Onsdag 19. desember 2018
Gledelig

• Regjeringen, LO og NHO presenterte i går en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, som skal gjelde de neste fire årene. Den nye avtalen er utvidet og skal gjelde hele arbeidslivet. Målet med avtalen er å kutte sykefraværet med ti prosent. For å få til det legger partene i arbeidslivet vekt på forebygging og målrettede tiltak mot konkrete bransjer. Det er en anerkjennelse av at det er til dels store forskjeller på sykefraværet i Norge mellom ulike sektorer og mellom yrker med kvinne- og mannsdominans. Helse- og sosialsektoren har høyest sykefravær med 8,7 prosent i siste kvartal. Minst sykefravær er det i kommunikasjonsbransjen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

• Et viktig gjennomslag for LO er at sykelønnsordningen fredes de neste fire årene. Det betyr at Norges mest høyrevridde regjering siden krigen ikke kutter i sykelønna. Det er det mange i regjeringens kjernetropper som er uenige i. Seinest i høst tok stortingsrepresentant for Høyre Heidi Nordby Lunde til orde for å kutte i sykelønnsordningen. Tidligere har også de fire borgerlige ungdomspartiene bedt regjeringen om å kutte i ordningen med henvisning til velferdsstatens bærekraft. På arbeidsgiversida har Virke og Bedriftsforbundet krevd reduksjon og innføring av karensdager for å hindre korttidsfravær.

• De som vil kutte i sykelønna, hevder at fraværet vil gå ned dersom arbeidstakere ikke får lønn de første dagene de er syke. Et nytt notat fra Manifest tankesmie går i rette med dette argumentet. Det viser at korttidsfraværet i dag ligger på samme i nivå som da sykelønnsordningen med full kompensasjon fra første dag ble innført i 1978, på én prosent. Det vises også ofte til Sverige, hvor den forrige, borgerlige regjeringen innførte karensdager og kutt i sykelønna. Det har ført til at mange har fått det svært vanskelig økonomisk ved sykdom, særlig kvinner i yrker med høyt fravær og lav lønn. Den norske sykelønnsordningen er mer rettferdig. Derfor er det gledelig at den videreføres inntil videre, og at partene i arbeidslivet er enige om tiltak som ikke rammer folks sårbare hverdagsøkonomi.

Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...
Torsdag 10. januar 2019
• Står den norske staten på randen av økonomisk kollaps? Det kan man lett få inntrykk av dersom man lytter på radio eller leser aviser. I sin nyttårstale oppfordret statsministeren nordmenn til å få flere barn for å redde velferdsstaten.
Onsdag 9. januar 2019
• VGs Anders Giæver fortsatte i går avisas kampanje for å diskreditere Klassekampens saker om norske eliter. Utgangspunktet for kommentaren er vårt intervju med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i romjula, hvor vi omtaler ham som anføreren for...