Lørdag 15. desember 2018
Svermeri

• Den norske offentligheten deler seg i synet på den franske protestbevegelsen som har fått navnet «de gule vestene». Er de voldelige opportunister som ødelegger for en flott president, eller småfolk som uttrykker legitim bekymring når nye utgifter blir plusset på allerede skrinne budsjetter? Aftenposten tar på lederplass til orde for at president Emmanuel Macrons reformer er noe Frankrike sårt trenger: «Skattenivået er blant de høyeste i verden, ledigheten har ikke vært under syv prosent siden 1983, og den økonomiske veksten er laber.» I Morgenbladet istemmer kommentator Tove Gravdal: Frankrikes velferdsstat er ikke bærekraftig, og statsunderskuddet for stort.

• Reformene Gravdal sikter til, er blant annet kuttene i formues- og selskapsskatten og oppmykning av arbeidslivslovgiving. Den borgerlige forestillingen om at skattekutt til velbemidlede gir fullere statskasse på sikt, lever tydeligvis i beste velgående, til tross for at den fullstendig mangler dokumentasjon. Det eneste synlige resultat er mindre felleskasse og større ulikhet. Det er også et stort sprik mellom skattekuttene og Gravdals andre påstand: at Macron «beundrer den skandinaviske samarbeidsmodellen». Rett nok innkalte han partene i arbeidslivet da han skulle mykne opp arbeidslivslovene i fjor. Men partssamarbeid kan ikke vedtas ovenfra, av en stats­leder som vil få gjennom sin vilje.

• Partssamarbeid må være meningsfullt for arbeidslivets organisasjoner, ikke bare en invitasjon til å signere på kuttpolitikk. Det krever dessuten et organisert arbeidsliv. I Frankrike er mindre enn 10 prosent av befolkningen organisert. De fleste som i dag tar til gatene, er ikke med i en fagforening. Aftenposten og Morgenbladet skylder på franske lavlønnsmottakere for at landet ikke har budsjettbalanse og for at de hindrer reformer som rammer dem. I stedet må den økonomiske politikken, og ikke minst grønn omstilling, utformes slik at den oppleves rettferdig og sikrer gode lokalsamfunn. Om president Macron svermer slik for den nordiske modellen, kan han gi skattefritak for fagforeningskontingent og ikke for formuer.

Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...
Torsdag 10. januar 2019
• Står den norske staten på randen av økonomisk kollaps? Det kan man lett få inntrykk av dersom man lytter på radio eller leser aviser. I sin nyttårstale oppfordret statsministeren nordmenn til å få flere barn for å redde velferdsstaten.
Onsdag 9. januar 2019
• VGs Anders Giæver fortsatte i går avisas kampanje for å diskreditere Klassekampens saker om norske eliter. Utgangspunktet for kommentaren er vårt intervju med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i romjula, hvor vi omtaler ham som anføreren for...