jeg håper dette ikke vil ha en slik effekt på forfatteryrket også, hvor man allerede stiller dårlig. Det er noe jeg ville tenkt på hvis jeg for eksempel var leder i Forfatterforeningen.

Trenger ikke være best

Hun tror kvinner tradisjonelt sett har hatt lettere for å se på skriveferdighetene sine som noe som kan forbedres.

– Dette er litt klisjé, men jeg tror kvinner søker seg til en skriveutdannelse fordi de ikke behøver å være verdensmestere fra dag én. Å ville være verdensmester er uansett ikke en veldig god inngang til å bli forfatter.

Oterholm tror det vil bli interessant å se om forfatterstudiene får flere mannlige søkere nå som flere kvinner debuterer.

– Det ville ikke overrasket meg om skriveskole-trenden snudde nå som det er færre menn som debuterer.

Litteraturen lider ingen nød

I 2015 skapte den danske kunstneren Mette Høeg mediestorm da hun kritiserte den danske litteraturen for å lide under en kvinnelig dominans, og dermed ble «kjedsommelig», «selvopptatt» og «politisk korrekt». En slik kritikk i Norge er uholdbar, mener Rune Christiansen, leder for forfatterstudiet i Bø.

– Hvis det er noe jeg nesten alltid er prinsipielt uenig i, så er det når folk slår lasso omkring et helt kunstfelt og sier «sånn er det nå», sier han.

– De trendene som oppstår er ofte mediale, hvor anmelderne eller kulturjournalistene blir opptatt av noe for så å synliggjøre det i positiv eller negativ forstand. Men det er sjeldent definerende for den faktiske kunsten.

Christiansen tror man må grave seg langt tilbake i kunsthistorien for å finne ut av hvorfor yrket har vært mannsdominert tidligere.

– Alle kunstretninger har vært dominert av menn. Det gjelder også filosofien. Nå ser vi at kvinner erobrer nye felt for seg selv. Så kan man jo se det negative i at gutter og menn i mindre grad leser bøker.

juliam@klassekampen.no

Lørdag 19. januar 2019
Den nye regjeringen vil samle all medie­støtte, også til NRK, i en felles pott. Dermed kan den interne kampen om støttekronene bli tøffere, frykter Lands­laget for lokalaviser.
Fredag 18. januar 2019
Mediebransjen vil ha slutt på at folk bruker medie­arkivet Atekst som alternativ til å kjøpe et avisabonnement. Nå er det ikke lenger mulig å lese dagferske nyheter i arkivet.
Torsdag 17. januar 2019
Støtteordningen som skulle lokke Hollywood til Norge, hadde bare norske mottakere i 2018. – Neppe i tråd med intensjonen, sier økonom som utredet ordningen.
Onsdag 16. januar 2019
Forfattere som klarer å markedsføre seg selv, trenger ikke tradisjonelle forlag, mener Arne Berggren. Nå går han inn i styret til selvpubliseringstjenesten Boldbooks.
Tirsdag 15. januar 2019
Forfatterforbundet håper regjeringen vil gi dem tilgang til midler fra bibliotek­vederlaget. Forslaget møter skepsis fra utvalget som i dag fordeler potten på rundt 110 millioner kroner.
Mandag 14. januar 2019
– Jeg har langt større tro på selvpublisering enn på å eie et mellomstort tradisjonelt forlag, sier Arve Juritzen.
Lørdag 12. januar 2019
Dagbladets to siste grafikere ble oppsagt i fjor sommer. Denne uka havnet saken i tingretten. – Et eklatant brudd på norsk lov, sier LO-advokatene.
Fredag 11. januar 2019
Under andre verdenskrig var hjemstedet til forfatter Bjørnstjerne Bjørnson propagandasentral for nazistene. Det bør Aulestad-museet opplyse om, mener litteraturprofessor Marianne Egeland.
Torsdag 10. januar 2019
Nationaltheatret kan få overta Munch­museets lokaler på Tøyen, forutsatt at nær­miljøet blir inkludert. – Føringene tas imot med åpne armer, sier teater­sjef Hanne Tømta.
Onsdag 9. januar 2019
I fjor sommer ble en ansatt ved Teaterhøgskolen i Oslo «frikjent» for påstander om seksuell trakassering. 18. desember ble mannen likevel oppsagt på grunnlag av nye varsler.