Fredag 7. desember 2018
Bekymring

• Tirsdag denne uka inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forskere, LO og NHO til frokostmøte om organisert arbeidsliv. Statsråden fra Høyre ønsket innspill til hvordan Norge kan stanse fallet i antall organiserte i fagbevegelsen, som har pågått de siste tiårene. Hauglie hadde ikke med seg verken forslag eller løfter, men var imøtekommende nok til å gi Karl Marx et poeng i sin innledning til de frammøtte: «Han pekte på noe vesentlig når det gjaldt styrkeforholdet mellom arbeid og kapital på 1800-tallet.» For øvrig la Høyre-statsråden vekt på viktigheten av at den norske fagbevegelsen er ansvarlig og ikke «forhandler folk ut på gaten».

• Regjeringen er ikke alene om å bekymre seg for at færre organiserer seg. I sin spalte her i avisa forrige lørdag skrev Dag Seierstad om OECDs nye syn på faglig organisering. Organisasjonen arbeider for økonomisk vekst på vegne av sine rike medlemsland og har i alle år vært en pådriver for høyrepolitikk og markedsliberalisme. I en ny rapport utarbeidet sammen med den internasjonale arbeidsorganisasjonen Ilo, advarer OECD mot økt økonomisk ulikhet og sosial nød. Det viktigste mottiltaket? At langt flere organiserer seg og dekkes av tariffavtaler. Hvor kommer dette plutselige engasjementet for et organisert arbeidsliv fra?

• Rapporten fra OECD og Ilo antyder en erkjennelse: at tiltakene etter finanskrisa i 2008 virket mot sin hensikt, blant annet at bedrifter fikk unntak fra tariffavtaler for å få flere i jobb. Da Solberg-regjeringen i 2015 åpnet den for flere midlertidige ansettelser, var det med samme begrunnelse. En rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser at det ikke skjedde. Derimot økte andelen usikre stillinger. Organisasjonsgraden i Norge er lavest der mange er midlertidig ansatt, som i varehandel og hotell- og restaurantbransjen. I stedet for å be fagbevegelsen gjøre seg mer attraktiv, bør Anniken Hauglie se på hva hennes egen regjering kan gjøre. Den kan begynne med å øke fagforeningsfradraget, ta fagbevegelsen med på råd og slutte å utarme regler i arbeidslivet som påvirker organisasjonsgraden.

Onsdag 22. mai 2019
• I forrige uke utstedte Donald Trump en presidentordre, såkalt executive order, der han erklærte en nasjonal nødssituasjon i ­telekommunikasjonsbransjen og påla Handelsdepartementet å «forby transaksjoner som utgjør en uakseptabel risiko»...
Tirsdag 21. mai 2019
• I et leserinnlegg i Klassekampen før helga skriver Civitas Eirik Løkke at vi bør ta selvkritikk for vår dekning av Mueller-rapporten. Bakgrunnen er en lederartikkel om de liberale amerikanske storavisenes dekning av FBI-topp Robert...
Mandag 20. mai 2019
• På lørdag hadde Italias visestatsminister Matteo Salvini for andre gang samlet høyreradikale partier i Europa i Milano før Europavalget neste helg. Det som skulle bli en styrkemarkering regnet i stedet bort. Italienske og internasjonale...
Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...
Lørdag 11. mai 2019
• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets...
Fredag 10. mai 2019
• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for...