Fredag 7. desember 2018
Bekymring

• Tirsdag denne uka inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forskere, LO og NHO til frokostmøte om organisert arbeidsliv. Statsråden fra Høyre ønsket innspill til hvordan Norge kan stanse fallet i antall organiserte i fagbevegelsen, som har pågått de siste tiårene. Hauglie hadde ikke med seg verken forslag eller løfter, men var imøtekommende nok til å gi Karl Marx et poeng i sin innledning til de frammøtte: «Han pekte på noe vesentlig når det gjaldt styrkeforholdet mellom arbeid og kapital på 1800-tallet.» For øvrig la Høyre-statsråden vekt på viktigheten av at den norske fagbevegelsen er ansvarlig og ikke «forhandler folk ut på gaten».

• Regjeringen er ikke alene om å bekymre seg for at færre organiserer seg. I sin spalte her i avisa forrige lørdag skrev Dag Seierstad om OECDs nye syn på faglig organisering. Organisasjonen arbeider for økonomisk vekst på vegne av sine rike medlemsland og har i alle år vært en pådriver for høyrepolitikk og markedsliberalisme. I en ny rapport utarbeidet sammen med den internasjonale arbeidsorganisasjonen Ilo, advarer OECD mot økt økonomisk ulikhet og sosial nød. Det viktigste mottiltaket? At langt flere organiserer seg og dekkes av tariffavtaler. Hvor kommer dette plutselige engasjementet for et organisert arbeidsliv fra?

• Rapporten fra OECD og Ilo antyder en erkjennelse: at tiltakene etter finanskrisa i 2008 virket mot sin hensikt, blant annet at bedrifter fikk unntak fra tariffavtaler for å få flere i jobb. Da Solberg-regjeringen i 2015 åpnet den for flere midlertidige ansettelser, var det med samme begrunnelse. En rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser at det ikke skjedde. Derimot økte andelen usikre stillinger. Organisasjonsgraden i Norge er lavest der mange er midlertidig ansatt, som i varehandel og hotell- og restaurantbransjen. I stedet for å be fagbevegelsen gjøre seg mer attraktiv, bør Anniken Hauglie se på hva hennes egen regjering kan gjøre. Den kan begynne med å øke fagforeningsfradraget, ta fagbevegelsen med på råd og slutte å utarme regler i arbeidslivet som påvirker organisasjonsgraden.

Lørdag 23. februar 2019
• Trond Giske gir opp kampen om toppverv i Trøndelag Ap. Det gjør han etter et døgns intens medie­storm – men det har vært mange slike døgn for Giske det siste året. Arbeiderpartiet konkluderte nylig med at han har brutt partiets...
Fredag 22. februar 2019
• For tre år siden skrev Klassekampen at mediekonsernet Amedia hadde analysert 11.300 nettartikler og funnet ut at kultursaker blir minst lest. Bare én prosent av de digitale abonnentene leste nettavisenes filmanmeldelser. Vil det føre til...
Torsdag 21. februar 2019
• Månestråle barnehage på Frogner i Oslo har lenge profilert seg som en mønsterbarnehage. Ved å ta inn ekstra kostpenger har barnehagen kunnet servere blant annet frokostbuffet og chiagrøt, og slik framstilt seg som et attraktivt alternativ...
Tirsdag 19. februar 2019
• Fellesnemnda som planlegger nye Vestland fylke, vedtok nylig lønnsbetingelser for politikerne i det kommende storfylket. Det endelige vedtaket lå et stykke under innstillingen fra arbeidsutvalget, som ville gi de folkevalgte et solid...
Mandag 18. februar 2019
• Den store sikkerhetskonferansen i München gikk av stabelen denne helga med ledere fra hele verden til stede. Den viste at det er økende motsetninger, ikke bare mellom Washington og Moskva og Beijing, men også mellom USA og Europas...
Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...