Tirsdag 11. desember 2018
Et annet EU?

• Hvordan redde Europa fra EU-kritiske populister? Blant dem som har forsøkt å svare på det spørsmålet, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kom til makten med en ambisiøs reformplan for unionen, som skulle sikre økonomisk stabilitet i møte med nye finanskriser. I dag er planen kraftig vannet ut, fordi Tyskland var lite interessert i å gi fra seg makt i unionen. Denne helga lanserte en gruppe venstresideakademikere og -politikere med økonomen Thomas Piketty i spissen et alternativt forslag til EU-reform, som vi omtaler i dagens avis. De beskriver et EU i sosial krise og foreslår å opprette en ny europeisk forsamling, som med større demokratisk legitimitet skal sørge for mer rettferdig fordeling, også innad i medlemslandene. De ønsker hardere skattlegging av rikdom og en egen karbonskatt, og gruppa foreslår å bruke pengene på blant annet grønn omstilling og mottak av flyktninger og innvandrere. Løsningen på EUs problemer fra liberalt og progressivt ståsted minner om hverandre: mer EU.

• Samtidig fortsetter unionen i det sporet de har fulgt siden finanskrisa, og som har vært med på å skape sosial uro på kontinentet. Særlig overfor Italia kommer unionens teknokratiske og udemokratiske styring til syne. Landets nye regjering har budsjettert med et underskudd på 2,4 prosent, men får nei av EU. Europakommisjonen har for første gang åpnet «prosedyre for budsjettovertramp» mot et medlemsland. Nå arbeider Italias regjering for å finne et kompromiss EU kan godta. Men, som tidligere sjefredaktør i The Economist skrev i Dagens Næringsliv for noen uker siden: «Hvorfor ikke avstå fra straff og la regjeringen få en sjanse?» Han påpekte at regjeringen er populær i folket, og at den utfordrer budsjettregler som trenger fornyelse uansett. Det taler kan hende til EUs fordel at unionens økonomiske overstyring ikke diskriminerer mellom sosialister i Hellas og ytre høyre i Italia. Realiteten er likevel at valgte regjeringer ikke får mulighet til å føre en økonomisk politikk som svarer på folks sosiale problemer. De får ikke mulighet til å styre etter egne valgløfter. Det er oppskriften på sosiale opprør.

Mandag 24. juni 2019
• NHO Service og Handel har for alvor kastet seg inn i kommunevalgkampen. Med kampanjen «Proffentlig», som kopler ordene privat og offentlig, ønsker foreningen «å hylle samarbeidet mellom private og offentlige løsninger». NHO Service og...
Lørdag 22. juni 2019
• Etter andre verdenskrig etablerte verdens nasjoner med FN-pakta et sett regler for å unngå nye, ødeleggende krigsutbrudd. Målet var å hindre at konflikter endte i militære konfrontasjoner og i stedet bygge opp et internasjonalt system for...
Fredag 21. juni 2019
• Bompengeopprøret er en ulykke for Ap – som om partiet ikke hadde nok av bekymringer fra før. Klassekampens Oslo-måling i går viste at skepsisen mot bommene er størst i de områdene der Ap tradisjonelt har stått sterkest. Både...
Torsdag 20. juni 2019
• Den siste uka har norsk offentlighet vært preget av den forsøksvise uttransporteringen av familien Abbasi, som består av mor Atefa Rezaie og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16). De ble først flydd til Istanbul i påvente...
Onsdag 19. juni 2019
• Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal tok i gårsdagens avis til orde for at SV og Rødt bør inngå en forpliktende avtale om politikk de ønsker gjennomslag for, før de vil støtte en ny regjering. Han mener det vil gi partiene sterkere...
Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...
Torsdag 13. juni 2019
• To store tomter i Oslo klargjøres nå for salg. Det dreier seg om Ullevål sykehus, som staten vil selge for å finansiere det nye storsjukehuset på Gaustad, og NRK-tomta på Marienlyst. Rikskringkastingen ønsker seg et nybygg i stedet for...