Tirsdag 4. desember 2018
SELVSTENDIGHETSTRANG: – Jeg mener ikke at vi aldri skal slå oss sammen med et større museum. Men det er viktig at vi beholder vår selvstendighet, sier Dag Raaberg ved Norsk Skogfinsk Museum. FOTO: MORTEN RØYR
• Kulturministeren varsler ny museumsreform • Museer skal slås sammen og tilpasses de nye regionene
Antall museer halveres
Undersak

Ble ikke orientert

Norges museumsforbund er overrasket over at kulturminister Trine Skei Grande (V) foreslår en ny og omfattende runde med sammenslåing av museer, bare ti år etter at den forrige museumsreformen ble avsluttet.

– Vi har gjort det klart overfor departementet i våre høringssvar at vi ikke ønsker en ny prosess med konsolidering av flere museer. Når det kommer et så tydelig signal som det gjør i denne utredningen, er det overraskende, sier generalsekretær Liv Ramskjær i Museumsforbundet.

Torsdag vil Museumsforbundet behandle den nye kulturmeldingen og den tilhørende utredningen om regionreformen i et styremøte.

Ramskjær mener det er for tidlig å igangsette en ny museumsreform før effektene av den forrige har fått satt seg. Samtidig kan utsiktene til sammenslåinger virke forlokkende, fordi det som regel følger med økt offentlig støtte.

– Noen av tilbakemeldingene jeg har fått, er fra museer som sier de omsider er ferdig med konsolideringen fra forrige gang og at de nå kan begynne å jobbe godt faglig igjen. Dersom det blir en ny runde, kan man fort komme inn i en negativ spiral.

Forrige runde med sammenslå­inger førte til opprør i Museums-­Norge. Nå varsler kulturminister Trine Skei Grande (V) en ny reform, hvor antallet museer skal ned fra 60 til 25–30.

fylkesreform

Tre ganger har Norsk Skogfinsk Museum i Grue på Finnskogen stått imot forsøk på å bli slått sammen med større museer. Nå stålsetter direktør Dag Raaberg seg for en ny runde med såkalt konsolidering i større enheter, etter en konsernmodell som henter inspirasjon fra det private næringslivet.

– Forrige gang brukte staten ganske harde midler for å få alle inn i folden. Men som et museum for en nasjonal minoritet, forventer vi at storsamfunnet går med på at vi fortsatt skal få lov til å stå alene, sier Raaberg.

I Kulturdepartementets ferske utredning om regionreformen, som ble sluppet i kjølvannet av kulturmeldinga for halvannen uke siden, står det at antall norske museer bør reduseres fra dagens 62 til 25–30. Dette er museer som er med i det statlige museumsnettverket, og som mottar støtte over statsbudsjettet.

For Dag Raaberg kommer beskjeden om en «museumsreform 2.0» som en overraskelse, ikke minst med tanke på hvor mye bråk det ble da daværende kulturminister Trond Giske (Ap) tvang igjennom flere sammenslåinger i Museums-Norge for ti år siden.

– Løftet den gangen var at ingen museer skulle komme dårligere ut enn det som var situasjonen før reformen. Men det er nok ikke så mange som tør å si noe negativt om det i dag, sier Raaberg.

Fakta

Ny museumsreform:

• Kulturdepartementet vil redusere antall museer i det statlige museumsnettverket fra 62 til 25–30 i løpet av kommende tiårsperiode.

• Forslaget er omtalt i departementets ferske utredning om oppgave- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet.

• På 1990-tallet var det om lag 350 museer som mottok statlig støtte.

• Antallet ble redusert til 62 sammenslåtte museer under den forrige museumsreformen, som ble gjennomført fra 2000 til 2008.

Advarer mot tvang

Et av siktemålene med en ny museumsreform er at organisasjonskartet skal passe bedre overens med de nye regionene, som skal være på plass fra 1. januar 2021. Stiftelsen Lillehammer museum er et konsolidert museum som blant annet har ansvaret for Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum og Bjerkebæk. Administrerende direktør Jostein Skurdal advarer mot å la de nye regiongrensene bli førende for organiseringen av Museums-Norge.

– Det tror jeg ikke vil bli en god løsning. De nye regionene har ikke mye samsvar med museumsregionene, verken geografisk eller faglig.

Målet med sammenslåinger av museer er å styrke det museumsfaglige arbeidet med større miljøer, samt å profesjonalisere og effektivisere driften og få bedre økonomistyring.

Skurdal påpeker at museene blir stilt overfor stadig strengere krav til forsvarlig drift og rutiner på en rekke områder, som innen økonomi og arbeidsmiljø.

– Først nå begynner vi å se gevinstene vi ble forespeilet, ikke minst at fagmiljøene er blitt styrka ved å være samlet på ett sted. Men fortsatt er det en del museer som sliter med å få den forrige konsolideringen til å fungere, blant annet ved at det er blitt større avstander og dermed lengre reisetid mellom museene.

Han tror det blir helt avgjørende for en ny museumsreform at den blir gjennomført på mest mulig frivillig basis, og ikke med tvangsmidler slik som sist. Da ble museer som nektet å slå seg sammen, truet med at tilskuddsmidlene ville bli frosset.

– Jeg tror på belønning framfor straff eller nød. Dersom prosessen blir gjennomført med en god prosess og løfter om ekstra ressurser til dem som blir med, er jeg betinget optimist.

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim var et av museene i Norge som satte seg kraftig til motverge da det fikk beskjed om å slå seg sammen med blant andre Trondheim Kunstmuseum og Ringve Museum i 2008.

Kritikere slår retrett

Daværende kulturminister Trond Giske svarte med å bytte ut statens representanter i styret, slik at Nordenfjeldske til slutt ble innlemmet med åtte andre museer i Museene i Sør-Trøndelag (Mist).

I dag er stridsøksa for lengst begravet, og Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum har sågar planer om å flytte inn under samme tak.

Nåværende museumsdirektør Åshild Adsen satt selv i styret i 2008 da konflikten med departementet i Oslo var på sitt meste betente.

– Vi var veldig redde for konsekvensene av en sammenslåing. Vi trodde vi ville miste vår faglige integritet, at oppgavene skulle endres og at ansatte ville miste jobben. men det viste seg at frykten var ubegrunna, sier hun i dag.

Adsen trekker fram tre områder hvor Nordenfjeldske har hatt en positiv utvikling etter sammenslåingen:

Forvaltningen av samlingene er blitt styrket.

Økt satsing på digitalisering og formidling.

Bedre økonomistyring.

– Men det er viktig at arbeidet med å utvikle en ny museumsstruktur skjer hos museene. Når vi nå jobber med å slå sammen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum, skjer det som følge av våre egne vurderinger og et ønske om tettere faglig samarbeid, sier Adsen.

Kulturdepartementet besvarte ikke Klassekampens henvendelser i går.

jonas.braekke@klassekampen.no

Fredag 20. september 2019
DN-ansatte må belage seg på å flytte inn i medie­husets nye «bokser», men får ikke få vite hva det innebærer før sluttpakkevinduet lukkes. Ansatte er særlig bekymret for at lørdagsmagasinet blir pulverisert.
Torsdag 19. september 2019
Lydbøkene har inntatt skolen. Forsker Bjarte Reidar Furnes mener lærerne først og fremst må legge til rette for at elevene leser papir­bøker.
Onsdag 18. september 2019
Motstanderne av fotografihus på Sukkerbiten jubler over valgresultatet i Oslo. – Nå blir det ikke noe av det planlagte Fotografihuset, hevder ­styreleder Sverre Jervell i Sukker­bitens venner.
Tirsdag 17. september 2019
Skoleforsker Marte Blikstad-Balas mener lærerne må gi plass til romanen i klasserommet. – Den kognitive utholdenheten går ned når man bare leser korte tekster, sier hun.
Mandag 16. september 2019
Forfatter Bjørn Sortland er bekymret for norske barns mentale kondis. – Å lese i et kvarter er blitt «helt Himalaya», sier han.
Lørdag 14. september 2019
Petter Stordalens 190.000 Instagram-følgere har flere ganger sett ham posere med bøker fra Straw­berry-forlagene. Dette kan være ulovlig reklame, ifølge Forbruker­tilsynet.
Fredag 13. september 2019
Dagens Næringsliv og Morgenbladet kutter til sammen 38 millioner kroner for å bli mer digitale. – Vil gå utover kvaliteten, sier medieforsker.
Torsdag 12. september 2019
Styreleder Amund Djuve har gitt Morgenbladets redaktør en klar bestilling: driftsmarginen må opp på ti prosent. Denne uka startet nedbemanningene i ukeavisa.
Onsdag 11. september 2019
NTNU sliter med å få opp kvinneandelen ved filosofisk institutt. – Forsterker en trend hvor menn underviser menn om menn, sier student.
Tirsdag 10. september 2019
NRK Dagsrevyen har intervjuet ­dobbelt så mange rikspolitikere som lokalpolitikere ­under valgkampen. – Problematisk og uheldig, sier ­Venstre-ordfører Alfred Bjørlo.