Lørdag 22. desember 2018
IKKE NAIVE: Politikere i nord avviser at nordlendinger vil la seg bli styrt av russisk påvirkning, selv om holdningene til Russland er langt mer positive i nord enn i Norge som helhet. Bildet er fra grensa mellom Norge og Russland i Pasvikdalen.FOTO: SIV DOLMEN
Politikere i nord avviser at nordlendinger lar seg påvirke av russisk propaganda:
Avviser svakhet for Putin
REAGERER: En amerikansk tenketank finansiert av Forsvaret hevder nord­lendingenes positive holdninger til Russland kan bidra til å gjøre Norge til mål for russisk innblanding. Det avviser politikere i Finnmark.

Russland

I rapporten «Kremls Trojanske hester», blir nordmenn beskrevet som delt i holdningene til Russland. Nordlendingenes positive syn på naboen i øst kan gjøre det fruktbart for Russland å drive politisk krigføring mot Norge, mener den amerikanske tenketanken Atlantic Council.

Den Nato-vennlige tenketanken blir finansiert av blant andre Forsvaret i Norge, og foruten å peke på nordlendingene hevder rapporten at Rødt, SV og Frp er blant europeiske partier som er positive til det russiske styre.

Politikere i Finnmark er enige i at nordlendinger er mer positive til Russland enn befolkningen som helhet, men avviser at det betyr at de er mottakelig for propaganda fra regimet i landet.

– Vi er veldig for å ha kontakt med det russiske folk, og her i Kirkenes kjører vi ofte til Russland for å fylle bensin, få en hårklipp eller spise middag på restaurant. På samme måte kommer det russere hit for å handle. Jeg tror kultur­utveksling og kunnskap om hverandre er det som skal til for å bygge fred. Det er typisk at «de store» prøver å gjøre et folk-til-folk-samarbeid til noe skummelt – det er jo noe de ikke kan kontrollere, sier leder av Finnmark SV, Silja Støyva Arvola.

Fakta

Russland:

• Den amerikanske tenketanken Atlantic Council har lansert rapporten «Kremls trojanske hester» hvor Frp, SV og Rødt stemples som «pro-russiske».

• Rapporten beskriver at nordlendingene er langt mer positive til Russland enn befolkningen ellers, og blant annet på grunn av dette kan Norge bli en slagmark for russisk politisk krigføring i framtida.

• Norge har bidratt med donasjoner til tenketanken i en årrekke gjennom Forsvarsdepartementet.

Vil oppheve sanksjoner

Kristine Hansen, Arbeiderpartiets fylkesleder i Finnmark, er helt med på beskrivelsen av finnmarkingene som russlandsvennlige.

– Ja, det gjelder særlig for Øst-Finnmark. Russerne er våre naboer. Det var Russland som frigjorde Finnmark i andre verdenskrig. Det er helt naturlig at man er vennlige med naboer. Mitt inntrykk er at folk i Finnmark ønsker et godt naboskap til Russland, uavhengig av politisk farge.

Flere av politikerne i nord er mot sanksjonene Norge og flere land har innført mot Russland etter invasjonen av Krim i Ukraina.

– Støtter du sanksjonene mot Russland?

– Nei, egentlig ikke. Det er ikke heldig for folk-til-folk-samarbeidet. Det blir jo litt anstrengt, sier Hansen.

– Det har vi ikke behandlet i Finnmark SV, så her uttaler jeg meg kun på egne vegne. Jeg mener sanksjonene har truffet feil her. De fører til at man får mindre dialog mellom vanlige folk. Det ser heller ikke ut som det har fungert, sier Arvola fra SV.

– Vi må bruke litt tid og ha en god dialog med russerne. Da tror jeg det skal være mulig å få til en enighet, sier leder i Finnmark SP Geir Adelsten Iversen om sanksjonene.

– Samarbeidet på fisk fungerte veldig bra, og det hadde betydd veldig mye for Finnmark og Nord-Norge dersom vi igjen kunne handlet fisk med russerne.

Iversen i Sp sier at norsk militær tilstedeværelse har minket i nord, og at det er merkelig dersom Russerne skal utgjøre en trussel.

– Vi har nesten ikke noe kystvakt lenger, og overvåkingsflyene er nesten ikke på vingene lenger. Jeg er overrasket over den prioriteringen.

Mener russerne prøver seg

Jo Inge Hesjevik er Høyres fylkesleder i Finnmark. Han mener rapporten har et poeng, i hvert fall delvis. Det ligger en «spesiell støtte til Russland» hos befolkningen i nord, mener han, og gir et eksempel:

– Da Russland hadde tatt Krim, og var på vei inn i Øst-Ukraina, kom det et ønske fra Russland om hjelp til å finne og hente hjem fire sovjetiske piloter som ble skutt ned utenfor Berlevåg under andre verdenskrig. Saken skapte engasjement i Finnmark, mange var kritiske til at norske myndigheter ikke gjorde mer for å hjelpe. Men med en gang det verste var over i Ukraina, da situasjonen stabiliserte seg, hadde ikke Russland lenger noe ønske om å hente hjem pilotene, sier han.

– Det var et politisk grep. For meg er det opplagt at dette var noe Russland gjorde for å lede oppmerksomheten bort fra det som skjedde og skulle skje i Ukraina. Det Russland gjorde, var å bruke den politiske strømmingen i Finnmark for å skape en dynamikk.

Han peker også på at varslede russiske militærøvelser har fått konsekvenser for flytrafikken i nord.

– Men vi sier ikke et ord. Det er liksom greit. Hadde det skjedd andre steder, ville vi nok sett en folkelig reaksjon.

Han støtter sanksjonene mot Russland helhjertet.

– Det er særdeles viktig for Norge og Finnmark at vi er veldig klare på at det at det å gå inn og ta territorium fra et naboland, er helt uaktuelt. Det er særlig viktig for Nordområdene, vi har Svalbard og store havressurser. Jeg tror vi er helt avhengig av at de store landene i Europa, USA og Russland har og anerkjenner den holdningen om vi skal klare å forvalte havområdene våre selv. Dette er viktig, sier Hesjevik.

innenriks@klassekampen.no

Tirsdag 19. mars 2019
SKATT: Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å se på skattesystemet for å motvirke økt ulikhet. Hun sier fordelingseffekten av grønne skatter er «pervers».
Mandag 18. mars 2019
ULIKT HØYRE: Heidi Nordby Lunde refser eget parti i ulikhets­debatten og mener Høyre må ta et oppgjør om skatte­dogmer.
Lørdag 16. mars 2019
OFFER: – Hun er ikke hardhudet. Det har vært veldig tøft for henne, sier fylkesleder i Oslo Frp Tone Ims Larssen. Hun ser fortsatt på Waras samboer som offer.
Fredag 15. mars 2019
POLITISK: PR-byråene Geelmuyden Kiese, Kruse Larsen, Rud Pedersen og First House har lokalpolitikere fra Høyre, Ap, KrF og Venstre i staben.
Torsdag 14. mars 2019
SKEPTISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener PR-bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert ­meningsindustri».
Onsdag 13. mars 2019
SLUTT PÅ NSB: Norsk lokomotiv­manns­forbund sier NSB i praksis har blitt et ­bemanningsselskap. De forstår at ­Norges Statsbaner er et misvisende navn på et ­selskap som verken skal eie skinner eller tog.
Tirsdag 12. mars 2019
OPPGJER: Lønnsoppgjeret er i gang. Dette forventar kokken, helsefag­arbeidaren, ingeniøren, læraren, reinhaldaren, barnevernspedagogen og industrimekanikaren.
Mandag 11. mars 2019
EUROPA: Venstre vil bruke kommunevalget til å hylle EØS. Partiet varsler valgkamp mot Senterpartiet og andre som sår tvil om avtalen.
Lørdag 9. mars 2019
UTRYGGE: Olje­arbeidar Julia Kelmendig vurderer ny utdanning, medan klubbleiarar i oljeindustrien ber politikarane om å unngå uro om oljepolitikken.
Fredag 8. mars 2019
ELLERS TAKK: Det var ikke noe bygdeopprør i Venstre da Granavolden-plattformen ble vedtatt i januar. Tvert imot stemte et verdiliberalt mindretall nei til plattformen.