Onsdag 19. desember 2018
Gledelig

• Regjeringen, LO og NHO presenterte i går en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, som skal gjelde de neste fire årene. Den nye avtalen er utvidet og skal gjelde hele arbeidslivet. Målet med avtalen er å kutte sykefraværet med ti prosent. For å få til det legger partene i arbeidslivet vekt på forebygging og målrettede tiltak mot konkrete bransjer. Det er en anerkjennelse av at det er til dels store forskjeller på sykefraværet i Norge mellom ulike sektorer og mellom yrker med kvinne- og mannsdominans. Helse- og sosialsektoren har høyest sykefravær med 8,7 prosent i siste kvartal. Minst sykefravær er det i kommunikasjonsbransjen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

• Et viktig gjennomslag for LO er at sykelønnsordningen fredes de neste fire årene. Det betyr at Norges mest høyrevridde regjering siden krigen ikke kutter i sykelønna. Det er det mange i regjeringens kjernetropper som er uenige i. Seinest i høst tok stortingsrepresentant for Høyre Heidi Nordby Lunde til orde for å kutte i sykelønnsordningen. Tidligere har også de fire borgerlige ungdomspartiene bedt regjeringen om å kutte i ordningen med henvisning til velferdsstatens bærekraft. På arbeidsgiversida har Virke og Bedriftsforbundet krevd reduksjon og innføring av karensdager for å hindre korttidsfravær.

• De som vil kutte i sykelønna, hevder at fraværet vil gå ned dersom arbeidstakere ikke får lønn de første dagene de er syke. Et nytt notat fra Manifest tankesmie går i rette med dette argumentet. Det viser at korttidsfraværet i dag ligger på samme i nivå som da sykelønnsordningen med full kompensasjon fra første dag ble innført i 1978, på én prosent. Det vises også ofte til Sverige, hvor den forrige, borgerlige regjeringen innførte karensdager og kutt i sykelønna. Det har ført til at mange har fått det svært vanskelig økonomisk ved sykdom, særlig kvinner i yrker med høyt fravær og lav lønn. Den norske sykelønnsordningen er mer rettferdig. Derfor er det gledelig at den videreføres inntil videre, og at partene i arbeidslivet er enige om tiltak som ikke rammer folks sårbare hverdagsøkonomi.

Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...
Torsdag 13. juni 2019
• To store tomter i Oslo klargjøres nå for salg. Det dreier seg om Ullevål sykehus, som staten vil selge for å finansiere det nye storsjukehuset på Gaustad, og NRK-tomta på Marienlyst. Rikskringkastingen ønsker seg et nybygg i stedet for...
Onsdag 12. juni 2019
• Lønnsfesten for toppledere i statens selskaper fortsatte i fjor, viser regjeringens eierskapsmelding som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la fram i går. Ifølge meldingen har 15 av toppsjefene i de statlige eide selskapene fått mer enn...
Tirsdag 11. juni 2019
• Arbeiderpartiet er i ferd med å havne i en skikkelig skvis. Partiet blir taklet hardt av velgere fra to kanter – distriktene og storbyene – og ser så langt ikke ut til å ha et klart svar på verken hva problemet skyldes, eller hvordan det...
Lørdag 8. juni 2019
• Næringslivsledere og toppolitikere fra begge sider av Atlanterhavet møttes forrige helg i Montreux, ved den østlige bredden av Genèvesjøen i Sveits, til den årlige Bilderberg-konferansen. Blant dem som var oppført på deltakerlista, var...
Fredag 7. juni 2019
• Etter å ha ledet Samferdselsdepartementet i seks år truer Frp nå med å gå ut av regjeringen på grunn av samferdselspolitikken. Partiet har alltid ønsket å kutte bompengene og øke veiutbyggingen. Da de gikk inn i regjering i 2013, valgte de...
Torsdag 6. juni 2019
• Bompenger mobiliserer velgere, men ikke bare til de nye bompengepartiene. I går ble Miljøpartiet De Grønne målt til 9,2 prosent på NRK og Aftenpostens kommunebarometer fra Norstat. Dermed har partiet passert Fremskrittspartiet og blitt...
Onsdag 5. juni 2019
• Denne uka startet LO sin valgkamp på representantskapsmøtet i Trondheim. Målet er å få flest mulig av LOs nesten én million medlemmer til å stemme rødgrønt. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen brukte valgkampavsparket til å advare mot...