Tirsdag 18. desember 2018
ENIGE: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark (til venstre) og leder i Troms Ap Cecilie Myrseth er enige om å få oppløst tvangsekteskapet snarest mulig. FOTO: VIDAR RUUD, NTB SCANPIX
• Finnmark og Troms i sammenslåingsnemnd • Jobber allerede for reversering
Forbereder skilsmisse
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.

Fylkes reform

I går møttes fellesnemnda som skal forberede den omstridte sammenslåingen av Troms og Finnmark for første gang. Tonen var fin i fylkestingssalen i Tromsø, der hvert fylke stilte med 19 delegater. Medlemmene satte seg partivis, og enigheten var stor.

Til tross for at fylkesrepresentantene nå møtes, er ikke kampen mot sammenslåingen gitt opp.

På forhånd har Troms og Finnmark Arbeiderparti gått sammen om en avtale om skilsmisse, der det allerede i punkt én heter «Troms og Finnmark Ap er enige om at det skal arbeides videre opp mot beslutningstakere i Stortinget for å få opphevet tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark fylke».

Avtalen skal med andre ord gjøre det lettere å gå fra hverandre igjen i framtida.

Fakta

Storfylket:

• Det nye storfylket Finnmark-Troms vil bli på 74.495 kvadratkilometer, eller like stort som summen av fylkene Hordaland, Rogaland, Buskerud, Vest-Agder, Akershus, Vestfold, Østfold og Oslo.

• Finnmark har strittet mot sammenslåing hele tida og går nå inn i arbeidet med fusjon som strider mot vedtak i fylkestinget og på tross av en folkeavstemning der 87 prosent sa nei.

• Finnmark og Troms Ap har flertall i begge fylker er enige om å få opphevet tvangssammenslåingen raskest mulig.

Har tro på regjeringsskifte

Professor Arvid Viken ved Norges arktiske universitet merker seg at de to fylkene allerede gjør seg klare til å gå ut av «ekteskapet».

– Spesielt ledelsen i Finnmark fylkeskommune er tøffe og har holdt ut lenge. De er utsatt for et svært sterkt press fra sentrale myndigheter, sier Viken.

Han ser ingen motsetning i at de nå går inn i fellesnemnd for å forberede sammenslåing, samtidig som de er uenige i selve prosessen.

– Siste ord i denne saken er ikke sagt, sier professoren.

Også Randi Karlstrøm, leder i Folkebevegelsen For Finnmark, tror skilsmisse er en mulighet.

Hun synes det er vondt å se at politikere som er imot sammenslåing, nå er tvunget til å delta i fusjonen.

– Det vil åpne seg mange muligheter for å omgjøre prosessen; Fellesnemnda kan splittes av uenighet eller de kan kaste kortene siden det hele blir for komplisert. Et regjeringsskifte kan også få omgjort prosessen, sier Randi Karlstrøm, leder i Folkebevegelsen For Finnmark.

Lederkamp på møtet

Statssekretær Aase Marthe Horringmo (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet ledet oppstarten av møtet i fellesnemnda, siden departementet hadde innkalt. Horringmo uttrykte glede over at arbeidet med å skape en ny fylkeskommune i nord hadde startet.

– Beslutninger tas best mulig lokalt. Dere kjenner forholdene best. Det skal overføres oppgaver som vil styrke denne regionen som har store ressurser og muligheter, sa statssekretæren.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik sa fredag at hun ønsket å bli leder av fellesnemnda, siden Finnmark Ap utgjorde den største partigruppen i nemnda. Likevel ble Kari-Anne Opsal fra Troms Ap enstemmig valgt som leder, med Ulf Ballo fra Finnmark Ap som nestleder.

Jens Ingvald Olsen (Rødt) fra Troms mente Finnmark vil tape så mye på fusjonen at de måtte lede nemnda, men ble nedstemt.

Vil saksøke staten

Da Finnmark fylkesting sist uke valgte medlemmer til fellesnemnd, ble det flertall for å ta første skritt mot en rettssak mot staten ved Kommunaldepartementet. Folkebevegelsen For Finnmark har også hatt planer for et søksmål, men avventer nå ettersom fylkeskommunen selv har satt i gang prosessen med et mulig søksmål.

Finnmark fylkeskommune har leid inn Advokatfirma Kluge i Oslo, og juristene mener det kan stilles mange spørsmål ved bruk av tvang.

– Vi er enige om å sende et prosessvarsel. Det er svært gode grunner til å se nærmere på prosessen som har ført til tvangssammenslåingen og lovligheten rundt denne, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark.

Vassvik er glad for at fylkestinget gikk inn for å forberede et søksmål, og hun håper tilsvaret fra departementet er fyldig.

Finnmark protesterer spesielt på at prosessen strider mot befolkningens vilje, og at konsekvensene med sammenslåingen ikke er vurdert. Det er også stor frustrasjon rundt løftene om statlige arbeidsplasser som skal overføres sørfra, som så langt ikke har blitt konkretisert.

Fylkesordføreren mener myndighetene ikke har svart på fylkets mange spørsmål, og håper at en juridisk prosess kan belyse saken bedre.

rapp@klassekampen.no

Tirsdag 26. mars 2019
SPRIK: Ap kritiserer Sp for ikkje å binde seg til raudgrønt samarbeid. Men partiet har tydd til dei borgarlege i ein tredel av kommunane der dei har ordførar.
Mandag 25. mars 2019
KALD SKULDER: Aps Kjersti Stenseng og Fagforbundets Mette Nord vil ha raudgrøn samarbeidsvilje i haustens lokalval, men møter ei kald skulder frå Sp.
Torsdag 21. mars 2019
UTRO: Senterpartiet er rødgrønne nasjonalt, men hopper gjerne i høyet med høyresida lokalt. Nå vil Fagforbundet ha slutt på lokale flørter med de blå.
Tirsdag 19. mars 2019
SKATT: Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å se på skattesystemet for å motvirke økt ulikhet. Hun sier fordelingseffekten av grønne skatter er «pervers».
Mandag 18. mars 2019
ULIKT HØYRE: Heidi Nordby Lunde refser eget parti i ulikhets­debatten og mener Høyre må ta et oppgjør om skatte­dogmer.
Fredag 15. mars 2019
POLITISK: PR-byråene Geelmuyden Kiese, Kruse Larsen, Rud Pedersen og First House har lokalpolitikere fra Høyre, Ap, KrF og Venstre i staben.
Torsdag 14. mars 2019
SKEPTISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener PR-bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert ­meningsindustri».
Mandag 11. mars 2019
EUROPA: Venstre vil bruke kommunevalget til å hylle EØS. Partiet varsler valgkamp mot Senterpartiet og andre som sår tvil om avtalen.
Fredag 8. mars 2019
ELLERS TAKK: Det var ikke noe bygdeopprør i Venstre da Granavolden-plattformen ble vedtatt i januar. Tvert imot stemte et verdiliberalt mindretall nei til plattformen.
Tirsdag 5. mars 2019
SPRIK: AUF og klimapolitikarar gjer seg klare til kamp mot leite­refusjonsordninga på Aps landsmøte. Industrien for­tvilar.