Torsdag 13. desember 2018
VIL FORSTÅ: Leder ved Strax-huset i Bergen, Hugo Torjussen, mener det er viktig å forstå årsakene til at flere dør av metadon.
Antallet narkotikautløste dødsfall gikk ned i fjor. Heroin ikke lenger hovedårsak til dødsfall:
Metadon tar stadig flere liv
Undersak

Ønsker å velge medisin selv

Ti år er gått siden Marianne Pierron sluttet med metadon, etter tretten år med metadonbruk i Danmark.

– Noen fungerer fint på metadon, andre fungerer ikke, sier hun.

Pierron er med i Bergen ruspolitiske råd, men uttaler seg her ut ifra egne erfaringer.

Hun advarer mot å stramme inn lar-behandlingen, men mener det er store problemer med behandlingen slik det er i dag.

– Man må øke utvalget. I dag er det bare metadon og Subutex, men for mange er bivirkningene så enorme.

Derfor velger man å selge metadon videre, tror hun.

– Man velger noe annet fordi det ikke fungerer for deg. Livet der ute er en daglig kamp, sier hun.

– Tror du andre medisiner ville gitt færre dødsfall?

– Ja, det tror jeg. De fleste som får metadon, burde fått en annen medisin, sier hun.

Thomas Clausen
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

RUS

Onsdag publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) tall over narkotikautløste dødsfall i 2017.

Tallene viser en nedgang fra 284 døde i 2016 til 247 i 2017. De viser også at metadon for første gang er årsak til flere dødsfall enn heroin.

Metadon er et heroinsubstituttet som brukes av 40 prosent av de nær 8000 pasientene i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Hugo Torjussen er leder for Strax-huset i Bergen kommune, med sprøyterom, natthjem, dagsenter og et tverr­etatlig overdoseteam. Han mener det er viktig å finne årsakene til utviklingen, men er varsom med å trekke forhastede konklusjoner.

– Vi må være obs på denne utviklingen. Det er viktig kunnskap å ta med, sier han, om at metadon passerer heroin i dødelighet.

Fakta

Narkotikadød:

• Folkehelseinstituttet leverte onsdag tallene for narkotikautløste dødsfall i 2017.

• Dødfallene deles inn i tre kategorier: overdoser, selvmord og avhengighet. De to siste innebærer psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk.

• I 2017 var det 247 narkotikadødsfall, en klar nedgang fra 284 i 2016 og 288 i 2015.

• Gjennomsnittsalderen til de som dør i narkotikautløste dødsfall, har økt jevnt fra 36 år i 2006 til 43,5 år i 2017.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Vippet av tronen

Heroin har de siste tiårene vært hovedårsaken til overdosedødsfall blant rusbrukere, men trenden har snudd. I 2017 så fordelingen blant ulike stoffer slik ut:

24 prosent av dødsfallene kom av tunge smertestillende legemidler som morfin, kodein og oxycodon.

22 prosent kom av metadon. 20 prosent kom av heroin.

Mens antallet som døde av legemidler og heroin sank signifikant fra 2016 til 2017, var det 17 flere dødsfall på metadon i samme periode.

Marked for metadon

Professor Thomas Clausen ved Senter for Rus og avhengighetsforskning (Seraf) forteller at tidligere funn tyder på at åtte av ti av dem som dør av metadon, ikke selv er i LAR-behandling, men har kjøpt medikamentet ulovlig. Noe kommer til landet over grensa, men Clausen tror mesteparten kommer fra pasienter i LAR.

– Det kan være begge kilder. Det vet vi ikke, men min antakelse er at det er illegale markedet for metadon og andre LAR-medikamenter er dominert av lekkasje fra norske LAR-pasienter.

Ved Strax-huset i Bergen kan leder Torjussen bekrefte at det er metadon i omløp blant personer som ikke er i LAR-behandling.

– Vi skjønner at det er folk som får tak i metadon som ikke er i LAR-behandling, sier han.

Ingen tro på innstramming

I dag åpner reglene for at mange LAR-pasienter kan få med seg metadon for opptil én uke av gangen. Clausen forklarer at helsemyndighetene må gjøre en avveining mellom terskelen for å følge en rusbehandling over tid og faren for at medikamenter kan havne på avveie.

– Det er mulig å forhindre nesten all lekkasje, men ikke uten å innføre et kontrollregime som vil heve terskelen for å være i behandling. Jeg mener vi har en ganske god balanse, men det er et dilemma sier Clausen, som tror betydelig innstramning ville hatt ­negative konsekvenser.

– Omtrent to tusen pasienter i LAR sliter med å være helt rusfrie. Men, det er viktig at de er i behandling. At vi har 8000 pasienter i LAR, sparer oss for omtrent 100 dødsfall i året, sier Clausen.

jos@klassekampen.no

annekarih@klassekampen.no

Mandag 17. juni 2019
I FELLA: Arifi M. Ali studerte og jobbet for å slippe å gå på Nav. Nå tvinger høy kommunal husleie henne til å søke sosialhjelp.
Lørdag 15. juni 2019
GIR LITE I KASSA: Samferdselsministeren vil kutte bompenger ved å stanse arkitekttegnede T-banestasjoner og blomsterkasser i Oslo. Besparelsen kan gi 2,56 meter ny E 18.
Fredag 14. juni 2019
SÅRBART: Ei reservevasskjelde for hovudstaden har blitt utgreidd sidan 1965. No vil Oslo-politikarane utgreia meir. Vass­direktøren åtvarar.
Torsdag 13. juni 2019
ALARM: Over 2000 er blitt sjuke av bakterieinfisert drikkevatn på Askøy. Mattilsynet slår alarm om gamle ­leidningsnett og dårlege reservevatn fleire stadar.
Onsdag 12. juni 2019
TVIL: Unge Venstre var den ivrigste pådriveren for å gå inn i Erna Solbergs regjering. Nå har ungdoms­partiet holdt krisemøte om regjeringsdeltakelsen.
Tirsdag 11. juni 2019
TAUSE: Nordkapp kommune gikk inn for privatisering av Nordkapplatået etter hemmelige møter med Scandic og Rica. Nå vil ingen fortelle hva som skjedde på møtene.
Lørdag 8. juni 2019
TIL BUNNS: Venstre får 1,5 prosent og gjør sin dårligste måling noensinne. Med slike tall ville partiet blitt utradert fra Stortinget. Trine Skei Grande vil ikke kalle målingen krise.
Fredag 7. juni 2019
I MÅL: Som energi­minister var Ola Borten Moe rundhåndet med tillatelse til vindkraftutbygging. Nå vil Sp-nest­lederen stanse nye konsesjoner.
Torsdag 6. juni 2019
KRAV: Kjersti Toppe (Sp) vil stille helseultimatum dersom det blir regjerings­forhandlingar mellom Sp og Ap etter valet i 2021.
Onsdag 5. juni 2019
SOSIALKLIENT: Kutt i statlig bostøtte gjør flere osloboere til sosial­klienter. Atle Wilhelmsen er en av dem.