Klassekampen.no
Tirsdag 4. desember 2018
MOTVILLIG ALLIANSE? Annie Löof (C) og Stefan Löfven (S).
Denne uka kan Sverige få en ny regjering. Men deler av LO er sjokkert.
Tvunget sammen

En sentrum-venstre-regjering med sosialdemokrater og liberalere ser nå ut til å være på vei i Sverige. Om bare noen dager skal riksdagen stemme over ny statsminister. Og hvis riksdagen sier ja, får altså Socialdemokraternas Stefan Löfven fortsatt tillit som Sveriges statsminister.

Men det klinger hult når deler av LO applauderer. Og mange fagforeningsfolk får et stramt drag rundt munnvikene.

Centern, den største av de to liberale sentrumspartiene som kanskje blir en del av den nye regjeringen, er nemlig sterke motstandere av dagens regler på arbeidsmarkedet.

Centern vil skrote de lovbestemte ansiennitetsreglene ved oppsigelser på alle bedriftene med under 50 ansatte. De vil fjerne reglene for hvem som har rett til å bli ansatt på nytt, innføre lavere inngangslønninger hvis ikke fagforeningen går med på å kutte sine lønninger, og dessuten begrense streikeretten. Som eneste parti vil Centern dessuten avskaffe retten til faglig arbeid i arbeidstiden. Og dette partiet kan nå komme til å sitte i regjering sammen med Socialdemokraterna. Man kan forstå at mange LO-folk er skeptiske.

To toneangivende LO-økonomer har til og med spurt om det ikke ville vært bedre for Socialdemokraterna å sitte i regjering med sin tradisjonelle hovedmotstander, det konservative partiet Moderaterna. De to store partiene er i hvert fall enige om at det er viktig å ha regler på arbeidsmarkedet. Da kunne man slippe de liberale forsøkene på å framstille nedbygd stillingsvern og kutt i lønnsnivået som en frihetsreform for individet.

Dette spørsmålet bør nok betraktes mer i lys av en allmenn harme over den liberale sentrumspolitikken, som mange innen LO ser som en trussel mot den nordiske modellen. Men likevel finnes det en uro der. Bare det å diskutere et regjeringssamarbeid er et langt skritt for både liberalerne og sosialdemokratene. De har funnet sammen i motstanden mot det høyreradikale partiet Sverigedemokraterna.

Til forskjell fra høyrepopulistiske partier ellers i Norden har Sverigedemokraterna sitt opphav i nazismen, og nedsettende kommentarer om jøder kommer fortsatt fra partiets øverste ledelse. Blant annet har partiets parlamentariske talsmann gjentatt at verken jøder eller samer er «svensker». Det går ikke bare mot ideologien på venstresida. Det er også på kollisjonskurs mot liberal tradisjon. Og hvis Centern og Liberalerna vil holde Sverigedemokraterna unna en maktposisjon, er det bare Socialdemokraterna igjen å henvende seg til.

Så her står de nå, liberalere og sosialdemokrater, og forsøker å bli enige. Den kan naturligvis hende at sentrumspartiene stemmer nei når Stefan Löfven om noen dager foreslås som statsminister, noe som i til sjuende og sist antakelig ville resultere i et nyvalg. Men den meste tyder på en sentrum/venstre-regjering.

Og applausen kommer … litt tafatt.

martin.klepke@arbetet.se

Oversatt av Lars Nygaard.

«Centern er sterke motstandere av dagens regler på arbeidsmarkedet»

Artikkelen er oppdatert: 10. desember 2018 kl. 10.45